Додаток 4 до наказу
від 11.02.2022р. №3
У М О В И
проведення І (в ОТГ) етапу дитячо-юнацької військово-спортивної
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва
серед учнів закладів загальної середньої освіти Великоберезької сільської ради
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
І (в ОТГ) етап дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва (далі гра «Сокіл» («Джура») проводяться з метою виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу та формування здорового способу життя, зміцнення духовного і фізичного здоров’я школярів, а також подальшого розвитку фізичної культури і спорту засобами спортивного орієнтування, туристсько-спортивних змагань та спеціальних навичок, а також ознайомлення їх з окремими видами військової справи.
2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
25 березня 2022 року на базі Великоберезького закладу загальної середньої освіти імені Добраі Петера Великоберезької сільської ради.
3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯ
Безпосередню організацію та проведення І (в ОТГ) етапу Гри «Сокіл» («Джура») здійснює Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоберезької сільської ради.
4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
До І(в ОТГ) етапу дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва включаються наступні види змагань:
Конкурси: «Відун» - «Ватра» - залікові;
Конкурс: «Впоряд» –заліковий;
Змагання: «Стрільба» - заліковий;
Змагання : «Рятівник»- заліковий;
Туристсько-спортивна смуга перешкод – заліковий;
Силове змагання: «Перетягування линви»- заліковий;
Звитяжне змагання: «Лава на лаву»- заліковий.
Туристсько-спортивні види Гри «Сокіл» («Джура») проводяться відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму, затверджених Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, погоджених Федерацією спортивного туризму України, конкурси – відповідно до опису проведення окремих видів змагань обласного етапу Гри «Сокіл» («Джура»), розроблених Закарпатським центром туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
У змаганнях беруть участь учні 5-11 класів.
Базовою одиницею участі у Грі «Сокіл» («Джура») є рій, сформований з учнів одного закладу загальної середньої освіти.
Склад команди 8 осіб (команда-рій – 8 учнів, 6 хлопців і 2 дівчат, 1 керівник від команди).
Відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час проведення Гри «Сокіл» («Джура») та в дорозі покладається на керівника команди.
6. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВОК,
НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
До суддівської колегії на місці проведення Гри команди подають іменну заявку, медичну довідку завірену лікарем, керівником команди та керівником навчального закладу, провести інструктаж техніки безпеки та правил поведінки під час змагань в навчальних закладах.
7. ФІНАНСУВАННЯ
Витрати, пов’язані з організацією та проведенням І (в ОТГ) етапу Гри «Сокіл» («Джура») несе відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоберезької сільської ради.
8. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, НАГОРОДЖЕННЯ
Результат команди в загальнокомандному заліку визначається за сумою місць, зайнятих у конкурсі всіх видів.
У випадку рівності місць (або неучасті роїв в одній із дистанцій) встановлюється пріоритет дистанцій: «Ватра».
Команди-рої та учасники, що посіли призові місця в загальнокомандному заліку Гри «Сокіл» («Джура»), нагороджуються грамотам відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА .
Типові правила та умови проведення змагань за видами та конкурсів.
Залікові змагання: «Впоряд», «Перетягування линви», «Туристсько-спортивна смуга перешкод», «Стрільба», «Рятівник», «Інтелектуальна гра-вікторина «Відун», творчо-мистецький звіт «Ватра», «Лава на лаву».
Детальний опис видів змагань та конкурсів, умови проведення та визначення результатів будуть визначатись суддівською колегією напередодні (не пізніше ніж за день до проведення), та затверджується цим наказом.
Остаточні умови проведення етапів, їх перелік та порядок проходження оголошуються Суддівською колегією не пізніше ніж за 1 годину до початку проведення конкурсів та змагань відповідно до Програми.
Форма Протоколів визначається Суддівською колегією.
Опис проведення видів змагань.
1. КОНКУРС «ВПОРЯД»
Конкурс проходить у вигляді демонстрації навичок зі стройової підготовки (впоряду). Оцінювання конкурсу здійснюється відповідно до зміненого Муштрового впоряду гри «Сокіл» («Джура»).
Місце проведення: стройовий плац, рівний майданчик з твердою поверхнею (асфальтований, бетонний, дерев’яний) не менше 50 м. в довжину і 30 м. в ширину.
Час на виконання: обов’язкового завдання ‒ 3 хв. творчого завдання ‒ 3 хв.
