• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота 2018-2019

/Files/images/14_jovtnya/18-19н.р..jpg/Files/images/1_klas/Методична робота (1).gif


Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

wym-1540287068130


Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами

wym-1540291562572

Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях, вивченню досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

Основними складовими роботи школи є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

Мета методичної роботи

Навчання і розвиток педагогічних кадрів; вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду; створення власних методичних розробок для урізноманітнення та покращення навчально – виховного процесу.

Завдання

· Опанування методологічними й теоретичними основами викладання в школі, сучасними досягненнями психолого – педагогічної науки;

· вивчення та використання на практиці передового педагогічного досвіду вчителів;

· розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

· активізація творчих здібностей вчителів;

· створення необхідних умов для підвищення ідейно – теоретичного рівня та кваліфікації педагогічних працівників;

· сприяння вивільненню часу вчителя для творчості: «Вільний час учителя – це корінь, який живить джерела педагогічної творчості» (В. Сухомлинський)

· сприяння творчому використанню в практиці навчально – виховної роботи найцінніших теоретично – практичних здобутків вчителів новаторів;

· забезпечення умов для безперервності освіти шляхом впровадження дистанційного навчання;

· вдосконалення системи стимулювання творчо працюючих учителів.

Форми організації методичної роботи:

Провідною формою організації науково – методичної роботи є методичні об’єднання вчителів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Методичні об’єднання перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації: самоосвіта, наставництво, семінари, конференції.

Напрямки роботи ШМО

· організація безперервного підвищення науково-теоретичної та методико-технологічної компетентності фахівців;

· розробка внутрішніх освітніх стандартів;

· проведення внутрішньої атестації співробітників;

· відбір підручників та методичної літератури;

· організація позакласної роботи з предмета, в тому числі олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, свят тощо.

Функції ШМО

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій рай методкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів;

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач;

МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики;

Одним з функціональних обов’язків ШМО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

Саме завдяки розподілу функцій внутрішкільного контролю між адміністрацією та ШМО склалася система творчої діяльності педагога. Результатом такої діяльності стали цікаві надбання з питань упровадження та використання комп’ютерної підтримки уроків різних напрямків, реалізації завдань особистісно-зорієнтованого навчання.


/Files/images/14_jovtnya/plan_metod2018.jpg

1. Створити у школі такі методичні об’єднання:
вчителів-класоводів,
вчителів гуманітарного циклу,
вчителів природничо-математичного циклу,
класних керівників.
2. Провести 4 методичні тижні:
І. Вересень
Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднань
ІІ. Грудень. Практичний методичний тиждень на тему:
«Формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку творчої активності учнів»
Відкриті уроки: згідно графіка
ІІІ. Лютий. Практичний методичний тиждень на тему:
«Створення умов для самореалізації особистості кожного учня». Відкриті уроки: згідно графіка
ІV. Квітень
Обмін досвідом, організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ДПА . Підведення підсумків методичної роботи.
3. Організувати проведення шкільних предметних олімпіад.
4. Жовтень: Творчий диспут на тему: «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання сучасних освітніх технологій»
5. Творча спадщина Василя Сухомлинського.
6. Січень: Бесіда за круглим столом на тему: «Формування здорового способу життя дітей – одне з головних завдань школи і сім’ї»
7. Охопити курсовою перепідготовкою Сонливого В.М. та Білу М.І.
8. Проатестувати Гоал Н.І., Звонар Н.О. та Кузьму О.І.
9. Систематично проводити методичний інструктаж.
10. Провести анкетування вчителів з питання покращення методичної роботи в школі

Перспективний план атестації

педагогічних працівників

Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ступенів

ПІП З якого року працює Коли проходив курси Проходив атестацію Буде атестуватися
1. Балега Марія Василівна 1988 2016 2016/2017 2021/2022 н. р.
2. Іванюк Олеся Михайлівна 2010 2016 2015/2016 2021/2022 н. р.
3. Біла Мар'яна Іванівна 1994 2014
2017-п-о
2017/2018 2022/2023 н. р.
4. Митровці Ганна Іванівна 1971 2014 2017/2018 2022/2023 н. р.
5. Ребрик Наталія Василівна 2009 2016 2017/2018 2022/2023 н. р.
6. Сонливий Валерій Микол. 1972 2013 2013/2014 2018/2019 н р.
7. Кузьма Оксана Іванівна 2016 - - 2018/2019 н. р.
8. Гоал Наталія Іванівна 1993 2018 2013/2014 2018/2019 н. р.
9. Звонар Наталія Олодарівна 1988 2018 2013/2014 2018/2019 н. р.
10. Хіміч Тетяна Іванівна 1987 2015 2015/2016 2020/2021 н. р.
11. Сідор Анюта Володимирівна 2018 - - 2022/2023 н. р.
12. Пилип Діана Ярославівна 2007 2015 2015/2016 2020/2021 н. р.
13. Зякун Марина Михайлівна 2008 2018 2015/2016 2020/2021 н. р.
14. Радченко Яна Іванівна 2010 2016 2016/2017 2020/2021 н. р.

Перспективний план-графік

вивчення стану викладання навчальних предметів

та рівня навчальних досягнень учнів

у Нижньореметівській ЗОШ І-ІІ ступенів

на 2014-2019 навчальні роки

Освітня галузь Навчальний предмет 2014/15 н.р. 2015/16 н.р. 2016/17 н.р. 2017/18 н.р. 2018/19 н.р.
Мови і літератури Українська мова і література +
Зарубіжна література +
Англійська мова +
Суспільство-знавство Історія України +
Всесвітня історія +
Правознавство +
Естетична культура Музичне мистецтво +
Образотворче мистецтво +
Мистецтво +
Математика Математика +
Природо-знавство Природознавство +
Біологія +
Географія +
Хімія +
Фізика +
Технології Трудове навчання +
Інформатика +
Здоров’я і фізична культура Фізкультура +
Основи здоров’я +

План-графік

вивчення стану викладання навчальних предметів

та рівня навчальних досягнень учнів

у Нижньореметівській ЗОШ І-ІІ ступенів

на 2018-2019 навчальний рік

Освітня галузь Навчальний предмет Класи Термін вивчення Форма узагальнення
Базова школа
Мови і літератури Українська мова 5 - 9 ІІ семестр Моніторинг Наказ
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 5-9 І семестр Наказ
Суспільство-знавство Всесвітня історія 6-9 І семестр Наказ
Естетична культура Музичне мистецтво 5-7 ІІ семестр Наказ
Образотворче мистецтво 5-7 ІІ семестр Наказ
Мистецтво 8-9 ІІ семестр Наказ
Початкова школа
Фізична культура 1-4 І семестр Наказ
Музичне мистецтво 1-4 ІІ семестр Наказ
Образотворче мистецтво 1-4 ІІ семестр Наказ

Циклограма роботи

Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

на 2018/2019 н.р.

№ п/п Заходи Місяці
1. Засідання педрад 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
+ + + + + +
2. Профспілкові збори + + + +
3. Наради при директору + + + + + + + + + + +
4. Методичні наради + + + + + + + + + + +
5. Засідання методичних об’єднань + + + +
6. Засідання ради профілактики + + + +
7. Загальношкільні батьківські збори + +
8. Класні батьківські збори + + + +

Графік
внутрішкільного контролю
за веденням документації
Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
на 2018/2019 н.р.
№ п/п Форма роботи Місяці
1. Аналіз календарних планів 08 09 + 10 11 12 01 + 02 03 04 05 06
2. Аналіз планів роботи класних керівників + +
3. Аналіз планів роботи гуртків + +
4. Аналіз планів роботи вихователя ГПД, педагоів-організаторів та бібліотекаря + +
5. Перевірка особових справ + +
6. Перевірка класних журналів + + + +
7. Перевірка учнівських зошитів + + + +
8. Перевірка щоденників + + + +
10. Перевірка документації з охорони праці + + +
11. Перевірка документації бібліотекаря + + +
12. Перевірка фінансово-господарської документації + + +
13. Стан ведення документації ДПА +


/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №71
від 21.08. 2018
Про розподіл обов'язків між адміністрацією школи
З метою раціональної організації праці, здійснення контролю і керівництва у навчально-виховному процесі і господарській діяльності школи, підвищення відповідальності між керівними працівниками школи,
НАКАЗУЮ:
І. Розподілити функціональні обов'язки між адміністративними працівниками школи таким чином:
1. Директор школи Балега М.В. відповідає за забезпечення школи кадрами та їх розстановку, прийом на роботу та звільнення з роботи навчально-допоміжного обслуговуючого персоналу школи; займається організацією проведення атестації учителів і подання на нагородження та підвищення кваліфікації; проведення та підготовку педрад та нарад при директорі; за правильне планування річного плану школи та перспективного розвитку школи; готовність школи до нового навчального року; ведення особових справ; набір учнів до 1 класу та прийом учнів до школи; дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять, сприятливих умов виробничої кваліфікації робітників школи; організація і якість навчально-виховної роботи з учнями, за зміцнення їх здоров'я та фізичного розвитку, а також за за господарсько-фінансовий стан школи; за об’єктивність оцінки знань, умінь та навичок учнів, відвідування учнів; відповідальність за заміщення уроків, техніки безпеки школи та оформлення відповідних документів з техніки безпеки; за збереження здоров'я і життя учнів та працівників школи; відповідає за створення належних санітарно-гігієнічних умов для навчання учнів та роботи працівників, за ведення шкільної документації. Відповідає за організацію ЦО в школі.
2. Керує безпосередньою роботою заступника директора школи з навчально-виховної роботи, роботою шкільної ради, педагогічної ради, колективу школи, педагогів-організаторів та бібліотекаря школи.
3. Організовує роботу по річному плану, роботу з батьками і громадськими організаціями.
Контролює виконання навчального плану, рішень педради та рекомендації нарад при директорові, організацією безкоштовного харчування учнів.
Відповідає за правильну організацію навчальної роботи предметів суспільно-гуманітарногоного циклу, контролює стан викладання таких предметів:
Українська мова і література;
Зарубіжна література;
Іноземна мова;
Історія України;
Всесвітня історія;
Правознавство;
Музичне мистецтво;
Мистецтво;
Образотворче мистецтво;
Фізичне виховання;
роботу гуртків, ГПД.
4. Складає річний план, перспективний план роботи школи; видає накази та розпорядження, інші документи, які відносяться до школи.
5. Погоджує свою діяльність, із районним відділом освіти; звітує про організацію, стан і результати навчально-виховної роботи та матеріально-технічного забезпечення перед вищими органами освіти.
ІІ. Заступник з навчально - виховної роботи Біла М.І.
Організовує навчально - виховну роботу в навчальному закладі, проводить методичну роботу з педпрацівниками, контролює роботу методоб'єднань. Складає розклад уроків; правильність планування навчальної роботи.
1. Відповідає за правильну організацію навчальної роботи предметів природничо–математичного циклу, а саме:
Математика
Фізика
Хімія
Біологія
Основи здоров'я
Географія
Природа
Інформатика
Трудове навчання
2. Контролює ефективність роботи педпрацівників, зокрема, якість знань, умінь і навичок; ведення класних журналів, поурочних планів;
3. Складає моніторингові карти рівня навчальних досягнень учнів, зведені табиці успішності учнів.
4. Керує роботою вчителів 1-9 класів, вчителів - предметників природно-математичного циклу.
5. Складає графік курсової підготовки на поточний рік.
6. Сприяє позитивному морально-психологічному клімату в колективі педагогів.
7. Складає перспективний план атестації педагогічних працівників.
8. Висвітлює роботу школи на сайтах:
http://remety-zosh.edukit.uz.ua та
http://nremeti166.zakosvita.com.ua
9. Погоджує свою діяльність із директором школи та звітує перед ним та педрадою про організацію, стан і результати навчальної роботи.
ІІІ. Завгосп школи Сімчера Л.І.
Відповідає за збереження будівель та шкільного майна;
1. Матеріально-технічного забезпечення навчального процесу .
2. Керує роботою техперсоналу;
3. Організовує проведення ремонту шкільних приміщень .
4. Контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;
5. Спільно з комісією проводить інвентаризацію шкільного майна;
6. Дотримання норм та вимог охорони праці, пожежної безпеки,температурного режиму в школі;
7. Погоджує свою роботу з директором школи та звітує перед ним про хід виконання ти чи інших робіт з господарської діяльності.
ІV. Педагоги - організатори школи Біла М.І. та Іванюк О.М. відповідають за сприяння розвитку і діяльності дитячих організацій, об'єднань, допомагають в плануванні їх діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з врахуваннями ініціативи, запитів і потреб учнів; організацію дозвілля школярів, організовувати і проводити з учнями виступи, тематичні заходи, вікторини, диспути, зустрічі,тощо. Організовують наочне оформлення школи з тематики роботи.
Погоджують і звітують про свою роботу директору школи.
V. Бібліотекар школи Маргітич О.С.
1. Відповідає за комплектування книжного фонду; підпис на періодичні видавництва; створення фонду шкільних підручників; дає систематичну інформацію педколективу щодо книг; веде пропаганду читання, як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку.
2. Керує роботою читацького активу роботою по вихованню в учнів бережливого відношення до книги, по прищепленню учням навичок самостійної роботи з книгою.
3. Організовує допомогу вчителям у підготовці семінарів, виступів, конкурсів.
4. Проводить виставки літератури,читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.
5. Веде чіткий облік книг та іншої літератури, підручників у інвентарній книзі бібліотечного фонду відповідно до існуючих норм.
6. Звітує та погоджує свою роботу перед директором школи, педрадою та відділом освіти.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №74
від 28.08. 2018
Про режим роботи навчального закладу та
організований початок навчального року
У 2017-2018 н.р. педколективом школи проводилася робота по здійсненню навчально-виховного процесу в навчальному закладі, формуванню особистості учнів, виявленню їх нахилів, здібностей, виховання і саморозвитку, впровадженню особистісно зорієнтованого навчання учнів, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління; виконанню шкільних програм, позакласних заходів. Дирекція школи закликає педколектив докласти максимум зусиль для покращення навчально-виховного процесу 2018-2019 н. році.
Виходячи з вищесказаного,
НАКАЗУЮ:
1. Педпрацівникам школи брати активну участь у реалізації заходів на виконання регіональної програми «Вчитель»:
- формувати в учнів духовний світ, національну свідомість, патріотизм; систематично проводити «Уроки мужності»;
- озброювати учнів міцними знаннями;
- виховання в учнів почуття громадянської відповідальності за свої вчинки;
- посилити контроль за викладанням державної мови;
- забезпечувати умови самореалізації та розвивати індивідуальні здібності учнів; повноцінний фізичний розвиток вихованців;
- адміністрації школи уважно ставитися до педагогічних надбань кожного вчителя, до створення здорової і творчої атмосфери у колективі;
- допомагати в роботі молодим спеціалістам;
- застосовувати особистісно зорієнтовану систему навчання і виховання;
- зберігати і зміцнювати здоров’я підростаючого покоління
2. У 2018-2019 н.р. працювати за таким режимом:
- робочий день розпочинати о 8.00 зак.ч.
- навчальні заняття організувати за семестровою системою:
І семестр - з 3 вересня по 22 грудня,
ІІ семестр – з 8 січня до 24 травня.
Канікули провести в такі терміни:
- осінні з 29 жовтня до 4 листопада,
- зимові з 22 грудня до 8 січня,
- весняні з 25 березня по 1 квітня.
3. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчити проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (13 – 23 травня), основної (3 – 13 червня) школи. У 2018/2019 навчальному році державна підсумкову атестацію для учнів початкової школи провести у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.
4. Державну підсумкову атестацію для учнів основної школи провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітнім навчальним закладом .
5. Провести навчальну практику та навчальні екскурсiї відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-61 від 06.02.2008 року «Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше з академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х - протягом 10 днів: у 5-6-х класах ─ по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах по 4 академічні години.
6. Вручення документів про освіту випускникам 9-го класу – до 15 червня.
7. Загальна кількість навчального часу залишається незмінною: школа І ст. – 175 робочих днів, школа ІІ ст. – 190 робочих днів.
8. Робочі навчальні плани на 2018-2019 н.р. скласти:
для 1 класу – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року;
для 2-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №407, додаток Таблиця1до Типової освітньої програми;
- для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, додаток Таблиця1до Типової освітньої програми
9. Працювати в одну зміну навчання.
10.Свято Першого дзвоника провести 03.09.2018 р. о 900за к.ч.
11.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №75
від 28.08. 2018
Про призначення громадського інспектора
з охорони прав дитини
У зв’язку з забезпеченням прав дитини,
наказую:
1. Громадським інспектором з охорони прав дитини призначити педагога-організатора школи Іванюк О.М.
2. Іванюк О.М. скласти план роботи по даному питанню та дати на затвердження директору школи до 10.09.2018р.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.