Учасники: весь рій, 8 чоловік. В разі відсутності 1 учасника – рій отримує штрафні бали.
Накази подає: головний суддя (для ройового) і ройовий (всі накази для рою).
Система оцінювання: виконання вправ проводиться згідно Муштрового впоряду гри «Джура». Визначення результатів проводиться з врахуванням допущених помилок кожним учасником рою під час виконання вправ муштрового впоряду. Суддя за кожну помилку ставить «1» штрафний бал. Обов’язково враховуються основні критерії: оцінка зовнішнього вигляду, справність одностроїв, злагодженості рою та якості виконання команд; виконання маршової патріотичної пісні.
Перемагає рій, який в сумі має найменшу суму помилок (штрафних балів) всіх учасників рою.
При показі творчого завдання судді навпаки ставлять лише «+1» бал за нові правильно виконані елементи впоряду не показані в обов’язковому завданні. Таким чином рій може зменшити суму штрафних балів.
Послідовність виконання: обов’язкове завдання повідомляється рою на початку змагань. Творче ‒ готується роєм вдома.
Обов’язкове завдання – це виконання прийомів у складі рою без зброї.
Творче завдання може бути представлене у вигляді злагодженого та чіткого показу різноманітних елементів впоряду у складі рою (можливий музичний супровід (технічно забезпечується учасниками) без зброї або зі зброєю.
На завершення показу: обов’язково організувати проходження рою урочистим кроком із виконанням маршової патріотичної пісні на тематику козацтва, УСС, військ УНР, УПА або сучасних ЗСУ.
Суддівська колегія: включаються фахівці впоряду гри «Джура» з числа військовослужбовців або фахівців з військової підготовки.
Кількість суддів визначається із розрахунку: один суддя на двох учасників рою (наприклад: 8 учасників – 4 судді). Головний суддя обов’язково оцінює дії ройового і хорунжого (прапороносця).
Місце розташування суддівської колегії: Судді розміщуються посередині стройового плацу (майданчику) біля трибуни. Рекомендується щоб рій виходив на місце показу вправ муштрового впоряду з правого боку від суддів.
Можливі вправи.
Рій виконує прийоми в такій послідовності:
‒ вихід рою і звіт ройового до суддівської колегії;
‒ шикування в однолаву;
‒ перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки;
‒ повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись);
‒ крок на місці;
‒ перешикування в дворяд;
‒ проходження рою урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху;
‒ проходження рою з виконанням маршової патріотичної пісні;
‒ виконання творчого завдання (в разі готовності).
Порядок виконання
Рій виходить на місце за командою: «РІЙ, ЗБІРКА. За мною в ДВОРЯД ШИКУЙСЬ. РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ходом– РУШ!». Першим рухається ройовий. За ним на дистанції двох кроків іде хорунжий (прапороносець) з прапором (урочисте положення прапору) і весь рій в дворяддя (тобто колона по двоє).
Після виходу на визначене місце ройовий подає команди, які виконує разом з роєм:
«Рій НА МІСЦІ. СТІЙ. Ліво-(право-) РУЧ. спо-ЧИНЬ». Хорунжим самостійно ставить прапор до стопи.
Ройовий робить два кроки вперед перед строєм і повертається ліворуч, щоб бачити весь рій.
Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО! Наша назва (рій проголошує назву), наше гасло (рій проголошує гасло)».
«До середини ГЛЯНЬ!» ‒ ройовий підходить до головного судді конкурсу та доповідає про готовність рою: «Пане суддя! Рій (назва) до участі в конкурсі Впоряд готовий! Ройовий (називає своє ім’я та прізвище)».
Суддя подає команду: «СПОЧИНЬ!».
Ройовий дублює команду: «Спо-ЧИНЬ!»
Ройовий повертається на своє місце і командує: «Рій – РОЗХІД».
Шикування в однолаву.
Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ЗБІРКА». (За цією командою джури бігом збираються до ройового).
Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву –ШИКУЙСЬ».
(Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» і рукою вказує лінію для шикування. Як тільки перший член рою став на лінію, то ройовий робить крок вперед і повертається обличчям у бік чолової лінії шикування).
Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ».
(За цією командою усі, крім правофлангового прапороносця (хорунжим), повертають голови праворуч(праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. Під час вирівнювання джури можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік).
Після закінчення вирівнювання рою подається команди «СТРУНКО!»
Ройовий завершує виконання вправи командою: «Спо-ЧИНЬ».
Повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись)
Ройовий подає двічі команди (в довільному порядку):
«Рій, право-РУЧ».
«Рій, ліво-РУЧ».
«Рій, обер-НИСЬ».
Ройовий подає команди: «Доправого (лівого) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»