/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №76
від 28.08. 2018
Про створення комісії з попередження
правопорушень серед учнів
З метою профілактичної роботи з попередження правопорушень серед учнів школи,
НАКАЗУЮ:
1. Створити при школі комісію з попередження правопорушень серед учнів в школі у такому складі:
Балега М.В. – голова комісії;
Біла М.І. – заступник;
Іванюк О.М. – інспектор з охорони прав дитини, педорг, член комісії;
Пилип Д.Я. – вчитель правознавства, член комісії;
Сонливий В.М. – вчитель фізичної культури, член комісії
2. Заступнику скласти план роботи з учнями, схильними до правопорушень, на 2018-2019 н.р.
3. Членам комісії систематично відвідувати сім’ї вихованців школи, схильних до правопорушень.
4. План роботи дати на затвердження директору школи до 10.09.2018 р.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.


/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №79
від 28.08. 2018
Про створення комісій при навчальному закладі
Для злагодженої роботи навчального закладу,
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію по соціальному страхуванню у такому складі:
Пилип Д.Я. (голова комісії)
Кузьма О.І
Звонар Н.О.
2. Комісію по розслідуванню нещасних випадків такому складі:
Сонливий В.М.
Звонар Н.О.
Пилип Д.Я.
3. Відповідальним за безпеку життєдіяльності працівників школи та учнів призначити директора школи Балегу М.В.
4. Призначити відповідальним за роботу із запобігання травматизму
Сонливий В.М.
5. Комісію із трудових спорів створити у такому складі:
Балега М.В.
Звонар Н.О.
Гоал Н.І.
Ребрик Н.В.
Митровці Г. І.
Директор школи Балега М.В.


/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №80
від 28.08. 2018
Про призначення відповідального за ведення кадрових
питань та обліку військовозобов´язаних
НАКАЗУЮ:
1. Відповідальним за ведення документації по кадровим питанням та обліку військовозобов'язаних призначити директора школи Балегу М.В.
Директор школи: Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №82
від 28.08. 2018
Про призначення відповідального
за ведення обліку дітей
і підлітків шкільного віку
У зв’язку з Інструкцією по обліку дітей і підлітків шкільного віку та з метою контролю за навчанням дітей шкільного віку,
НАКАЗУЮ:
1.Призначити відповідальним за облік дітей шкільного віку директора школи Балегу М.В.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №83
від 28.08. 2018
Про призначення відповідального з охорони праці та безпеку життєдіяльності у школі
На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 1 серпня 2001 р. № 563 (зі змінами і доповненнями),
НАКАЗУЮ:
1.Призначити відповідальними з охорони праці директора школи Балегу М.В. та заступника директора з адміністративно-господарської діяльності Сімчеру Л.І.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №84
від 28.08. 2018
Про створення правил
внутрішнього трудового розпорядку
Для організованої роботи навчального закладу ,
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора школи Білій М.І. чітко визначити правила внутрішнього трудового розпорядку для педпрацівників школи, враховуючи режим роботи навчального закладу та навантаженням вчителів;
2.Завгоспу школи визначити правила трудового розпорядку для техперсоналу , враховуючи ставки та режим роботи школи.
3.Розроблені правила внутрішнього трудового розпорядку дати на затвердження директору школи до15.09.2018 р.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №85
від 28.08. 2018
Про призначення відповідального
за туристсько-краєзнавчу роботу
З метою кращого вивчення рідного краю,
НАКАЗУЮ:
1.Відповідальним за туристсько-краєзнавчу роботу в школі призначити вчителя географії Пилип Д.Я.
2.Розробити план роботи по даному напрямку до 15.09.2018 р.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №86
від 28.08. 2018
Про організацію позакласної роботи
з фізичного виховання учнів на 2018-2019 н.р.
З метою покращення стану позакласної роботи з фізичного виховання,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідальним за позакласну роботу призначити вчителя фізкультури Сонливого В.М.
2. Сонливому В. М. скласти план роботи позакласних заходів з фізкультури на 2018-2019 н.р. і дати на затвердження директору школи до 15.09.2018 р.
3. Організувати протягом року спортивні змагання з різних видів і форм.
4. Систематично брати участь в районних спортивних змаганнях.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №87
від 28.08. 2018
Про призначення завідувача бібліотекою та організацію роботи
шкільної бібліотеки на 2018/2019 навчальний рік
Зметою якісного забезпечення навчально-виховного процессу у 2018/2019 навчальному році,
НАКАЗУЮ:
1.Призначити завідувачем бібліотекою Маргітич Ольгу Семенівну.
2. Завгоспу школи скласти графік роботи шкільної бібліотеки та подати на затвердження директора школи до 01.09.2018р.
3.Бібліотекарю школи систематично поповнювати бібліотечний фонд та вести чіткий облік підручників та художньої літератури.
4.Видані учням підручники проводити через індивідуальні читацькі картки та картки вчителів.
5.Бібліотекарю школи проводити загальношкільні міроприємства, читацькі конференції та операцію «Живи, книго!»
6.Чітко дотримуватися обов’язків бібліотекаря в школі.
7.Систематично звітувати про проведену роботу перед дирекцією школи.
8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №88
від 29.08. 2018
Про попередження правопорушень,
злочинності і бездоглядності
З метою попередження правопорушень…,
НАКАЗУЮ:
1.Комісії з попередження правопорушень(наказ №82 від 28.08.2018р.) серед учнів школи скласти план роботи на 2018-2019 р.і дати на затвердження директору школи до 10.09.2018р.
2.Членам комісії скласти списки учнів, схильних до правопорушень.
3.Класоводам, класним керівникам систематично проводити з учнями бесіди
на дану тематику, співпрацювати з батьками та залучати таких дітей до роботи в гуртках.
4.Педагогу-організатору Іванюк О.М. запросити в школу соціальних працівників та дільничого інспектора для бесіди з учнями.
5.Педколективу школи проводити роз´яснювальну роботу щодо прав і обов´язків дитини.
6.Систематично вести бесіди з батьками щодо їх відповідальності за життя і виховання дитини.
7.Про проведену роботу звітувати на педраді.
8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №89
від 29.08. 2018
Про попередження харчових отруєнь
та інфекційних захворювань учнів
З метою попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів,
НАКАЗУЮ:
1.Вчителю основ здоров´я проводити профілактичні бесіди на дану тематику(протягом року)
2.Класоводам і класним керівникам проводити виховні години, бесіди,ігри, лекції з метою попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів.
3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №90
від 28.08. 2018
Про заборону тютюнопаління
та пропаганду здорового способу життя
З метою пропаганди здорового способу життя,
НАКАЗУЮ:
1.Строго заборонити тютюнопаління на території навчального закладу;
2.Класоводам та класним керівникам, вчителям-предметникам та педагогам-організаторам постійно вести пропаганду здорового способу життя.
3.Сонливому В.М. проводити бесіди про видатних спортсменів,переглядати фільми про них; організовувати змагання між учнями школи, брати участь у районних змаганнях;
4.Митровці Г.І. поповнювати матеріали для «куточка здоров´я», проводити заходи щодо шкідливості вживання алкоголю, куріння, наркотичних засобів.
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №91
від 29.08. 2018
Про проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у навчальному закладі
Згідно наказу МОН України за № 1/9-419 від 19.08.14,
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам спланувати цикл уроків та виховних заходів, присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами, на які учні можуть наразитися.
2. Вчителю основ здоров’я провести зазначені заходи на своїх уроках.
3. Бібліотекарю школи підготувати відеоматеріали з питань протимінної безпеки, розроблені Держслужбою з надзвичайних ситуацій ОБСЄ, ЮНІСЕФ.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №92
від 31.08.2018 р.
Про затвердження Освітньої програми для Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Берегівської районної ради
Закарпатської області
Керуючись Законом України «Про освіту» та з метою забезпечення реалізації та гармонійного поєднання всіх аспектів у навчанні,
НАКАЗУЮ:
1.Згідно рішення педагогічної ради школи від 31.08.2018 р. за протоколом №1 затвердити та прийняти до реалізації Освітню програму школи.
2.Колективу школи детально ознайомитися та керуватися даною програмою у процесі навчально-виховної діяльності.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №92-а
від 31.08. 2018
Про організацію національно-патріотичного виховання учнів школи
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про Державний Гімн України», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та з метою виховання громадянина-патріота України,готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права й обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру й злагоді в суспільстві та між народами.
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з розробити і затвердити План заходів з патріотичного виховання дітей та молоді.
2. Класним керівникам забезпечити неухильне виконання Плану заходів з патріотичного виховання дітей та молоді в закладі.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи М. В. Балега

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №93
від 31.08. 2018
Про призначення класних керівників на 2018/2019 н.р.
Відповідно протоколу засідання шкільної тарифікаційної комісії від 28.08.2018 року №1 та з метою якісного забезпечення навчально-виховного процессу у 2018/2019 навчальному році,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити класними керівниками на 2018/2019 н.р. таких вчителів :
1 клас - Гоал Н.І.
2 клас - Звонар Н.О.
3 клас - Хіміч Т.І.
4 клас – Сідор А.В.
5 клас – Іванюк О.М.
6 клас - Зякун М.М.
7 клас - Пилип Д. Я.
8 клас – Кузьма О.І.
9 клас – Ребрик Н.В.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №96
від 31.08. 2018
Про зарахування учнів до 1 класу
Згідно із щорічним набором учнів до 1 класу,
НАКАЗУЮ:
Зарахувати до 1 класу даної школи таких учнів:
Зарахувати до 1 класу даної школи таких учнів:
1. Гаврилюк Сергій
2. Галько Софія
3. Гоал Роберт
4. Говді Арсен
5. Гога Олександр
6. Гулан Юрій
7. Жиган Михайло
8. Зейкан Катерина
9. Калинич Іван
10. Кийзі Ольга
11. Лакатош Надія
12. Олаг Тетяна
13. Сухан Тимофій
14. Товт Юрій
15. Філін Артем
16. Черничко Євген
17. Шойного Вікторія
18. Лакатош Аріяна
19. Шулла Дарина
20. Яремчук Діана
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №97
від 31.08. 2018
Про присвоєння тарифних розрядів
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (із змінами і доповненнями)
НАКАЗУЮ:
Встановити відповідні тарифні розряди педагогічним працівникам школи на на 2018/2019 навчальний рік:
1. Балега М.В. – 14 т.р
2. Біла М.І. – 14 т.р.
3. Гоал Н.І. – 14 т.р.
4. Кузьма О.І.- 11 т.р.
5. Звонар Н.О. – 14 т.р.
6. Сідор А.В. – 11 т.р.
7. Іванюк О.М. – 13т.р.
8. Митровці Г.І. – 14т.р.
9. Пилип Д.Я. – 12 т. р.
10. Сонливий В.М. – 14 т.р.
11. Хіміч Т.І. – 11 т.р.
12. Зякун М.М. – 12 т.р.
13. Ребрик Н.В. – 13 т.р.
14. Ваш І.Б. – 14 т.р.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №98
від 31.08. 2018
Про встановлення посадового окладу заступнику директора школи
Відповідно до п.3 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (із змінами і доповненнями), Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (із змінами і доповненнями)
НАКАЗУЮ:
1. Вважати заробітну плату заступника директора школи Білої М.І. на 5% нижчою від ставки директора школи у 2018-2019 н.р.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №99
від 31.08. 2018
Про затвердження мережі класів та учнів
на 2018/2019 навчальний рік
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та згідно заяв батьків на 01 вересня у навчальному закладі укомплектовано 1 клас, у якому будуть навчатися 20 учнів.
З метою забезпечення якісної організації навчально-виховного процессу в 2018/2019 навчальному році
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити мережу класів та учнів на 2018/2019 навчальний рік.
І клас – 20 учнів
ІІ кл. – 15 учнів
ІІІ кл. – 14 учнів
ІV кл. – 16 учнів
Vкл. – 14 учнів
VI кл. – 8 учнів
VII кл. – 10 учнів
VIII кл. – 14 учнів
IX кл. – 6 учнів / 117
Директор школи: Балега М.В.