Ройовий завершує виконання прийому командою: «Спо-ЧИНЬ».
Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки
Ройовий подає команду: «Рій, до двох – відлі-ЧИ».
(Відлік починається з правого флангу: кожний джура, швидко повертаючи голову до джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і швидко ставить голову прямо. Крайній лівого флангу голову не повертає, робить крок вперед і доповідає «Відлік завершин» та крокує назад).
Ройовий подає команду: «Рій, у дволаву –ШИКУЙСЬ».
(Другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й приставляють ліву ногу).
Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО».
Ройовий подає команду: «Рій, вправо зім-КНИСЬ». (Всі джури, за винятком того, до якого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком підходять на встановлений для зімкненого ладу проміжок і в міру підходу самостійно зупиняються та повертаються ліворуч. Поки перші можуть рухатися вперед інші учасники крокують на місці).
Ройовий завершує виконання прийому командою: «Спо-ЧИНЬ».
Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!»
«Рій, вліво (за необхідністю визначається кількість кроків) розім-КНИСЬ». (Всі джури, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повертаються в зазначений бік, рівночасно з постановкою ноги повертають голову до фронту (чола) ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде ззаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки було зазначено в команді або один крок, й повертається праворуч).
Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву –ШИКУЙСЬ».
(Другі номери роблять лівою ногою крок вліво, не приставляючи правої ноги, крок вперед й приставляють ліву ногу).
Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!»
Ройовий завершує виконання прийому командою: «Спо-ЧИНЬ».
Крок на місці
Ройовий подає команду: «Рій, РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО. На місці ходом-РУШ». (Всі джури крокують на місці).
Ройовий подає команду: «Рій – СТІЙ». (Всі джури приставляють праву ногу і зупиняють крок на місці).
Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!»
Ройовий завершує виконання прийому командою: «Спо-ЧИНЬ».
Перешикування в дворяд
Ройовий подає команду: «Рій – РОЗХІД».
Ройовий підходить до встановленого місця шикування в напрямок необхідного руху і подає команду для збору: «Рій – ЗБІРКА» (За цією командою джури бігом збираються до ройового).
Ройовий подає команду: «Рій, в дворяд – СТАВАЙ (ШИКУЙСЬ)». (Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік руху рою, рій шикується за ройовим по двоє).
Ройовий з початком шикування повертається до рою і подає команду: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!».
Ройовий розвертається спиною до рою і подає команду:«Рій, ходом– РУШ!». (Ройовий виводить рій на вихідну позицію для проходження урочистим маршем з виконанням військового вітання під час руху).
Проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху.
Рій в дворяд знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапором рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий стоїть перед хорунжим.
Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, ходом - РУШ!». (Рій починає рух у встановленому напрямку).
При наближенні рою до судді на відстань не менше 20 кроків ройовий подає команду: «СТРУНКО». (Рій переходить від похідного кроку в урочистий).
При наближенні рою до судді на відстань не менше 10 кроків ройовий повертає голову вправо (в напрямку до судді) і подає команду: «Рій, вправо – ГЛЯНЬ!». (Ройовий прикладає праву руку до головного убору, хорунжий і права колона рою тримає голову прямо, а ліва колона повертає голову праворуч).
Після проходження рою повз судді ройовий подає команду: : «Рій – ВІЛЬНО!». (Ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повертає голову прямо, рій крокує на встановлене місце).
Проходження з виконанням маршової пісні
Рій в дворяд знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапором рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий стоїть перед хорунжим.
Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, з піснею – ходом РУШ!». (Рій починає співати пісню з початком руху).
Після проходження рою повз судді ройовий подає команду:
«Рій – ВІЛЬНО!». (Рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене місце).
2. СИЛОВЕ ЗМАГАННЯ «ПЕРЕТЯГУВАННЯ ЛИНВИ»
У змаганнях бере участь два рої: 6Х6, не менше 1 учасника протилежної статі, 1 учасник – запасний. Заміна може бути здійснена перед початком наступної спроби. Один учасник може керувати діями рою із-за меж майданчика.
Линва стандартна. Окружність – 30-35 мм; довжина – не менше 30 м; кінці – обметані.
Учасник змагань називається – «пулер».