/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №100
від 31.08. 2018
Про розподіл тижневого навантаження на 2018/2019 навчальний рік
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти» із змінами та доповненнями, на підставі робочого навчального плану школи на 2018/2019 навчальний рік, наказів про призначення нових учителів та комплектування штату педагогічних працівників,
НАКАЗУЮ:
1. Розподілити педагогічне навантаження з навчальних предметів на 2018/2019 навчальний рік між педагогічними працівниками школи таким чином:
1. Балега М.В.(викладач російської мови)
директор 1.0
зарубіжна література - 10
українська мова – 10 / 12
2. Біла М.І. (викладач біології)
заступник директора школи з НВР – 0,5
педагог-організатор – 0,5
біологія – 11 /11
6. Сонливий В.М. ― фіз. вих. – 15 /15
7. Митровці Г.І.(викладач хімії)
хімія – 8 ; основи здоров’я – 5
природознавство – 2 /15
8. Ребрик Н.В. (викладач математики та інформатики)
математика – 8
алгебра - 6
геометрія – 6
інформатика – 7 /27
9. Кузьма О.І. (викладач англійської мови та зарубіжної літератури)
англ. мова – 23
образотворче мистецтво- 3 /26
10. Пилип Д.Я . (викладач історії та правознавства)
історія України –– 9
всесвітня історія – 4
право – 1год.
мистецтво – 2
музичне мистецтво - 3
географія – 9 /28
11. Іванюк О.М. (викладач української мови та літератури)
укр. мова і літ – 19 год.
педагог-організатор – 0,5 /19
12. Зякун М.М. – 0.75 ГПД
Інформатика - 3 /3
12. Ваш І.Б. – угорська мова – 4 год (ф)
2. Згідно навчального плану початкової школи на 2018/2019 н. р., уроки розподілити так:
1 клас Гоал Н.І. ― 21;
2 клас Звонар Н.О.– 21;
3 клас Хіміч Т.І.–– 22 ;
4 клас Сідор А.В.– 22
3. Вивести у вакансію такі уроки :
фізика(7 );
трудове навчання(7);
укр.мова(4);
укр. літ (2)
Директор школи Балега М.В.
Голова профспілки Звонар Н.О.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №102
від 31.08. 2018
Про оплату за перевірку зошитів
Згідно п. 36, 37 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (із змінами і доповненнями), протоколу засідання шкільної тарифікаційної комісії від 28.08.2018 року №1,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити оплату за перевірку зошитів вчителям гуманітарного циклу Іванюк О.М., Балезі М.В. та Кузьмі О.І. з таких предметів: українська мова та література, зарубіжна література (20% від окладу), англійська мова(10% від окладу).
2. Призначити оплату за перевірку зошитів вчителю природничого циклу Ребрик Н.В. з математики (15% від окладу).
Директор школи: Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №103
від 31.08. 2018
Про призначення керівників шкільних методичних об’єднань
З метою проведення науково-методичної роботи, організації наставництва та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, надання оперативної методичної допомоги молодим та новопризначеним педагогам, підвищення якості позакласної виховної робот з учнями з навчальних предметів,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити головою шкільного методоб’єднання вчителів початкових класів Хіміч Тетяну Іванівну.
2. Головою шкільного методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу призначити Митровці Ганну Іванівну.
3. Призначити головою шкільного методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу Іванюк Олесю Михайлівну.
4. Пилип Діану Ярославівну призначити головою шкільного методоб’єднання класних керівників.
Директор школи: Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №104
від 31.08. 2018
Про роботу за суміщенням та сумісництвом
Відповідно до робочого навчального плану та розподілу педагогічного навантаження,
НАКАЗУЮ:
1. Дозволити вести уроки за сумісництвом вчителю угорської мови та літератури Ваш Ірині Бейлівні.
2. Дозволити вести уроки за суміщенням вчителю історії та правознавства Пилип Діані Ярославівні уроки географії , мистецтва та музичного мистецтва .
3. Дозволити вести уроки за суміщенням вчителю анлійської мови Кузьмі Оксані Іванівні уроки образотворчого мистецтва.
4. Зякун Марині Михайлівні, вихователю ГПД , вести уроки інформатики у початковій школі за суміщенням.
5. Балезі Марії Василівні, вчителю російської мови, суміщати посаду директора школи.
6. Білій Мар’яні Іванівні, вчителю біології, суміщати посаду заступника директора школи з навчально-виховної роботи (0,5 ставки) та посаду педагога-організатора (0,5 ставки).
7. Іванюк Олесі Михайлівні, вчителю української мови та літератури, суміщати посаду педагога-організатора (0,5 ставки).
Директор школи: Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №105
від 31.08. 2018
Про встановлення надбавок педагогічним працівникам
У зв’язку із проведенням щорічної тарифікації педагогічних працівників,
НАКАЗУЮ:
1.Встановити надбавку педагогічним працівникам у розмірі 20% заробітної плати.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №106
від 31.08. 2018
Про встановлення надбавок та доплат відповідним категоріям працівників
У зв’язку із проведенням щорічної тарифікації педагогічних працівників,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити надбавку та доплату відповідним категоріям працівників
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №108
від 31.08.2018 р.
Про особливу відповідальність
педагогічних працівників
Згідно листа МОН України за №1/9-382 від 29.07.2014 року,
НАКАЗУЮ:
1.Всім працівникам школи строго дотримуватися законодавства України.
2.Не брати участь у антидержавних акціях.
3.Дбати про свій моральний облік.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.


/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №109
від 03.09.2018
Про проведення Тижня фізкультури і спорту
та Всеукраїнського олімпійського уроку
НАКАЗУЮ:
1. Провести Тиждень фізкультури і спорту у школі з 10 по 14 вересня 2018 року .
2. Затвердити план проведення Тижня.
3. Вчителям, що проводять уроки фізичного виховання організувати спортивні змагання між учнями різних класів.
4. Залучити учнів до перегляду фільмів про історію виникнення Олімпійських ігор, Олімпійський рух в Україні та про видатних спортсменів нашої країни і світу.
5. Провести Всеукраїнський олімпійський урок.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