На линві позначається середина (центральний маркер) та дві маркувальні стрічки з обох боків на відстані одного метра від центрального маркера для першого пулера рою. Позначки різного кольору.
На майданчику для змагання позначається поперечна центральна лінія (під центральним маркером на линві). На відстані трьох метрів від центральної з обох боків позначається фінішна лінія.
Кожен рій береться за свою половину линви. Пулери стоять по обидві сторони линви через одного (перший – ліворуч від линви, другий – праворуч і т.д.). Пулери, що стоять ліворуч, закріпляють линву під правим ліктем, ті, що стоять праворуч – під лівим ліктем, щосили утримуючи линву двома руками.
Допускається одностороннє розташування пулерів. Линва в такому випадку повинна розташовуватися з правої сторони пулера і бути між тілом та верхньою частиною передпліччя.
Рій сам визначає тактику розміщення пулерів. Допускається зміна тактичної побудови у різних спробах.
Жодний із пулерів не може робити захват ближче до центру, ніж крайня маркувальна стрічка. Перший до центру пулер має здійснити захват якомога ближче до крайньої маркувальної стрічки.
Не допускається ніяких вузлів або петель на линві, також не дозволяється чіпляти линву навколо будь-якої частини тіла. Пересічення линви через самого пулера вважається петлею.
На старті тяги центральний маркер на линві має бути поєднано із центральною лінією на поверхні майданчика.
Змагання судять три судді. Два бокові – супроводжують рій тязі, один – головний.
За командою головного судді (за свистком) рої перетягують линву на свою сторону.
Кожен пулер під час тяги тримає линву двома руками простим захватом так, щоб долоні обох рук були направлені вверх. Будь-який інший захват, що може заважати вільному руху линви, є порушенням. Стопи ніг мають бути попереду колін, пулери мають зберігати таку позицію протягом усього часу тяги.
Взуття – берці (високі черевики). Бутси – забороняються!
Кінцевий пулер називається «якірним». Линва має проходити вздовж правої сторони тіла, діагонально через спину та через ліве плече, ззаду наперед. Залишки линви проходять під передпліччям лівої руки та звисають назад або вбік. Якірний робить такий самий захват обома руками (долонями вверх), руки витягнуті вперед, стопи ніг попереду колін.
При виявленні порушення суддя зупиняє боротьбу. Головний суддя робить зауваження при падінні когось із учасників («сидінні») (пулер доторкається землі іншою частиною тіла, крім ніг) та моментальному не поверненні у висхідне положення, гальмуванні тяги («ступор»), не бажанні вести активну боротьбу («тяга без боротьби»), при пропусканні линви через руки (неконтрольований рух линви), неодноразовому сидінні та продовження боротьби в тязі («гребля») рою робиться зауваження. Після трьох зауважень рій дискваліфікується і їй зараховується поразка. Забороняється робити будь-які упори на землі (виямки, бортики) для ніг.
Боротьба припиняється за сигналом головного судді: «Стоп» (може дублюватися свистком).
Рої змагаються у трьох спробах. Між спробами рої міняються майданчиками. Відпочинок між спробами не більше трьох хвилин.
Перемагає у спробі рій, яка перетягне середній маркер линви за фінішну лінію на своїй стороні майданчика.
У змаганнях перемагає рій, що виграв дві спроби із трьох. Якщо рій виграв дві спроби підряд, третя спроба не проводиться.
3. ЗМАГАННЯ «ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА СМУГА ПЕРЕШКОД»
Смуга перешкод з використанням козацької легенди.
Змагання проводяться на дистанції, орієнтовна довжина дистанції 500 м, перепад висот до 100 м.
Етапи розміщені в коридорі, промаркованому обмежувальною стрічкою. Всі етапи на початку та кінці обладнані контрольними лініями.
Старт та фініш суміщені.
Стартовий інтервал близько 10 хв., остаточний інтервал вказується за 1 год. до старту першого рою.
Порядок старту визначається жеребкуванням.
Кожен етап буде обладнано згідно схеми та опису дистанції. З порядком та умовами проходження, штрафами рої будуть ознайомлені напередодні (не менше ніж за 12 год. до старту). Допускається демонстративне, показове (ознайомлювальне) проходження дистанції представниками СК (залученими волонтерами). До змагань рої для ознайомлення та тренувань на смугу перешкод не допускаються.
Склад рою 6 осіб, із них не менше 2-х осіб протилежної статі. 7-й учасник рою є «бігунком», несе ройову картку, слідкує за записами суддівської колегії, йому категорично заборонено втручатися в дії рою
Рій прибуває на початок дистанції за 10 хв. до старту.
Рій долає етапи за порядком, визначеним СК.
Результат визначається за часом подолання дистанції з урахуванням отриманих штрафів.
Штрафи на дистанції ставляться відповідно до заліку, визначеному СК, вони є еквівалентними часу (напр. 1 бал. = 30 сек.)