План проведення Тижня фізичної культури та спорту
з 10 по 14 вересня 2018 року
Дата Назва заходу Відповідальні
10.09.2018 Понеділок Загальношкільна лінійка, присвячена відкриттю тижня «Спортом займатися-здоров’я набиратися»
Всеукраїнський олімпійський урок
Виставка методичної та науково-популярної літератури
Вчитель фізкультури Сонливий В.М.
Маргітич О.С.
Протягом тижня Тематичні години спілкування Класні керівники
11.09.2018 Вівторок Веселі старти (1-4 кл)
Оформлення інформаційного стенду «Олімпійське сузір’я України»
Класоводи
Сонливий В.М.
12.09.2018 Середа Змагання з настільного тенісу-5-9- класи. Змагання з шашок -1-4 та 5-9 класи. Сонливий В.М.
Класоводи
13.09.2018 Четвер Змагання з футболу 6-9 класи Веселі старти (5-9 кл) Вчитель фізкультури Сонливий В.М.
14.09.2018 П’ятниця Спорт і фізичне виховання - утвердження здорового способу життя.
Підбиття підсумків.
Висвітлення на сайті закладу інформації про проведені заходи
Сонливий В.М.
Біла М.І.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №110
від 04.09.2018
Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році
Методична робота з педагогічними працівниками школи у 2017/2018 навчальному році проводилася у відповідності до Законів України «Про освіту», наказу по школі від 07.09.2017 р. №114 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році» та була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителів, підвищення їх фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь та розвитку творчості шляхом участі у методичних заходах різних рівнів, самоосвіти, що сприяло відповідності знань, умінь і навичок педагогів сучасним вимогам.
На початку навчального року була створена Методична рада школи. До її складу ввійшли: директор школи, заступник директора з НВР Біла М.І.; голова профспілкової організації школи Маргітич О.І.; голови шкільних методичних об’єднань: Митровці Г.І., Іванюк О.М., Пилип Д.Я., Ю.В., Хіміч Т.І. Створено чотири шкільні методичні об'єднання:
1. Вчителів початкових класів, у складі: Хіміч Т.І. (2 кл.), Лендєл Г.В. (3 кл), Гоал Н.І.(4 кл), Звонар Н.О.(1 кл.), Зякун М.М.- вихователь ГПД.
Керівник: Хіміч Тетяна Іванівна.
2. Вчителів-предметників природничо-математичного циклу, у складі: Митровці Г.І.(вчитель хімії, природознавства, основ здоров'я), Біла М.І.(вчитель біології), Сонливий В.М. (вчитель фізичної культури), Ребрик Н.В.(вчитель математики, інформатики , фізики), Радченко Я.І. (вчитель математики, трудового навчання), Пилип Д.Я.(вчитель географії).
Керівник: Митровці Ганна Іванівна
3. Вчителів предметників гуманітарного циклу, у такому складі: Балега М.В. ( вчитель російської мови), Пилип Д.Я. (вчитель історії, правознавства, мистецтва та художньої культури), Іванюк О.М. (вчитель української мови та літератури ), Маргітич О.І. (вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва), Кузьма О.І. (вчитель англійської мови), Радченко Я.І.(вчитель музичного мистецтва )
Керівник: Іванюк Олеся Михайлівна.
4. Класних керівників, у складі: Іванюк О.М.(9 кл.), Ребрик Н.В. (8 кл.), Маргітич О.І.( кл.), Пилип Д.М.(6 кл.), Радченко Я.І. (5 кл.).
Керівник: Пилип Діана Ярославівна.
Педагогічний колектив працював над єдиною науково-методичною проблемою «Формування особистості учня, виявлення його нахилів, здібностей, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».
Науково-методична робота розглядалася як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Робота планувалася в співпраці адміністрації школи та керівників методичних об'єднань.
Члени методичної ради спрямовували діяльність школи на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяло використання інноваційних технологій навчання.
Протягом 2017/2018 навчального року організовано та проведено методичні заходи:
• Участь у пленарному та секційних засіданнях серпневої конференції;
• Згідно плану були проведені 4 методичні тижні - 2 теоретичні і 2 практичні.
І. жовтень: Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднань .
ІІ (практичний) методичний тиждень проходив у школі з 11 по 15 грудня проводився практичний методичний тиждень на тему: «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності. Організація самостійної роботи учнів»
Згідно графіку проведено такі відкриті уроки:
1. Урок алгебри у 7 класі на тему:«Добуток різниці та суми двох виразів» Ребрик Н.В.
2. Виховна година у 9 класі на тему: « Права дитини. Їх реалізація в суспільстві» Іванюк О.М.
3. Урок хімії у 7 класі на тему: «Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції та явища. що їх супроводжують » Митровці Г.І.
4. Урок математики у 5 класі на тему: «Степінь натурального числа з натуральним показником» (Радченко Я.І. )
5. Урок російської мови у 7 класі на тему: «Буквы а, о, ь на конце наречий» Балега М.В.
6. Урок природознавства у 4 класі на тему: «Океани Землі» - Гоал Н.І.
7. Виховне заняття в ГПД на тему: «Казкарі усього світу чудеса дарують дітям» - Зякун М.М.
8. Урок математики у 3 класі на тему: «Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення до одиниці» (Лендєл Г.В. )
9. Урок математики у 2 класі на тему: «Дія ділення. Задачі дії різного ступеня» (Хіміч Т.І.)
10. Урок історії України у 8 класі на тему: «Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Іван Богун» - Пилип Д.Я.
11. Урок англійської мови у 4 класі на тему: «День народження» Кузьма О.І.
12. Виховна година у 1 кл на тему: «Мандруємо стежиною добра» (Звонар Н.О.)
Відкриті уроки і виховні години обговорювалися на засіданнях методоб'єднань. Отримали високу оцінку колег.
ІІІ (практичний) методичний тиждень на тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів. Інноваційний підхід до проблеми» проведено 12 по 23 лютого.
Згідно графіку вчителями проведено такі відкриті уроки:
1. Біла М.І. - урок біології у 6 класі на тему: «Квітка – орган розмноження»
2. Ребрик Н.В. - виховна година» у 8 класі на тему: «Життя людини найвища цінність»
3. Маргітич О.І.- виховна година у 7 класі на тему: «Цінність людини у її унікальності»
4. Хіміч Т.І. - виховна година у 2 класі на тему: «Дружба – найцінніший скарб»
5. Радченко Я.І. - виховна година у 7 класі на тему: «Секрети дружби»
6. Кузьма О.І. урок англ. мови у 8 класі на тему: «Музика навколо нас»
7. Маргітич О.І. урок української мови у 6 класі на тему: «Ступені порівняння якісних прикметників »
8. Лендєл Г.В. - виховна година у 3 класі на тему:"У хворобі щастя не буває, лише в здоров'ї щастя є"
9. Пилип Д.Я. виховна година у 6 класі на тему: «Добро починається з тебе»
10. Звонар Н.О., урок математики у 1 класі на тему: «Додавання і віднімання в межах 10»
11. Гоал Н.І. Виховна година у 4 класі на тему: «Леся Українка – геніальна дочка України"
12. Іванюк О.М. урок української літератури у 8 класі на тему: «Проблема волі людини та можливостей її здобуття «Дорогою ціною» Михайло Коцюбинський»
13. Сонливий В.М. урок фізкультури у 6 класі на тему: «Теніс»
На засіданнях методоб´єднань проведено обговорення уроків. Відкриті уроки добре продумані, цікаві, пройшли на високому методичному рівні.
ІV. квітень: Обмін досвідом, організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ПДА . Підведення підсумків методичної роботи.
Охоплено курсовою перепідготовкою вчителів початкових класів: Гоал Н.І. та Звонар Н.О., вихователя ГПД Зякун М.М.
Педагоги, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року (Наказ МОНУ від 15.01.2018 р. № 34 та №36), Гоал Н.І., Кузьма О.І. та Зякун М.М., проходили дистанційний онлайн - курс для ознайомлення з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентнісного навчання.
Було враховано побажання педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів.
Паралельно з курсами широко застосовувалися можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самовдосконаленням згідно індивідуальних планів самоосвіти.
Вивчався досвід учителів, що атестувалися.
Чергову атестацію пройшли:
Митровці Ганна Іванівна, вчитель хімії, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».
Біла Мар’яна Іванівна, вчитель біології, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».
Біла Мар’яна Іванівна, педагог-організатор, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Позачергову атестацію пройшла Ребрик Наталія Василівна, вчитель математики. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
16 учнів 2 - 9 класів взяли участь у конкурсі з англійської мови «Гринвіч». І місце – відмінний результат: Панасюк Даніель (2 клас) та Іванюк Меліса (4 клас). Координатор гри вчитель англійської мови Кузьма Оксана Іванівна.
Участь у ХVIІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Переможцями районного туру стали: учень 3 класу Лендєл Михайло (вчитель Лендєл Г.В.) ; учениця 4 класу Іванюк Меліса (вчитель Гоал Н.І.); учениця 6 класу Лендєл Ганна (вчитель Маргітич О.І.); ІІ місце посіла учениця 5 класу Мікловші Юлія(вчитель Маргітич О.І.); ІІ почесне місце у ІІІ (обласному) турі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та премію від Всесвітньої єврейської організації STL отримала Іванюк Меліса.
12 учнів 2- 8 класів взяли участь і показали хороші результати у Міжнародному природничому конкурсі «Геліантус». Диплом абсолютного переможця VIІI Міжнародної природознавчої гри "Геліантус - 2017" виборов Дудинець Максим. Дипломи ІІ ступеня отримали: Сімчера Романна (7 клас), Нестерук Андріана (7 клас), Гобокан Михайло (8 клас), Пак Емеше (8 клас). Дипломи ІІІ ступеня отримали: Пйонтик Богдан (5 клас) та Мікловші Юлія (5 клас). Дипломи переможців у початковій школі отримали: Бутько Катерина (2 клас), Панасюк Даніель (2 клас), Вовканич Мартіна (4 клас) та Махньова Анастасія (4 кл). Координатори гри: Митровці Г.І., Біла М.І., Гоал Н.І., Хіміч Т.І.
8 учнів 2 та 4 класів взяли участь у IX Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»—2018»: отримали 5 Дипломів і 3 сертифікати учасника. Координатори гри : Біла М.І.,Гоал Н.І.,Хіміч Т.І.
Мікловші Юлія та Сокач Вікторія отримали дорий результат Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної вправності «Бобер-2017». Координатор: Ребрик Н.В.
5 із 7 учнів отримали добрий результат Міжнародного конкурсу з фізики «Левеня-2017». Координатор: Ребрик Н.В.
12 учнів 2 та 6 класів взяли участь і стали дипломантами Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру». 8 учнів отримали добрий сертифікат. 20 учнів взяли участь в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»: 2 відмінних і 5 добрих сертифікати. Координатор: Ребрик Н.В., Радченко Я.І.
Проведено Тиждень математики (Радченко Я.І. та Ребрик Н.В.), Олімпійський тиждень, Тижні безпеки руху, Тижні безпеки життєдіяльності (Митровці Г.І. та Біла М.І.) - превентивне виховання, Тижні історії та правознавства (Пилип Д.Я.), 2 тижні з 29 травня по11 червня - англомовний табір (Кузьма О.І.)
Цілеспрямовано здійснювалася позакласна робота, гурткова робота, що забезпечувало мотивацію учнів у навчанні. Учні школи займалися у таких гуртках: «Ерудит», «Умілі ручки», «Юний художник», «Літературне краєзнавство» РБДТ.
Отримали ІІ місце в районному конкурсі соціальної реклами "Чиста планета починається із кожного з нас"
Взяли участь у конкурсі «Воскресни, писанко!», у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Зробимо Україну чистою», «Закарпаттю чисте довкілля»…
Навчальна діяльність учнів
На початку 2017/2018 навчального року було 108 учнів, у кінці І семестру – 102 учнів. На початку ІІ семестру – 103.
Навчання завершили 103 учнів у 1-9 класах.
Мережа класів: 1 клас - 15 учнів; 2 клас – 13 учнів; 3 клас – 17 учнів; 4 клас – 16 учнів; 5 клас – 9 учнів; 6 клас – 10 учнів; 7 клас – 14 учнів; 8 клас – 5 учнів; 9 клас – 4 учнів.
Протягом навчального року вибуло 6 учнів. Прибув 1 учень.
У 2017/2018 навчальному році школа працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку в 1 класі – 35 хвилин; в 2-4-х класах – 40 хвилин; в 5 – 11-х класах – 45 хвилин, перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.
Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг. За результатами річного оцінювання рівень якості знань учнів (високий+достатній) складає 43% (38 учнів); рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) - (23+15+31) - 69 учнів, що становить 78 % .
За статистичними звітами класів, за підсумками І семестру маємо такі показники:
На початку 2017/2018 н.р. в школі навчалося 108 учнів;
На кінець І семестру 2017-2018 н.р. в школі навчалися 102 учнів;
Вибуло – 6 учнів: Ракоші Вадим та Ракоші Богдан (5 клас), Марінко Сабіна та Іскра Богдан (9 клас), Бойченко Богдан (5клас) та Бойченко Назар (3 клас). Серед причин вибуття переважає зміна місця проживання.
Всього випускників 9 класу – 4 учнів;
Згідно довідки «Про підсумки закінчення І семестру 2017/2018 навчального року», моніторингових карт рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів, зведених таблиць успішності учнів 3-9 класів, маємо такі показники: закінчили І семестр 102 учнів, з них оцінювалося 74 учні:
початковий рівень –17 учнів -23%
середній рівень – 26 учнів - 35%
достатній рівень – 13 учнів -18%
високий рівень – 18 учнів - 24%
Не оцінювалися 15 учнів 1 класу та 13 учнів 2 класу
За підсумками ІІ семестру маємо такі показники:
На початку ІІ семестру 2017-2018 н.р. в школі навчалося 103 учнів;
Всього випускників 9 класу – 4 учнів;
Закінчили ІІ семестр 103 учнів.
Не оцінювалися: учні 1 класу - 15 учнів
Оцінювалося 88 учнів 2-9 кл.:
початковий рівень –10+19=19 учнів -22%
середній рівень – 14+11=31учень - 35%
достатній рівень – 6+9=15учнів - 17%
високий рівень – 16+7=23учні - 26%
Не атестованих учнів немає
Згідно графіку проведено ДПА у 4 та 9 класах.
Проведено перевірочні контрольні роботи у 4-9 класах з математики та української мови в І та ІІ семестрі.
Проведено шкільні предметні олімпіади (І тур). Участь у ІІ турі предметних олімпіад дала такі результати:
Дудинець Максим – ІІ місце в ІІ турі предметних олімпіад з біології.
Вчитель Біла М.І.
Галько Дарина - І місце в ІІ турі предметних олімпіад з української мови.
Вчитель Іванюк О.М.
Участь у МАН. Відділення:хімії, біології. Тема: "Легкий хмільний напій, його вплив на організм". Роботу виконав учень 8 класу Дудинець Максим. Науковий керівник Митровці Ганна Іванівна
МАН. Відділення математики. Тема: "Використання простих чисел". Роботу виконав учень 6 класу Попович Максим. Науковий керівник Ребрик Наталія Василівна
МАН. Відділення:хімії, біології. Тема: "Дослідження вмісту нітратів у найбільш широковживаних овочах та фруктах". Роботу виконав учень 8 класу Дудинець Максим. Вчитель Біла М.І.
Вивчено стан викладання хімії, біології, природознавства, основ здоров’я.
На кінець навчального року було перевірено виконання вчителями навчальних програм.
Оформлено моніторингові карти рівня навчальних досягнень учнів окремо з кожного предмету, також за результатами семестрів, навчального року оформлено зведені таблиці успішності учнів 2-9 класів.
Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.
Робота школи регулярно висвітлюється Білою М.І. на сайтах
http://remety-zosh.edukit.uz.ua та http://nremeti166.zakosvita.com.ua/uk/site/index.html
Отже, слід зазначити, що методична робота у 2017/2018 н.р. проводилася на достатньому рівні.
У 2017/2018 навчальному році всі учні атестовані.
23 учнів школи нагороджено Похвальними листами.
4 випускників отримали Свідоцтва про базову загальну середню освіту.
З метою вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення методичного, фахового та загальнокультурного рівня членів педагогічного колективу, сприяння творчим пошукам учителів та у відповідності до нормативних документів про освіту, рекомендацій районного методичного кабінету, плану роботи школи,
НАКАЗУЮ:
1. Педагогічному колективу протягом 2018/2019 навчального року продовжити роботу над вирішенням науково-методичної проблеми «Формування особистості учня, виявлення його нахилів, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».
2. Створити у школі такі методичні об'єднання:
Вчителів-класоводів(керівник Хіміч Т.І.)
Вчителів гуманітарно- естетичного циклу(керівник Іванюк О.М.).
Вчителів природничо-математичного циклу(керівник: Митровці Г.І.);
Класних керівників(керівник: Пилип Д.Я.)
3. Провести 4 методичні тижні:
І. Вересень
Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднань
ІІ. Грудень. Практичний методичний тиждень на тему:
«Формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку творчої активності учнів»
Відкриті уроки: згідно графіка
ІІІ. Лютий. Практичний методичний тиждень на тему:
«Створення умов для самореалізації особистості кожного учня». Відкриті уроки: згідно графіка
ІV. Квітень
Обмін досвідом, організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ДПА . Підведення підсумків методичної роботи.
4.Організувати проведення шкільних предметних олімпіад.
5.Жовтень: Творчий диспут на тему: «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання сучасних освітніх технологій»
6.Творча спадщина Василя Сухомлинського.
7.Січень: Бесіда за круглим столом на тему: «Формування здорового способу життя дітей – одне з головних завдань школи і сім’ї»
8.Охопити курсовою перепідготовкою Сонливого В.М. та Білу М.І.
9.Проатестувати Гоал Н.І. та Звонар Н.О.
10.Систематично проводити методичний інструктаж.
11.Провести анкетування вчителів з питання покращення методичної роботи в школі.
12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи: Балега М.В

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №111
від 06.09. 2018
Про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році
З метою вивчення рівня загальноосвітньої підготовки школярів з окремих предметів, рівня знань, умінь, науково-методичної підготовки педагогічних працівників,
Н А К А З У Ю:
1. Провести вивчення стану викладання таких предметів навчального плану: фізичної культури, Всесвітньої історії та уроків художньо-естетичного циклу.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білій М.І. скласти графік для проведення вивчення стану викладання предметів навчального плану.
3. Відповідальність за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
План-графік
вивчення стану викладання навчальних предметів
та рівня навчальних досягнень учнів
у Нижньореметівській ЗОШ І-ІІ ступенів
на 2018-2019 навчальний рік
Освітня галузь Навчальний предмет Класи Термін вивчення Форма узагальнення
Базова школа
Мови і літератури Українська мова 5 - 9 ІІ семестр Моніторинг Наказ
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 5-9 І семестр Наказ
Суспільство-знавство Всесвітня історія 6-9 І семестр Наказ
Естетична культура Музичне мистецтво 5-7 ІІ семестр Наказ
Образотворче мистецтво 5-7 ІІ семестр Наказ
Мистецтво 8-9 ІІ семестр Наказ
Початкова школа
Фізична культура 1-4 І семестр Наказ
Музичне мистецтво 1-4 ІІ семестр Наказ
Образотворче мистецтво 1-4 ІІ семестр Наказ

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №112
від 07.09.2018
Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2019 році
Керуючись Законом України «Про освіту», відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473, з метою забезпечення фахового зростання педагогічних працівників школи
НАКАЗУЮ:
1. Педагогічним працівникам, що бажають пройти курсову перепідготовку, написати заяви і здати їх заступнику директора.
2. Затвердити список педагогічних працівників навчального закладу для проходження курсів підвищення кваліфікації у 2019 році (додаток 1)
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білій М.І. подати списки педагогічних працівників навчального закладу для проходження курсів підвищення кваліфікації у 2019 році та заяви бажаючих пройти курси у відділ освіти Берегівської РДА.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи М.В.Балега