Вище місце займають рої з меншим часовим результатом (час проходження дистанції + часовий еквівалент технічних штрафів). При рівності часових результатів вище місце займає рій з меншим технічним штрафом. Інші варіанти будуть визначені СК напередодні.
Категорично забороняється перебування керівників або представників рою в межах дистанції позначених обмежувальною стрічкою. У разі порушення цього правила, рій буде дискваліфіковано.
Можливі перешкоди та етапи:
1. Маятник.
2. Подолання заболоченої місцевості по жердинах.
3. Подолання заболоченої місцевості по купинах.
4. Переправа через річку (яр) по колоді.
5. Підйом – траверс – спуск по схилу.
6. Переправа через річку вбрід.
7. Рух по-пластунськи ділянкою з обмеженою висотою («підлаз»).
8. Рух на фініш гусячим кроком
9. В смугу перешкод можуть бути включені козацькі завдання – «Сюрпризи» (наприклад, стрільба із саморобного лука, визволення полоненого тощо), як один із етапів смуги перешкод.
4. ЗМАГАННЯ «СТРІЛЬБА»
Виконання стрільб з пневматичної гвинтівки.
Стрільба по мішені №6 або №8 для пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.
Час стрільби – 5 хв.
Кількість учасників – 2+1.
Кількість позицій для стрільби – 3.
Пострілів – 8 (3 – пристрілочні, 5 – залікових).
Мішеней – 2 (пристрілочна – П, залікова – З).
Положення – лежачи з упору.
5. ЗМАГАННЯ «РЯТІВНИК»
Змагання з надання першої долікарської допомоги та елементами рятувальних робіт.
Кількість учасників – 6 осіб, із них не менше 2-х осіб протилежної статі.
Завдання складається із врахуванням вікових компетентностей учасників, викладених у затверджених (грифованих) МОН України Програмах освітніх закладів.
Конкурс складається із двох частин:
1. Теоретичний тур (можливі завдання):
принципи надання першої медичної допомоги; що має знати та вміти той, хто надає допомогу; від яких дій слід утримуватися, надаючи першу медичну допомогу; правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та сонячному ударі, відмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним струмом, утопленні, тривалому стисканні окремих частин тіла, гострому болі в животі, отруєнні хімічними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах отруйних змій, комах та павуків.
2. Практичний тур (можливі завдання):
штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, накладання пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий, плечовий, колінний, гомілкостопний суглоби, накладання джгута на стегно.
На виконання завдань відводиться 9 хвилин (3 хвилини на теоретичний тур і 6 хвилин на практичний).
Рій витягує картку і виконує завдання. З цього моменту суддею починається відлік часу, відведеного на теоретичний тур. Рою дається 1 хвилина на обговорення відповіді і 2 хвилини на запис відповіді в картці. За допущені помилки рій одержує штрафні бали.
Виконання завдань практичного туру розпочинається після увімкнення суддею секундоміра.
Оцінювання суддею практичного туру відбувається у відповідності до розробленої таблиці штрафів після доповіді рою про готовність або у разі закінчення відведеного часу (6 хвилин).
Суддя вказує рою про штраф, секретар заносить результати у протокол.
3. Після виконання завдань рій проходить швидкісний етап:
накладання шини з підручного матеріалу (або стандартної медичної) (при переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки) та транспортування потерпілого по дистанції (перелік перешкод – буде вказано напередодні змагань) на ношах, виготовлених із двох жердин та двох брезентових курток (штормовок) або шматка брезенту (або санітарних ношах). Потерпілий визначається роєм, йому заборонено виконувати будь-які дії, що полегшують роботу рою. Під час проходження швидкісного етапу, обов’язковим є супровід потерпілого одним із учасників рою. Супроводжуючий контролює стан потерпілого.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1 бал, рух поза обмежувальною лінією – 10 балів, падіння учасника – 3 бали, торкання потерпілим рельєфу або поверхні води будь-якою частиною тіла при транспортуванні на ношах – 1 бал, потерпілий надає допомогу рою – 3 бали, не проходження елементу перешкоди – 1 бал за кожен елемент, не проходження перешкоди – 10 балів, невірні дії супроводжуючого (супроводжуючий знаходиться на відстані, що не дозволяє контролювати стан потерпілого) – 3 бали.
Один бал прирівнюється до 10 сек. часу.
Витратні матеріали суддівські.
Враховуються: час виконання завдань, штрафні бали теоретичного та практичного турів, переведені в час, та час проходження швидкісного етапу з урахуванням штрафів.
Рій, що перевищив ліміт часу, отримує штраф 30 балів.
Переможець визначається за найменшим часом одержаним під час змагань. При рівності показників перемагає той, хто отримав менше штрафів при виконанні завдань практичного туру, при рівності і цих показників перемагає той, хто отримав менше штрафів при виконанні завдань теоретичного туру.
6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА‒ВІКТОРИНА «ВІДУН»
Інтелектуальні змагання з історії України, адміністративної території проведення фінального етапу (історико-етнографічні землі), доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України.
У конкурсі беруть участь рої у повному складі (рій – 8 осіб).
Конкурс проводиться у два етапи.
І етап – виконання тестових завдань з історії України різного рівня складності. Оцінювання правильних відповідей: І рівень – 1 бал, ІІ рівень – 2 бали, ІІІ рівень – 3 бали.
ІІ етап – проводиться у формі «Брейн-рингу». Ведучий оголошує запитання для всіх учасників. Для підготовки відповіді надається 1 хвилина, протягом якої рій має обговорити питання та внести свій варіант у бланк відповідей. Кожна правильна відповідь ‒ до 5 балів.
Результати конкурсу будуть визначатися за сумою набраних балів у двох (або трьох) етапах конкурсу. За рівної кількості балів вище місце посідає рій, який набрав більше балів на ІІ етапі.
Для суддівства гри до складу суддівської колегії змагань можуть бути включені представники молодіжних громадських організацій, що мають досвід у проведенні цієї гри-вікторини.
З умовами проведення та тематикою завдань, критеріями оцінювання учасники конкурсу ознайомлюються не пізніше ніж за день до початку конкурсу.
7. КОНКУРС «ВАТРА»
Тема: «Слава героям»
Представлення творчо-мистецького звіту рою (мистецька композиція).
Кожен рій у повному складі (8 осіб) представляє театралізоване дійство (до 10 хвилин), яке за змістом відповідає темам Української революції 1917-1921, українського козацтва, сучасної історії (в т.ч. Революції Гідності, захисту від агресії РФ в Криму та на Сході України), видатних особистостей визвольних змагань за українську соборну державність тощо.
До самодіяльної композиції включаються різні жанри: художнє слово, українська народна пісня, танок (можливо з елементами бойових мистецтв), гумор та жарти. Використовується музичний супровід (народні музичні інструменти та електронні музичні записи) (забезпечується учасниками).
Рій до початку виступу подає у СК програмку (сторінка А-5), де вказується:
‒ назва рою;
‒ назва композиції;
‒ тема;
‒ мета;
‒ зміст.
Критерії оцінювання (від 1 до 10 балів):
‒ відповідність назві композиції, темі;
‒ досягнення мети;
‒ художньо-естетичний рівень,
‒ артистичність та майстерність виконання;
‒ інформаційна насиченість змісту програми;
‒ музичний супровід (живе виконання, використання фонограм («мінусовок»);
‒ використання у дійстві власних ройових атрибутів;
‒ оригінальність (регіональні особливості),
‒ композиційна виправданість;
‒ загальне враження;
‒ реалізація сценарного задуму.
За перевищення загального часу на виконання завдання нараховується штраф (але не більше 10 балів).
Максимальна кількість балів за даний конкурс – 110.
Суддівство конкурсу.
Участь у суддівстві конкурсу беруть не менше трьох суддів зі складу суддівської колегії.
За рішенням організаторів суддівство конкурсу може бути організовано із залученням представників роїв. У суддівстві бере участь один представник кожного рою. Кожен представник виставляє одну оцінку (до 10 балів) кожному рою, крім того, який він представляє.
Вище місце займає рій, який набрав більшу кількість балів.
8. ЗВИТЯЖНІ ЗМАГАННЯ «ЛАВА НА ЛАВУ»
Командне силове змагання «Лава на лаву» є традиційною забавою українських козаків.
Змагання «Лава на лаву» не потребує спеціальної попередньої підготовки.
Проводиться на майданчику, розмітка якого показана на схемі:
3м 2м 2м 3м
5-6м 5-6м
Майданчик розмічається трьома лініями: одна по середині, на якій два рої будуть сходитися в груповому поштовху і дві інші – лінії шикування розмічаються на відстані 2 метри від серединної лінії.
Майданчик із безпечним (земляним, ґрунтовим, піщаним, штучним) покриттям, без сторонніх небезпечних предметів (дерева, кущі, каміння, стіни, загорожі тощо) на відстані не менше 5-ти метрів за межами майданчика. Не допускається проведення змагання на майданчиках з жорсткою поверхнею (асфальт, бетон, гравій тощо).
Межі майданчика повинні бути чітко визначені (крейда, пісок, тирса інше).
Судять змагання не менше 2-х бокових суддів та головний суддя, який подає команди.
Склад рою – 6 осіб.
Керівники та представники роїв безпосередньої участі у змаганнях не беруть.
Одночасно у цьому змаганні беруть участь два рої по шість джур. Форма одягу військова (спортивна). Обов’язково знімаються будь-які предмети, що можуть травмувати в боротьбі (ланцюжки, годинники, значки тощо).