/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №113
від 08.09.2018
Про пожежну безпеку
На виконання Закону України „ Про пожежну безпеку ”, на виконання Закону України «Про пожежну безпеку», відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України та з метою поліпшення пожежної безпеки в навчальному закладі,
НАКАЗУЮ:
1. Силами адміністрації, пожежно-технічних комісій здійснити перевірки стану пожежної безпеки навчальних будівель, складських та інших приміщень, відповідність їх протипожежного стану до умов експлуатації в осінньо-зимовий період. Вилучити пожежонебезпечні електронагрівальні прилади, заборонити використання відкритого вогню для відігрівання замерзлих водогінних та опалювальних систем.
2. Наказом призначити відповідальних осіб за дотримання протипожежного режиму, за справність приладів опалення, електроустаткування та технологічного обладнання. Заборонити експлуатацію несправних приладів опалення та саморобних електронагрівальних приладів. Організувати огляд приміщень після закінчення роботи (навчання).
3. Провести протипожежні інструктажі з педагогічними працівниками, учнями-вихованцями, з робітниками та службами, передусім з тими, які зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, відповідальними за експлуатацію опалювальних систем та електронагрівальних установок. Для проведення протипожежної пропаганди використовувати всі наявні засоби масової інформації.
4. Здійснити перевірку технічного стану водогону та інших джерел водопостачання, підготувати їх до експлуатації в умовах низької температури. На холодний період зняти вогнегасники, які знаходяться за межами приміщень, інформацію про їх розміщення помістити на пожежних щитах та стендах.
5. У навчальному закладі з масовим перебуванням людей (учнів-вихованців) відпрацювати дії на випадок виникнення пожеж.
6. Здійснювати постійний контроль за правильністю утримання, експлуатації теплогенеруючих та калориферних установок, печей та інших
7. Перевірити стан силових та освітлювальних електромереж. Заборонити експлуатацію тимчасових та несправних ділянок електромережі, використання нестандартних електрозапобіжників, саморобних електронагрівальних та інших приладів.
8. Встановити у всіх будівлях протипожежний режим, де врахувати: умови проведення вогненних робіт, правила застосування електронагрівальних приладів, місця і кількість одночасного зберігання пожежонебезпечних матеріалів і речовин, порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного та іншого обладнання, забезпечення пожежної безпеки під час проведення масових заходів, дії працівників (членів ДПД) у разі виникнення пожежі та ін.
9. У місцях із масовим перебуванням людей (учнів-вихованців) під час проведення свят та інших громадських заходів встановити чергування осіб, відповідальних за стан пожежної безпеки на об’єктах.
10. Про результати вжитих заходів повідомити відділ освіти до 15 жовтня 2018 року.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи М.В.Балега

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №114
від 11.09.2018
Про проведення конкурсу-виставки робіт учнівської молоді «Золота осінь»
На виконання листа відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА,
НАКАЗУЮ:
1. 21 вересня 2018 року організувати і провести конкурс -виставку робіт учнівської молоді на кращу композицію «Золота осінь» з визначенням переможців.
2. На конкурс-виставку представити композиції з квітів, овочів, плодів, з природнього матеріалу.
3. Інформацію про проведену роботу висвітлити на сайтах школи.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Білу М.І.
Директор школи: Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №115
від 11.09.2018
Про відзначення
Дня партизанської слави та Міжнародного дня миру
На виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Берегівської райдержадміністрації від 21.09.2017 № 01.01-24, згідно листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації 13.09.2017 № 01-15/2491,
НАКАЗУЮ:
1. Історику школи Пилип Д.Я., бібліотекарю Маргітич О.С. протягом вересня 2018 року провести тематичні уроки пам’яті, бесіди з історії підпільно-партизанського руху у роки Другої світової війни .
2. Класним керівникам провести години спілкування на тему: «Мир у рідній Україні – це найзаповітніше бажання усіх українців», «Мова Миру починається з мене».
3. Організувати флешмоб «Голуб миру»
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №116
від 17.09.2018
Про відзначення Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана
На виконання листа Закарпатської облдержадміністрації департаменту освіти і науки від 13.09.2018 № 01-15/3746 , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 26.09.1997 № 1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації 12.09.2018 № 601 «Про відзначення міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана», з метою належного відзначення Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана, для виховання молоді на кращих традиціях старшого покоління, збереження спадкоємності,
НАКАЗУЮ:
1. Педагогам школи спланувати проведення зустрічі з ветеранами війни, педагогічної праці.
2. Провести виховні та інформаційні заходи, години спілкування про людей похилого віку.
3. Інформацію та фотозвіт про проведення заходів з відзначення Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана надіслати до 01 жовтня 2018 року до 16.00 години на електронну адресу методкабінету райдержадміністрації відділу освіти.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №117
від 17.09.2018
Про атестацію педпрацівників у 2018/ 2019 н.р.
Згідно річного плану школи та заяв педагогічних працівників про позачергову атестацію,
НАКАЗУЮ:
1. Проатестувати на базі Великоберезької ЗОШ І-ІІст. в 2018/2019 н.р. згідно заяв таких вчителів:
Пилип Діану Ярославівну, вчителя історії та правознавства, Зякун Марину Михайлівну, вихователя ГПД;(позачергово)
2. Згідно плану проатестувати Сонливого Валерія Миколайовича, вчителя фізичного виховання, Кузьму Оксану Іванівну, Гоал Наталію Іванівну та Звонар Наталію Олодарівну.
3. Дирекції школи підготувати всю необхідну документацію для атестації.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №118
від 25.09.2018 р.
Про відзначення в школі Всесвітнього дня тварин
Відповідно до листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації № 01-15/3947 від 25.09.2018 «Про проведення Всеукраїнського уроку про гуманне та відповідальне ставлення до тварин»,
НАКАЗУЮ:
1. Білій М.І. провести заходи, присвячені Всесвітньому дню тварин, який відзначається 4 жовтня.
2. Класним керівникам провести уроки спілкування про гуманне та відповідальне ставлення до тварин.
3. Про підсумки проведення до 7 жовтня надіслати відповідну інформацію на електронну адресу райметодкабінету.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №119
від 27.09.2018
Про проведення в школі І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році
З метою виявлення обдарованих учнів ,
НАКАЗУЮ:
1. З 8 жовтня 2018 року згідно графіку провести в школі І тур олімпіад з таких предметів:
Українська мова і література ( Балега М.В., Іванюк О.М.)
Історія (Пилип Д.Я.)
Географія (Пилип Д.Я.)
Англійська мова (Кузьма О.І.)
Математика (Ребрик Н.В.)
Фізика (Ребрик Н.В., Митровці Г.І.)
Хімія (Митровці Г.І.)
Біологія (Біла М.І.)
Трудового навчання (Митровці Г.І.)
Правознавство (Пилип Д.Я.)
2. Матеріали шкільних предметних олімпіад здати заступнику директора.
3. На засіданнях методоб’єднання обговорити результати.
4. Вчителям - предметникам забезпечити участь переможців шкільних олімпіад в ІІ турі предметних олімпіад згідно графіку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №120
від 28.09.2018
Про відзначення Дня захисника України
З метою вшанування подвигу захисників України, виховання у молодого покоління патріотизму та формування національної ідентичності,
Н А К А З У Ю :
1. Вчителю історії Пилип Д.Я провести позакласний захід, присвячений Дню захисника України.
2. Вчителю фізкультури Сонливому В.М. організувати козацькі ігри-забави.
3. Класним керівникам протягом жовтня 2018 р. провести тематичні години спілкування.
4. Білій М.І. інформацію про проведену роботу висвітлити на сайтах школи.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №121
від 28.09.2018
Про проведення конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему:»Захисники України: історія та сьогодення».
На виконання наказу відділу освіти,молоді та спорту Берегівської РДА від 26.09.2018 р. за №120 та плану роботи департаменту освіти на 2018 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Вчителю української мови та літератури Іванюк О.М. провести І-ий етап конкурсу літературних творів у таких номінаціях : «Лист» та «Вірш».
2. Уданих номінаціях взяти участь керівнику гуртка «Літературне читання» Сонливому В.М.
3. Вчителю образотворчого мистецтва Кузьмі О.І. провести конкурс на дану тематику у таких номінаціях: «Малюнок» та «Фоторобота».
4. Звіт про проведення І-го етапу, заявки та роботи переможців(І-е) місце для участі в ІІ-му етапі Конкурсу надіслати на електронну адресу районного методкабінету до 20.10 2018 р.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Затвердити такий склад оргкомітету:
Балега М.В.---------голова оргкомітету, директор школи
Іванюк О.М.-------- вчитель укр..мови
Кузьма О.І.----------вчитель іноземної мови
Сонливий В.М.-----вчитель фізкультури
Хіміч Т.І.------------вчитель початкових класів
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №122
від 28.09.2018
Про проведення Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 №193» Про проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек»,
НАКАЗУЮ:
І.Бібліотекарю школи Маргітич Ользі Семенівні провести місячник під гаслом:» Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини»
1.Організувати бесіду за круглим столом на тему: «Розвиток творчих здібностей учнів засобами шкільної бібліотеки»;
2.Провести конкурс дитячих ілюстрацій до оповідань та казок В.О.Сухомлинського « Малюю улюблену казку», «Казка на кінчику пензля»;
3.Бесіди на теми:» Дітям про Сухомлинського», « Криниця людської мудрості В.О.Сухомлинського», « Як виховати творчого читача»;
4.Організувати тематичну книжкову виставку до 100-річчя до дня народження В.О.Сухомлинського. на тему:» Його вічний слід на землі»;
5.Провести виставку творчих робіт учнів на тему: «Власні ручки роблять модні штучки»;
6.Провести флеш – моб « Читаємо Сухомлинського» ;
7.»Я прочитаю тобі казку»- родинне читання ( діти читають батькам казки В.О.Сухомлинського)
8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №123
від 28.09.2018
Про стан ведення особових справ учнів 1-9 класів
Згідно з річним планом роботи школи на 2018/2019 н. р., на виконання Інструкції з ведення шкільної документації у вересні 2018 року адміністрацією школи була здійснена перевірка стану ведення особових справ учнів 1-9 класів.
Перевіркою виявлено, що на всіх учнів школи заведені або продовжують вестися особові справи встановленого зразка. Класні керівники ведуть особові справи згідно з рекомендаціями щодо їх ведення. В особових справах учнів 5-9 класів зберігаються такі документи: заява батьків, копія свідоцтва про народження.
Довідки про проходження медичного огляду перед початком навчального року є далеко не у всіх.
На всіх новоприйнятих учнів основної школи особові справи прийняті з попередніх місць навчання, записуються в алфавітну книгу і проставляється порядковий номер. Оформлені всі вони відповідно до вимог. Записи ведуться охайно.
В особових справах учнів 5-9 класів класні керівники записують громадські доручення, заохочення. Оцінки за минулий навчальний рік виставлені і завірені підписом директора школи та печаткою школи. В особових справах учнів 5-9 класів містяться характеристики за минулий навчальний рік.
Всі особові справи мають номери згідно із записами в алфавітній книзі. Класні керівники, заступник директора з НР контролюють рух дітей. Номери особових справ записані в класних журналах.
Враховуючи вищезазначене,
НАКАЗУЮ:
1. Стан ведення особових справ учнів 1-9 класів вважати задовільним.
2. Терміново вирішити питання з довідками про проходження медичного огляду.
3. Класному керівникові випускного класу Ребрик Н.В.(9-тий клас) слідкувати за наявністю всіх документів у особових справах.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №124
від 28.09.2018
Про підсумки проведення діагностичних контрольних робіт з математики у 4-9 класах
Згідно плану роботи школи у першій половині вересня проведено діагностичні контрольні роботи з математики в 4-9 класах (4 клас - вчитель Сідор А.В.; 5-9 кл.- Ребрик Н.В.).
Узагальнені результати робіт подано в таблиці:
Клас Кількість учнів у класі Писало роботу Початковий рівень (1-3) Середній рівень (4-6) Достатній рівень (7-9) Високий рівень (10-12) Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
4 15 14 4 /29 % 3/21 % 1 /7 % 6 /43 % 7/50 % 10/ 71%
5 14 14 4/29 6/43% 2/14 % 2/14% 4 /28% 12/85%
6 8 8 1/12 5/64% 1/12 % 1/12 % 2/24% 7/64%
7 10 8 1/12 % 4/48 % 1/12 % 2/24 3/36% 6/76 %
8 14 12 - а 7/58% г 5/42 а - 4/34% г - 5/42% А- 1/8 Г – 2/16 а 5 - 42% г 7-58% 12 -100% 12 -100%
9 6 6 а 0/0% г 0/0% а - 3 /50% г -1 /17% а 3 /50% г 5/83% а 0/0% г 0 /0% а 3 -50% г 5 -83% 6 - 100% 6 - 100%
За результатами діагностичних контрольних робіт,
НАКАЗУЮ:
1. З метою усунення прогалин у знаннях учнів Ребрик Н.В. та Сідор А.В. запланувати та провести уроки корекції знань учнів.
2. Включати вправи на повторення, аналізувати помилки, працювати над ними.
3. Приділяти більш уваги розв’язуванню завдань нестандартної форми, завдань високого рівня.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №125
від 01.10.2018
Про проведення моніторингу
з укр. мови у 4,5 ,9 кл
Для контролю рівня знань учнів з української мови , якості надання освітніх послуг,
НАКАЗУЮ:
1.Вчителям української мови підготувати матеріали для проведення моніторингу.
2.Провести шкільний моніторинг з 08.10.2018 р. по 18.10.2018 р.
3.Проаналізувати результати робіт і прозвітувати на нараді при директору 19.10.2018 р.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №126
від 02.10.2018
Про стан виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Згідно планової роботи школи був проведений облік дітей і підлітків шкільного віку на території Нижньореметівської с/Ради.
НАКАЗУЮ:
1.Директору школи щорічно проводити облік дітей і підлітків шкільного віку на території Нижньореметівської с/Ради.
2.Співпрацювати щодо достовірності інформації з головою та секретарем с/Ради.
3.Контролювати відвідування учнів школи та подальше навчання випускників навчального закладу.
4.Строго виконувати Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
5.Стан ведення Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку вважати задовільним.
6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №127
від 03.10.2018
Про стан виконання Інструкції з ведення ділової документації у навчальному закладі
Згідно перевірки виконання Інструкції з ведення ділової документації слід відмітити, що всі вчителі строго дотримуються Інструкції та прийнятим на педраді рішенням щодо записів у класних журналах чорною ручкою, ведеться чіткий облік вхідного та вихідного листування, наказів по кадровим питанням та наказів з основної діяльності.Крім того ведуться книги обліку руху трудових книжок, зборів трудового колективу, батьківських зборів, журнали внутрішкільного контролю, нарад при директору тощо. Тому з вищесказаного,
НАКАЗУЮ:
1.Дирекції школи строго дотримуватися Інструкції з ведення ділової документації та систематично контролювати стан ведення шкільної документації вчителями навчального закладу.Взяти до уваги нову Інструкцію з діловодства, затверджену 05.10.2018 р.
2.Класним керівникам робити чіткі та охайні записи в журналах, без виправлень.
3.Всі календарні плани роботи привести до відповідних вимог.
4.Всім вчителям привести в порядок особові справи учнів та свої особисті.
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на дирекцію школи та голів методоб´єднань.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №128
від 04.10.2018
Про створення комісії з пожежної безпеки
З метою безпечної роботи закладу,
НАКАЗУЮ:
1.Створити комісію з пожежної безпеки у такому складі:
Балега М.В.-------------голова комісії
Сімчера Л.І. -----------член комісії
Калинич О.В.---------член комісії
2.Голові комісії скласти план роботи щодо покращення роботи з пожежної безпеки роботи навчального закладу та ознайомити з ним колектив школи.
3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №128-а
від 04.10.2018
Про призначення відповідального за дотримання протипожежного режиму в навчальному закладі
Згідно наказу відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА та на виконання Закону України «Про пожежну безпеку»,
НАКАЗУЮ:
1.Відповідальним за дотримання протипожежного режиму, за справність приладів опалення , електроустаткування та технологічного устаткування призначити завгоспа школи Сімчеру Ларису Іванівну
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №129
від 05.10.2018
Про проведення позапланового інструктажу з пожежної безпеки
З метою безпечної роботи закладу,
НАКАЗУЮ:
1.Директору школи провести позаплановий інструктаж з пожежної безпеки з педколективом школи.
2.Завгоспу школи Сімчері Л.І.провести позаплановий інструктаж з пожежної безпеки з техперсоналом навчального закладу.
3.Класним керівникам провести роз’яснювальну роботу серед учнів по техніці безпеки перебування в навчальному закладі, дома та в громадських місцях.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