Перед початком змагань учасники стають до козацького кола, виголошують гасло рою, психологічно налаштовуються, підбадьорюються. По команді судді рої сходяться до середньої лінії і розгортаються у однолаву.
Суддя проводить інструктаж та вказує на можливі порушення.
Потім учасники відходять назад і стають в лави на лініях шикування щільно притиснувшись один до одного, плече до плеча, зціпившись руками в ланцюг (взявши під лікті). Обома руками учасники тримаються обов’язково за свої пояси (ремені). Таким чином вони не зможуть підняти руки і виставляти лікті, що забороняється правилами змагання.
Боковий суддя, який найближче стоїть до рою перевіряє їх готовність (форму одягу, побудову лави, хвати рук). Головний суддя змагання стоїть по центру і запитує тричі у одного, у другого і в третій раз у обох роїв одночасно ‒ «Готові?». Кожного разу на запитання учасники відповідають «Готові!» і тільки тоді по команді – «Бій!» обидві лави кроком рухаються одна на одну і починають штовхатися.
Завершується бій командою «Стій» за сигналом (свистком судді).
Виграє та лава, яка витиснула іншу лаву за лінію шикування супротивника або якщо інша лава розпорошилася (розірвали руки) по майданчику. В разі коли обидві лави розвернулися перпендикулярно до середньої лінії суддя зупиняє бій і надає перемогу тому рою, у якого більше учасників знаходяться на ділянці між середньою лінією і лінією шикування лави супротивника.
Рою може зараховуватись поразка у випадку, якщо хтось із учасників торкнувся поверхні майданчика будь-якою частиною тіла крім стопи.
Учасникам змагань забороняється:
● будь-які удари;
● низько нахиляти голову, що може призвести до травмування учасників іншого рою;
● відпускати свої пояси (ремені);
● виставляти лікті (руки);
● наступати на ноги супротивників або чіпляти ногами ноги учасника лави супротивника;
● використовувати елементи боротьби;
● використовувати нецензурну лексику, кусатися, дряпатися і проводити інші дії, які неприйнятні в козацькому колі.
Будь-який суддя цього змагання при порушенні правил може сигналізувати або зупинити боротьбу. Після роз’яснити суть порушення головному судді, який дає пояснення рою і приймає рішення.
Після трьох зауважень рій дискваліфікується і йому зараховується поразка.
Для виявлення переможця лави сходяться три рази.
Рій, який отримав перемогу у двох спробах вважається переможцем, третя спроба не проводиться.
Після визначення переможця, обов’язково проводяться сходження лав для традиційного ритуалу подяки ‒ «братання», коли учасники по дружньому обнімають і дякують учасникам протилежної лави.
Змагання проводяться за олімпійською системою «програв – вибув».
Серед чотирьох кращих визначаються переможець та призери.
За 1 годину до початку змагань не рекомендується: приймати їжу, проводити заходи з фізичним навантаженням або спортивні ігри.
Остаточні умови проведення змагань оголошуються не пізніше, ніж за 1 добу до початку змагань.
Для учасників гри може проводитись майстер-клас із цього виду змагань.
РЕГЛАМЕНТ
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ 25.03.2022 с. ВЕЛИКІ БЕРЕГИ вул. ІІ Ракоці Ференца161/а на території Великоберезького закладу загальної середньої освіти імені Добраі Петера Великоберезької сільської ради. Керівники команд закладів загальної середньої освіти підходять до відповідальних осіб для ознайомлення з умовами та місцями проведення гри. Гра буде проходити при будь-яких погодних умовах. У вільний час від конкурсів команди можуть ознайомлюватися з виставкою військової техніки та інвентарем.
1.Приїзд команд в 08.30 к. ч.
2. Шикування та формування команд у три групи( в кожній групі по 4 та в одній групі 5 роїв) о 08.50 к. ч.
3.Урочисте відкриття 09.00-09.30 к. ч. привітання учасників змагань (районного), етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»).
4. Початок змагань 09.30-09.45 к. ч. - Гра-вікторина «Відун». всі команди заходять в їдальню Великоберезької ЗОШ та займають свої місця згідно розтановки. Гра-вікторина «Відун» проходить в ІІ етапи, І та ІІ етапи з 09.45 до 10.10 к. ч.
5. Жеребкування на конкурс «Перетягування линви » в 10.10-10.20, ( на І поверсі ЗЗСО в центральному холі).
6. Змагання «Перетягування линви » початок о 10.25 до 11.25 к. ч. (взуття на учасниках має бути згідно правил )!!!!!!!!!!!!.
7. І. Конкурс «Ватра» - 11,30 до 13.30 к. ч;
ІІ. Конкур «Впоряд» - 11.30 до 13.30 к. ч;
8. Обід – 13.30 -14.30 к. ч; Згідно встановленого графіка,
ІІІ. Туристично-спортивна смуга перешкод -14.30 до 16.30 к. ч;
ІV. Змагання «Рятівник» - 14.30 до 16.30 к. ч.
9. Жеребкування на конкурс «Лава на Лаву» 16.40-16.45 к. ч.
10. Конкурс «Лава на Лаву» з 16.50 до 18.30 к. ч.
11. Шикування команд для урочистого закриття змагань та нагородження переможців о 18.45 к. ч.
12. Відїзд команд о 19.00 к. ч.