План роботи по пожежній безпеці в Нижньореметівській ЗОШ І-ІІст. на 2018/2019 н.р.
1.Провести перевірку стану пожежної безпеки виробничих, складських та всіх інших приміщень навчального закладу.
2.Наказом призначити відповідального за дотримання протипожежного режиму у школі.
3.Заборонити експлуатацію несправних приладів опалення та використання саморобних електронагрівальних приладів.
4.Провести протипожежні інструктажі з працівниками закладу та учнями.
5.Перед початком опалювального сезону перевірити робочий стан котельні та їдальні.
6.Під час масових міроприємств встановити чергування відповідальних осіб.
7.Організувати вивчення правил пожежної безпеки всіма працівниками закладу та учнями як на робочому місці так і в побуті.
8.Звернутися до керівника відділу освіти з проханням провести заміри опору та ізоляції в закладі.
9.Провести заміну та ремонт розеток, освітлення.( по мірі можливості)
10.Заборонити спалювати листя та сміття на або поблизу території школи.
11.Не приносити в школу вибухонебезпечні пристрої (петарди тощо), сірники та запальнички.
Директор школи Балега М.В.
Відповідальний за дотримання протипожежного режиму в закладі Сімчера Л.І.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №130
від 08.10.2018
Про організацію та проведення в школі
ІХ Міжнародної гри «Геліантус – 2018»,
Міжнародного конкурсу з інформатики та
комп’ютерної вправності «Бобер»,
IX Всеукраїнського конкурсу
з англійської мови «Гринвіч»,
Всеукраїнського етапу Міжнародного
математичного конкурсу «Кенгуру»
З метою активізації пізнавальної активності учнів,
НАКАЗУЮ:
1. Взяти участь у ІХ Міжнародній природознавчій грі «Геліантус – 2018. Дата проведення: 15 листопада 2018 року. Подання заявок: до 20 жовтня 2018 року.
2. Координатору гри в школі Білій М.І. здійснити реєстрацію учасників на сайті у розділі «Реєстрація у грі» або за телефонами оргкомітету гри: (095)-945-60-90, (067)-789-56-42 до 20 жовтня.
3. Взяти участь Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер». Координатору гри в школі Ребрик Н.В. здійснити реєстрацію учасників на сайті у розділі «Реєстрація у грі» або за телефонами оргкомітету гри. Переказ коштів організаторами (реєстрація заявок у обласного координатора) до 01 листопада 2018 року
Проведення конкурсу - 11-13 листопада 2018 року.
4. Взяти участь у IX Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» 12 грудня 2018. Координатору гри в школі Кузьмі О.І. здійснити реєстрацію учасників на сайті у розділі «Реєстрація у грі» або за телефонами оргкомітету гри.
5. Взяти участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» 7 грудня 2018. Координатору гри в школі Ребрик Н.В. здійснити реєстрацію учасників на сайті у розділі «Реєстрація у грі» або за телефонами оргкомітету гри.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №131
від 16.10.2018
Про підсумки проведення конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему:»Захисники України: історія та сьогодення».
На виконання наказу відділу освіти,молоді та спорту Берегівської РДА від 26.09.2018 р. за №120 та плану роботи департаменту освіти на 2018 р., у навчальному закладі проведений конкурс робіт на дану тематику, результати якого такі:
І-і місця у номінації «Вірш воїну» зайняли учні 9-го класу Галько Дарина( вчитель української мови та літератури Іванюк Олеся Михайлівна) та Калинич Олександр (керівник гуртка «Літературне читання» Сонливий Валерій Миколайович);
І-і місця у номінації «Малюнок» зайняла учениця 5-го кл. Іванюк Меліса, робота «Молитва», та учениця 6-го класу Мікловші Юлія, робота «Повертайся живим»( вчитель образотворчого мистецтва Кузьма Оксана Івнівна).
Згідно умов конкурсу,
НАКАЗУЮ:
1.Вчителю української мови та літератури Іванюк Олесі Михайлівні та
вчителю образотворчого мистецтва Кузьмі Оксані Івнівні оформити роботи згідно вимог конкурсу і відправити на ІІІ-ій етап даного конкурсу.
2.Переможців І-го етапу нагородити грамотами згідно номінацій.
3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №132
від 20.10.2018
Про організацію та проведення Тижня історії
З метою гідного відзначення визволення України від німецько-фашистських загарбників,
НАКАЗУЮ:
З 22 по26 жовтня провести Тиждень історії, присвячений визволенню України від фашистських загарбників)
1. Дирекції затвердити план проведення Тижня .
2.Вчителю історії Пилип Д.Я. провести просвітницькі заходи, згідно плану.
3. Бібліотекарю школи підготувати тематичну виставку.
4.Заступнику директора з навчальної роботи Білій М.І. висвітлити хід проведення Тижня на сайті школи.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

План проведення тижня історії в Нижньреметівській ЗОШ І-ІІ ст.
22.10-26.10.2018 р.
(Тиждень присвячено Визволенню України та Закарпаття від фашистських загарбників)
№ п/п Зміст Дата проведення Відповідальні Клас
1 Виставка історичної літератури та матеріалів про визволення Закарпаття протягом тижня бібліотекар 5-9
2 Усний журнал «Знайомство з історією Закарпаття» понеділок учитель історії Пилип Д.Я. 5
3 Виставка стіннівок « Визволення України» понеділок Пилип Д.Я. 7-9
4 Історичні цікавинки «Партизанськими стежками Берегівщини та Закарпаття» вівторок Пилип Д.Я. 8-9
5 Тематична виставка у Нижньореметівській сільській бібліотеці вівторок біліотекар 5-9
6 Конференція «Визволення України, як все починалося» (доповіді учнів) середа Пилип Д.Я 5-9
7 Тематичні години спілкування протягом тижня Класні керівники 5-9
8 Інформаційна хвилинка «Лінія Арпада – перепона на шляху визволенню Закарпаття» четвер Пилип Д.Я. 9
9 Історичний брейн-ринг « Україна у Другій Світовій війні» четвер Пилип Д.Я. 9
10 Підбиття підсумків тижня історії та вшанування пам'яті воїнів-визволителів. п’ятниця Учитель історії, кл.кер. 5-9

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №133
від 20.10.2018
Про підсумки проведення моніторингу знань з української мови у 4,5 та 9 класах
Згідно плану роботи школи проведений моніторинг знань з української мови в 4, 5, 9 кл. та виявлений такий рівень знань учнів:
4 кл. 5 кл. 9 кл.
Поч.р.-(2уч.17%) Поч.р (2уч..16,7%) Поч.р.-0%
Сер.р.-(3 уч.,25%) Сер.р.-(6 уч., 33%) Сер.р.- (2 уч.. 40%)
Дос.р.-(3уч.,25% Дос.р.-(2 уч.,16,7%) Дос.р.-( 1 уч..20%)
Вис.р.-(4уч..33%) Вис.р.-(2 уч..16,7%) Вис.р.(2 уч.40%)
К-сть уч.-15,пис.-12 К-сть уч.-14, пис.- 12 К-сть уч. 6, Пис.-5
За результатами моніторингу,
НАКАЗУЮ:
1.Вчителю української мови Іванюк О.М. покращити рівень знань учнів з української мови, використовуючи різні форми та методи роботи.
2.Більше уваги приділяти грамотності учнів, писати диктанти, аналізувати помилки, працювати над ними.
3.Сідор А.В.звернути увагу на мову та мовлення учнів, працювати над граматичними помилками, частіше проводити діагностичні перевірки знань.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №134
від 24.10.2018
Про запобігання та протидію домашньому насильству
Згідно листа відділу освіти,молоді та спорту Берегівської РДА та на виконання Закону України « Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. за №2229, а також з метою захисту учнів від будь-яких проявів насильства,
Наказую:
1.Дирекції школи ознайомити педагогічний колектив з листами та Методичними рекомендаціями МОН України щодо протидії насильству над дітьми в сім’ї та за іі межами.
2.Згідно рекомендацій проводити такі заходи:
а) Вчителям бути уважними щодо поведінки своїх вихованців, звертати увагу на психологічний стан дітей, особливо з неблагополучних сімей;
б) Проводити індивідуальні бесіди з учнями, які проживають у скрутному матеріальному становищі;
в) Провести батьківські збори, на яких обговорити проблеми різного виду насильства над дітьми;
г) Класним керівникам проводити інформаційно-просвітні заходи з питань запобігання та протидії насильству ;
д) Організовувати з учнями « Уроки доброти», тренінги, диспути, обговорення книг та фільмів;
е) Дітей із неблагополучних родин залучати до роботи в гуртках, в організації та участі у різних шкільних заходах;
є) Класним керівникам та інспектору з прав дитини провідувати учнів відповідних категорій дома, проведоти профілактично-виховні бесіди з батьками, нагошуючи їм про несення відповідальності за життя, безпеку, виховання та навчання своїх дітей;
3.Контроль за виконання даного наказу покласти на громадського інспектора школи Іванюк О.М.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №135
від 24.10.2018
Про результати проведення конкурсу ім. Т.Г.Шевченка
Згідно листа відділу освіти,молоді та спорту Берегівської РДА та з метою виховання у молоді любові до рідної мови проведений конкурс ім.Т.Г.Шевченка, результати якого такі :
5 клас-------Іванюк Меліса Миколаївна----І-е місце
Ларіна Анастасія Олександрівна -----------ІІ-е місце
6 клас-------Мікловші Юлія Іванівна-------І-е місце
Пйонтик Богдан Іванович --------------------ІІ-е місце
7клас------Сокач Вікторія Романівна-------І-е місце
Попович Максим Денисович ----------------ІІ-е місце
9 клас-----Галько Дарина---------------------І-е місце
Дудинець Максим Михайлович------------ІІ-е місце
Переможців конкурсу відмітити Грамотами, вчителям за підготовку учнів до конкурсу оголосити подяку.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №136
від 25.10.2018
Про результати проведення І-го етапу предметних олімпіад
та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових навчальних дисциплін у 2018-2019 н. р.
Згідно наказу відділу освіти,молоді та спорту Берегівської РДА та з метою виявлення обдарованої молоді проведено предметні олімпіади, результати яких вказано в Додатку 1
НАКАЗУЮ:
1.Затвердити склад команд-учасників районних олімпіад з базових дисциплін.
2. Здати звіти про проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, подати заявки на участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів у 2018/ 2019 навчальному році до 1 листопада поточного року.
3. Головам оргкомітетів забезпечити участь переможців І етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін в районних олімпіадах у листопаді – грудні 2018 року згідно графіку.
4. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів-учасників районних олімпіад покласти на керівників команд.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