ПАСПОРТ

РОЮ «ЗАЛІЗНІ ВОВКИ»

1. Регіон Закарпатська область

2. Район Берегівський

3. Назва населеного пункту Нижні Ремети

4. Повна юридична назва закладу освіти, при якому організовано рій

Нижньореметівська гімназія-філія Великоберезького ЗЗСО імені Добраі Петера Великоберезької сільської ради Берегівського району Закарпатської області

5. Поштова адреса вул.Центральна, 166, село Нижні Ремети Берегівського району Закарпатської області, 90241,

6. Контактні телефони

Добровольська Світлана Петрівна тел: 095856830

Сонливий Валерій Миколайович тел: 0971899934 (068005 6279)

Балега Марія Василівна__0665548253

7. E-mail: remetyschool@gmail.com

8. Сайт http://remety-zosh.edukit.uz.ua/

9. Контакт у соцмережах ______________________________________________

10. Ройова Іванюк Меліса Миколаївна

11. Відповідальні педагоги-виховники:

Добровольська Світлана Петрівна тел: 095856830

Сонливий Валерій Миколайович тел: 0971899934 (068005 6279)

СКЛАД РОЮ «ЗАЛІЗНІ ВОВКИ»

(8 осіб)

№ з/п Прізвище, ім’я Клас Обов’язки (ройова посада)
1 Іванюк Меліса Миколаївна 8 ройова
2 Ларіна Анастасія Олександрівна 8 писар
3 Лендел Андрій Анатолійович 8 хорунжий
4 Пйонтик Богдан Іванович 9 осавул
5 Івасів Богдан Дмитрович 9 джура
6 Шойного Павло Віталійович 9 джура
7 Жигулін Василь Іванович 8 джура
8 Барнич Володимир Володимирович 8 джура
Кiлькiсть переглядiв: 102

Коментарi