Додаток 1
Згідно протоколів предметних олімпіад, результати такі:
З англійської мови у 8 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 100 67 2 Нестерук Андріана Андріївна Кузьма Оксана Іванівна
2 100 58 3 Сімчера Романна Романівна Кузьма Оксана Іванівна
3 100 34 Барнич Ганна Володимирівна Кузьма Оксана Іванівна
З англійської мови у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 100 86 І Дудинець Максим Михайлович Кузьма Оксана Іванівна
2 100 52 ІІІ Галько Дарина Андріївна Кузьма Оксана Іванівна
З історії у 8 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 30 15 ІІ Нестерук Андріана Андріївна Пилип Діана Ярославівна
2 30 14 ІІІ Сімчера Романна Романівна Пилип Діана Ярославівна
3 30 13 Барнич Ганна Володимирівна Пилип Діана Ярославівна
З історії у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 35 30 І Галько Дарина Андріївна Пилип Діана Ярославівна
2 35 20 ІІ Дудинець Максим Михайлович Пилип Діана Ярославівна
3 35 15 ІІІ Гобокан Михайло Михайлович Пилип Діана Ярославівна
З фізики у 7 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 12 5 ІІІ Сокач Вікторія Романівна Митровці Ганна Іванівна
2 12 3 - Попович Максим Денисович Митровці Ганна Іванівна
3 12 1 - Цугорка Дарина Василівна Митровці Ганна Іванівна
З фізики у 8 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 12 9 ІІІ Нестерук Андріана Андріївна Митровці Ганна Іванівна
2 12 7 Сімчера Романна Романівна Митровці Ганна Іванівна
3 12 4 Мікловші Дмитро Іванович Митровці Ганна Іванівна
4 12 4 Барнич Ганна Володимирівна Митровці Ганна Іванівна
З фізики у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 25 10 Дудинець Максим Михайлович Ребрик Наталія Василівна
2 25 12 ІІІ Галько Дарина Андріївна Ребрик Наталія Василівна
З української мови й літератури у 7 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 40 11,5 ІІІ Попович Максим Денисович Іванюк Олеся Михайлівна
3 40 15 ІІ Сокач Вікторія Романівна Іванюк Олеся Михайлівна
З української мови й літератури у 8 класі
№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 40 12 ІІІ Нестерук Андріана Андріївна Іванюк Олеся Михайлівна
2 40 7 Сімчера Романна Романівна Іванюк Олеся Михайлівна
З української мови й літератури у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 36 12,5 ІІ Дудинець Максим Михайлович Іванюк Олеся Михайлівна
2 36 24 І Галько Дарина Андріївна Іванюк Олеся Михайлівна
З математики у 6 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 35 9 ІІІ Мікловші Юлія Іванівна Ребрик Наталія Василівна
2 35 8 Пйонтик Богдан Іванович Ребрик Наталія Василівна
З математики у 7 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 35 30 І Попович Максим Денисович Ребрик Наталія Василівна
2 35 14 ІІІ Сокач Вікторія Іванович Ребрик Наталія Василівна
З математики у 8 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 35 15 ІІІ Нестерук Андріана Андріївна Ребрик Наталія Василівна
2 35 10 Сімчера Романна Романівна Ребрик Наталія Василівна
З математики у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 35 13 ІІІ Дудинець Максим Михайлович Ребрик Наталія Василівна
2 35 19 ІІ Галько Дарина Андріївна Ребрик Наталія Василівна
З хімії у 7 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 26 10 ІІІ Сокач Вікторія Романівна Митровці Ганна Іванівна
2 26 7,5 - Попович Максим Денисович Митровці Ганна Іванівна
3 26 6 - Цугорка Дарина Василівна Митровці Ганна Іванівна
З хімії у 8 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 50 40 ІІІ Сімчера Романна Романівна Митровці Ганна Іванівна
2 50 27 Нестерук Андріана Андріївна Митровці Ганна Іванівна
3 50 25 Мікловші Дмитро Іванович Митровці Ганна Іванівна
4 50 20 Барнич Ганна Володимирівна Митровці Ганна Іванівна
5 50 17 Пйонтик Іван Іванович Митровці Ганна Іванівна

З хімії у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 18 10 ІІ Галько Дарина Андріївна Митровці Ганна Іванівна
2 18 5 ІІІ Дудинець Максим Михайлович Митровці Ганна Іванівна
3 18 2 Гобокан Михайло Михайлович Митровці Ганна Іванівна
4 18 1,5 Пак Емеше Іванівна Митровці Ганна Іванівна
5 18 1 Калинич Олександр Олександрович Митровці Ганна Іванівна
З біології у 8 класі
№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 110 61 ІІ Нестерук Андріана Андріївна Біла Мар’яна Іванівна
2 110 54 ІІІ Пйонтик Іван Іванович Біла Мар’яна Іванівна
3 110 49 Сімчера Романна Романівна Біла Мар’яна Іванівна
4 110 46 Мікловші Дмитро Іванович Біла Мар’яна Іванівна
З біології у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 130 95 І Дудинець Максим Михайлович Біла Мар’яна Іванівна
2 130 81 ІІ Галько Дарина Андріївна Біла Мар’яна Іванівна
3 130 68 ІІІ Гобокан Михайло Михайлович Біла Мар’яна Іванівна
4 130 44 Калинич Олександр Олександрович Біла Мар’яна Іванівна
5 130 44 Пак Емеше Іванівна Біла Мар’яна Іванівна

З географії у 8 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 40 14 ІІ Нестерук Андріана Андріївна Пилип Діана Ярославівна
2 40 10 ІІІ Барнич Ганна Володимирівна Пилип Діана Ярославівна
З географії у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 50 31 І Дудинець Максим Михайлович Пилип Діана Ярославівна
2 50 28 ІІ Галько Дарина Андріївна Пилип Діана Ярославівна
3 50 15 ІІІ Пак Емеше Іванівна Пилип Діана Ярославівна
З інформаційних технологій у 8 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 40 18 ІІІ Нестерук Андріана Андріївна Ребрик Наталія Василівна
2 40 16 ІІІ Сімчера Романна Романівна Ребрик Наталія Василівна
З інформаційних технологій у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 40 38 І Дудинець Максим Михайлович Ребрик Наталія Василівна
2 40 18 ІІІ Галько Дарина Андріївна Ребрик Наталія Василівна
З правознавства у 9 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 25 13 ІІ Калинич Олександр Олександрович Пилип Діана Ярославівна
2 25 10 ІІІ Галько Дарина Андріївна Пилип Діана Ярославівна
3 25 9 Дудинець Максим Михайлович Пилип Діана Ярославівна
З трудового навчання у 8 класі

№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1 20 6 Сімчера Романна Романівна Митровці Ганна Іванівна
2 20 11,5 ІІІ Нестерук Андріана Андріївна Митровці Ганна Іванівна

З трудового навчання у 9 класі
№ з/п Max к-ть балів К-сть балів Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Прізвище, ім’я, по батькові учителя
2 20 8 ІІІ Галько Дарина Андріївна Митровці Ганна Іванівна
3 20 7 Пак Емеше Іванівна Митровці Ганна Іванівна

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №137
від 25.10.2018
Про початок опалювального сезону
Згідно наказу відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА від 23.10.2018
НАКАЗУЮ:
1.Розпочати опалювальний сезон з 25.10.2018 р.
2.Наказом по кадровим питанням призначити операторів газової котельні школи.
3.Мікловші М.І. та Сімчері Л.І. нести персональну відповідальність за дотримання енергозберігаючого режиму в навчальному закладі.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №138
від 25.10.2018
Про проведення ІХ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика
у 2018/2019 навчальному році
З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу,
Н А К А З У Ю:
1. Провести серед учнів 3 - 9 класів І етап ІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика 9 листопада 2018.
2. Звіти про проведення І етапу та заявки на участь в другому етапі Конкурсу надіслати до 12 листопада 2018 року на електронну адресу РМК відділу світи (rajmetodkabinet@gmail.com).
3. Іванюк О.М. забезпечити участь переможців у ІІ (районному) етапі Конкурсу.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №139
від 25.10.2018
Про результати перевірки стану ведення
щоденників учнів 4-9 класів
Відповідно до річного плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік 27.09.2018 - 13.10.2018 заступником директора з навчально-виховної роботи Білою М.І. перевірено й проаналізовано стан ведення учнівських щоденників.
Перевірці підлягали щоденники учнів 4-9 класів за такими критеріями:
дотримання єдиного орфографічного режиму;
акуратність заповнення;
оформлення титульної та першої сторінки ( розклад дзвоників та уроків на І семестр );
наявність розкладу уроків на тиждень;
виставлення поточних оцінок вчителями;
виставлення поточних та тематичних оцінок класним керівником;
фіксація домашніх завдань з усіх предметів;
систематичність перевірки щоденника класним керівником;
контроль за щоденниками з боку батьків.
В ході перевірки було з`ясовано, що щоденники є в наявності не у кожного учня.
Мало оцінок, щоденники заповнено тільки частково у Олага Михайла (7 кл), Данканича Володимира (7 кл), Маргітича Михайла (7 кл.), Галаса Роберта (7 кл.), Шойного Альбіни (8 кл.), Лакатош Джесіки (8 кл.), Пйонтика Івана (8 кл).
Зовсім не заповнені щоденники у Лакатош Анастасії (5 кл), Зеленського Арсена(6 кл), Негіра Мар’яна (8 кл).
Не мають щоденників: Говді Руслан(8кл), Марінко Крістіна(6 кл), Говді Каріна (6 кл), Говді Єсенія (4 кл.), Яремчук Яна (4 кл.).
Щоденники учнів 4- 9 класів заповнено і підписано тільки частково, оцінок мало.
В основному учнями несистематично ведуться записи розкладу уроків та зміст домашнього завдання.
Всього 25% учнів 5-9 кл. мають заповнені належним чином, з оцінками, підписані щоденники. У початковій школі картина трохи краща.
Через щоденники підтримується зв`язок учителів та класних керівників з батьками у вигляді виставлення оцінок, запису зауважень, звернень та подяк. Щотижня класні керівники перевіряють щоденники учнів, ставлять свої підписи, але не проводять оцінювання стану ведення щоденників та поведінки учнів.
У результаті аналізу стану ведення учнівських щоденників було з’ясовано ряд типових недоліків:
1. Титульна сторінка та відомості про вчителів заповнені з помилками.
2. У деяких учнів зовсім відсутні записи на титульній сторінці або зроблені з помилками.
3. Не дотримується орфографічний режим.
4. Відсутні дати та назви місяців, розклад уроків та дзвоників на семестр.
5. Вчителі - предметники часто не виставляють оцінки в щоденник.
6. Несистематично ведеться запис домашнього завдання, що свідчить про відсутність контролю з боку вчителя - предметника.
7. Не ведеться контроль з боку батьків, відсутні тривалий час підписи батьків.
8.Класними керівниками ведеться тільки констатація фактів порушення вимог щодо ведення щоденників учнями, не проводиться відповідна робота для усунення таких випадків.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам :
- заповнювати титульну сторінку щоденника, відомості про вчителя централізовано на класній годині;
- щомісяця слідкувати за зовнішнім виглядом щоденників, залучати до цієї роботи актив класу;
- щотижня під час перевірки щоденників звертати увагу на: запис дати та місяця; дотримання орфографічного режиму; правильність розкладу уроків; запис домашнього завдання; охайність, акуратність ведення записів;
- щотижня виписувати всі поточні та тематичні оцінки в щоденники;
- у грудні 2018 року проаналізувати стан ведення щоденників на класних учнівських та батьківських зборах.
2. Вчителям – предметникам: постійно вести контроль запису учнями домашнього завдання, виставляти учням поточні оцінки, підтримувати постійний зв'язок з батьками через щоденник у формі запису зауважень та подяк, які повинні бути педагогічно виправданими.
Директор школи Балега М.В.
З наказом ознайомлені:

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №140
від 25.10.2018
Про перевірку стану відвідування
учнями навчального закладу
у вересні-жовтні 2018/2019 навчального року
Відповідно до Закону України ,,Про освіту”, на виконання плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік дирекцією школи було проведено перевірку та аналіз стану відвідування учнями навчального закладу у вересні-жовтні поточного навчального року.
На початку навчального року проведено інструктивну нараду з класними керівниками та вчителями щодо порядку обліку відвідування (пропусків уроків) у класних журналах та порядку зберігання медичних довідок і пояснювальних записок від батьків. Питання відвідування навчальних занять розглядається на щотижневих нарадах класних керівників.
Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків.
Журнал заповнюють класні керівники щодня після першого уроку.
Класний керівник щодня уточнює причини пропусків, спілкуючись із учнями та їх батьками.
Багато пропусків без причини у таких учнів:
1. Митрович Василь 9 кл.
2. Варга Едуард 8 кл.
3. Говді Руслан 8 кл
4. Алієва Неля 7 кл
5. Штефанко Василь 7 кл
6. Олаг Іван 7 клас
7. Галас Роберт 7 клас
8. Марінко Христина 6 клас
9. Лакатош Богдан 6 клас
10. Говді Карина 6 клас
11. Говді Максим 5 клас
12. Митрович Рохан 5 клас
13. Лакатош Анастасія 5 клас
14. Лакатош Максим 5 клас
Аналіз стану відвідування учнями школи свідчить про те, що школярі початкових класів в основному систематично відвідують школу, наявні пропуски підтверджені довідками про хворобу або поясненням батьків про причину відсутності дитини на заняттях.
У той же час учнівські колективи 5-9 класів мають багато пропусків уроків.
У школі проводяться рейди, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки.
Виходячи з вищесказаного,
НАКАЗУЮ:
1. Посилити контроль за станом відвідування учнями навчальних занять.
2. Активізувати профілактично-роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо попередження пропусків школи без поважних причин, попередження правопорушень і бродяжництва.
3. Тримати на постійному контролі і повідомляти батьків про кожен конкретний випадок пропуску уроків учнями, схильними до правопорушень.
4. Класним керівникам вияснити причини поганого відвідування школи окремими учнями і домогтися кращого відвідування шляхом проведення індивідуальних бесід з учнями і батьками; активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.
5. Класним керівникам звітувати на щотижневих нарадах класних керівників про проведену роботу з учнями 3-9 класів, щодо спізнення і поганого відвідування занять учнями. З учнями та їх батьками проводити роз'яснювальні бесіди про неприпустимість запізнень на навчальні заняття.
6. Класоводам і класним керівникам у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях терміново з’ясовувати причини і встановлювати місце перебування дитини. Вимагати документального підтвердження причини відсутності на уроках в той самий день, коли учень почав відвідувати школу.
7. Продовжити практику щоденного обліку і аналізу пропуску учнями занять.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №141
від 29.10.2018
Про перевірку класних журналів
З метою перевірки стану оформлення класних журналів на початок нового навчального року класними керівниками у вересні і жовтні заступником директора з НВР у школі було здійснено перевірка класних журналів 1 -9 кл.
Перевірка класних журналів показала, що загалом оформлення класних журналів на початок року задовільний. Усі класні керівники заповнили і записали розділи „ Облік відвідування”, „ Інструктаж з техніки безпеки”, „ Загальні відомості про учнів”.
Слід відмітити старанне ведення журналів початкових класів вчителями Гоал Н.І., Звонар Н.О., Хіміч Т.І.
Розділ журналу „ Облік відвідування” уважно і старанно треба заповнювати класним керівникам 5-9 класів .
Рекомендується ретельно, переглядаючи кожен предмет за розкладом, проставляти кількість пропущених уроків біля позначки пропуску, тут є деякі невідповідності.
Розділ про проведення інструктажів у задовільному стані. У них не всі учні підписалися за проведений з ними інструктаж.
Є виправлення .
Враховуючи результати перевірки, з метою поліпшення ведення класних журналів, як документа,
НАКАЗУЮ:
1.Відмітити класних керівників Гоал Н.І., Звонар Н.О., Хіміч Т.І. за сумлінне оформлення класних журналів згідно нових вимог.
2.Всім класним керівникам ще раз уважно опрацювати інструкцію з питання обліку відвідування учнів уроків, тут є деякі невідповідності.
3. Уникати виправлень .
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №142
від 29.10.2018
Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху
З метою запобігання дорожнього травматизму дітей,
НАКАЗУЮ:
1. Провести Тиждень безпеки дорожнього руху з 12.11.2018 по 16.11.2018.
2. Заступнику директора з НВР Білій М.І.скласти план Тижня і подати на затвердження.
3. Вчителю основ здоров´я та педагогу- організатору Білій М.І. провести просвітницькі заходи, організувати для учнів перегляд і обговорення презентацій «Безпека руху – запорука здоров’я», провести з учнями вікторину зі знань Правил дорожнього руху.
4. Класним керівникам провести виховні бесіди, перегляд відеороликів відеороликів на дану тематику.
5. Продовжувати проводити соціальну компанію з безпеки дорожнього руху
6. Вчителю малювання провести конкурс малюнків з тематики дорожнього руху.
7. Вчителям 1-4 класів провести театралізовані уроки по даній тематиці.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

План
проведення «Тижня безпеки дорожнього руху» з 12.11.2018 по 16.11.2018
№з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальна особа
1 Оперативно – методичні наради з педагогами щодо організації та проведення в школі «Тижня безпеки дорожнього руху» З 06.11.2018 по 08.11.2018 Адміністрація школи
2 Відеолекторій «Дорожня грамота» (демонстація відеофільмів, презентацій, мультфільмів) Протягом тижня Педагог-організатор, вчитель основ здоров’я, кл керівники
3 Тематичні години спілкування профілактичного характеру Протягом тижня Класні керівники 1-9-х класів
4 Гра – вікторина для учнів 6-7 кл. на тему: «Безпека руху пішоходів в руках самих пішоходів» понеділок Митровці Г.І., Біла М.І.
5 Практичне заняття з учнями 8 класу на тему: «Знай та вивчай правила дорожнього руху!» вівторок Митровці Г.І., Біла М.І.
6 Бесіда «Дорожній рух. Безпека. Обережність», ерудит-гра для учнів 9 класу «Знавці дорожніх знаків» середа Педагог-організатор Біла М.І.
7 Заняття в ГПД на тему: «Що себе в безпеці почувати, світлофор потрібно поважати» вівторок Вихователь ГПД Зякун М.М.
8 Інформаційно-розважальна гра для учнів 5 класу «Мій друг - безпечний рух!» четвер Вчитель основ здоров’я Митровці Г.І.
9 Конкурс дитячих малюнків "Безпека на дорозі очима дітей" Протягом тижня П-о, вчителі образ. мистецтва
10 Підведення підсумків. Розміщення на веб-сайті школи інформації про проведення Тижня безпеки дорожнього руху, надання інформації про проведені заходи у відділ освіти П’ятниця Біла М.І.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №143
від 29.10.2018
Про відзначення Дня Гідності та Свободи
Згідно наказу відділу освіту, молоді та спорту від 14.11.2017 р.за №01.01-24/1079,
НАКАЗУЮ:
1.Педагогам-організаторам поновити стенд, присвячений Героям Небесної Сотні та учасникам АТО.
2.Класним керівникам провести бесіди, присвячені революційним подіям 2004,2013-2014 років, родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам АТО на сході нашої країни.
3.На виховних заходах ознайомлювати учнів із важливістю волонтерського руху, з його представниками.
4.Бібліотекарю школи розмістити інформаційний стенд на дану тематику.
5.Педагогу-організатору Іванюк О.М. провести загальношкільний захід, присвячений Дню Гідності та Свободи.
6.Дирекції школи запросити на зустріч з учнями учасників АТО :
Сидора Владислава Івановича, Соловку Євгена Івановича та Макаруся Дмитрія Дмитровича.
7.Білій М.І.інформацію про проведення заходів розмістити на веб-сайті школи.
8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №144
від 29.10.2018
Про проведення заходів із запобігання тютюнокуріння
З метою профіактики тютюнопаління, відзначення Міжнародного дня відмови від куріння,
НАКАЗУЮ:
1.Вчителю основ здоров´я Митровці Г.І. та вчителю біології Білій М.І. провести тематичні заходи із запобігання тютюнокуріння, оновити інформацію в куточку здоров’я.
2.Класним керівникам організувати перегляд відеороликів про шкідливість тютюнопаління.
3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №145
від 14.11.2018
Про заходи у зв’язку з
Днем пам’яті жертв Голодомору
На виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Берегівської райдержадміністрації від 14.11.2018 № 01.01-24/1081 «Про заходи у зв’язку з
Днем пам’яті жертв Голодомору»,
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам провести години спілкування присвячених тематиці голодомору
2. Педагогу –організатору Білій М.І. провести загальношкільний урок Пам'яті "Схилімо голови в скорботі"
3. Вшанувати пам’ять жертв голодомору в Україні хвилиною мовчання та запалення свічок у рамках акції «Засвіти свічку»
4. Бібліотекарю школи організувати презентацію видань присвячених тематиці голодомору про трагічні події української історії
5. Завгоспу школи Сімчера Л.І.приспустити Державний Прапор України на території навчального закладу
6. Обмежити проведення розважальних заходів під час вшанування пам’яті жертв голодомору
7. Білій М.І.інформацію про проведення зазначених заходів розмістити на офіційних веб – сайтах школи, поінформувати відділ освіти, молоді та спорту Берегівської РДА .
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №146
від 16.11.2018
Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху
З метою запобігання дорожнього травматизму дітей, з 12.11.2018 по 16.11.2018 у школі проведено Тиждень безпеки дорожнього руху. Протягом Тижня проведено такі заходи згідно плану:

№з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальна особа
1 Оперативно – методичні наради з педагогами щодо організації та проведення в школі «Тижня безпеки дорожнього руху» З 06.11.2018 по 08.11.2018 Адміністрація школи
2 Відеолекторій «Дорожня грамота» (демонстація відеофільмів, презентацій, мультфільмів) Протягом тижня Педагог-організатор, вчитель основ здоров’я, кл керівники
3 Тематичні години спілкування профілактичного характеру Протягом тижня Класні керівники 1-9-х класів
4 Гра – вікторина для учнів 6-7 кл. на тему: «Безпека руху пішоходів в руках самих пішоходів» понеділок Митровці Г.І., Біла М.І.
5 Практичне заняття з учнями 8 класу на тему: «Знай та вивчай правила дорожнього руху!» вівторок Митровці Г.І., Біла М.І.
6 Бесіда «Дорожній рух. Безпека. Обережність», ерудит-гра для учнів 9 класу «Знавці дорожніх знаків» середа Педагог-організатор Біла М.І.
7 Заняття в ГПД на тему: «Що себе в безпеці почувати, світлофор потрібно поважати» вівторок Вихователь ГПД Зякун М.М.
8 Інформаційно-розважальна гра для учнів 5 класу «Мій друг - безпечний рух!» четвер Вчитель основ здоров’я Митровці Г.І.
9 Конкурс дитячих малюнків "Безпека на дорозі очима дітей" Протягом тижня П-о, вчителі образ. мистецтва
10 Підведення підсумків. Розміщення на веб-сайті школи інформації про проведення Тижня безпеки дорожнього руху, надання інформації про проведені заходи у відділ освіти П’ятниця Біла М.І.
№ з/п Тематичні години спікування Термін виконання Клас Відповідальна особа
1. Добре правила вивчай і завжди їх пам’ятай! середа 1 Гоал Н.І.
2. Знай і виконуй правила дорожнього руху! понеділок 2 Звонар Н.О.
3. Твій друг - дорожній рух! понеділок 3 Хіміч Т.І.
4 Безпека на дорозі - безпека життя! середа 4 Сідор А.В.
5. Будь обережним на дорозі! середа 5 Іванюк О.М.
6. Руху правила єдині – знати їх усі повинні! четвер 6 Зякун М.М.
7. Знання на дорозі – безпека підростаючого покоління понеділок 7 Пилип Д.Я.
8 Безпека на дорозі – показник культури нації вівторок 9 Ребрик Н.В.
Згідно вищесказаного,
НАКАЗУЮ:
1. Висловити подяку педагогам за змістовне проведення Тижня безпеки руху.
2. Продовжувати проводити соціальну компанію з безпеки дорожнього руху.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №147
від 16.11.2018
Про результати проведення І етапу(шкільного)
ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.ПетраЯцика
у 2018-2019 навчальному році та участь переможців в ІІ етапі конкурсу
Результати проведення І етапу(шкільного) ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика у 2018-2019 навчальному році такі:

Клас Кількість учасників Кількість призерів Прізвище вчителя
І місце ІІ місце ІІІ місце
1 3 3 1 1 1 Хіміч Тетяна Іванівна
2 4 4 1 1 1 Сідор Анюта Володимирівна
3 5 2 1 1 0 Іванюк Олеся Михайлівна
4 6 1 1 0 0 Іванюк Олеся Михайлівна
5 7 2 1 1 0 Іванюк Олеся Михайлівна
6 9 2 1 1 0 Іванюк Олеся Михайлівна
Всього 14 6 5 2
Переможцями стали такі учні:
Прізвище, ім`я, по батькові конкурсанта Клас Прізвище, імя, по батькові вчителя
Бутько Катерина Михайлівна 3 Хіміч Тетяна Іванівна
Жиган КарінаЄвгенівна 4 Сідор Анюта Володимирівна
Іванюк Меліса Миколаївна 5 Іванюк Олеся Михайлівна
Мікловші Юлія Іванівна 6 Іванюк Олеся Михайлівна
Сокач Вікторія Романівна 7 Іванюк Олеся Михайлівна
Галько Дарина Андріївна 9 Іванюк Олеся Михайлівна
НАКАЗУЮ:
1. Вчителю української мови Іванюк О.М. забезпечити супровід учасників ІІ районного етапу конкурсу імені Петра Яцика.
Директор школи М.В.Балега

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №148
від 16.11.2018
Про проведення Тижня англійської мови
З метою сприяння розвитку мовної культури, виховання поважливого ставлення до англійської мови та культури, реалізації творчого потенціалу учнів та сприяння формуванню стійкої мотивації до активного вивчення іноземної мови
НАКАЗУЮ:
1. Провести Тиждень англійської мови з 28.11.2018 по 30.11.2018
2. Затвердити план-графік проведення предметного тижня для 1-9-х класів
3.Забезпечити масову участь учнів школи в заходах, присвячених предметному тижню, визначення переможців і нагородження призами та грамотами.
5. Інформацію про проведення розмістити на сайті школи.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи М.В.Балега

План - графік проведення тижня англійської мови
з 28.11.2018 по 30.11.2018
Day Events Forms
Monday 1) Урочиста лінійка з нагоди відкриття тижня англійської мови 2) Вікторина «How many English words I know» 3) Квест – гра «Funny English» 4) Інтелект – шоу «Interesting English» 2 – 9 класи 2 – 4 класи 3 – 4 класи 5- 6 класи
Tuesday 1) Конкурс малюнка «Моя улюблена англійська літера» 2) Конкурс малюнка «I love London» 3) Брейн-ринг «How well do I know English?» 1 – 2 класи 5 – 7 класи 5 – 9 класи
Wednesday 1)Брейн-ринг “Who knows English better?” («Хто знає англійську краще?» ) 2) Інтелект – шоу «The cleverest in English» 3) Бесіда та вікторина «The UK» 7 - 8 класи 8 – 9 класи 9 клас
Thursday 1) Інтелект – шоу “Who knows English?” 2) Конкурс «Miss Great Britain» 3) Конкурс на кращу стінгазету на тему: «English speaking countries» 6 – 7 класи 5 – 8 класи 5 – 9 класи
Friday Підбиття підсумків. Нагородження. Урочисте закриття тижня англійської мови 1 – 9 класи

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №149
від 26.11.2018
Про проведення заходів у зв’язку з
85 – ми роковинами Голодомору 1932-1933 років
в Україні – геноциду Українського народу
На виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Берегівської райдержадміністрації від 26.10.2018 №01.01-24
у школі проведено:
- презентація видань присвячених тематиці голодомору з метою донесення об’єктивної інформації про трагічні події української історії (бібліотекар Маргітич О.С.)
- загальношкільний позакласний захід "Схилимо голови в скорботі" (педагог-організатор Біла М.І.)
- вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні хвилиною мовчання
- запалення свічок у рамках Всеукраїнської акції «Засвіти свічку»
- тематичні години спілкування:
«Голодомор1932-1933 років – біль серця всієї України» (8 клас) - Кузьма О.І.
«Жнива скорботи» (9 клас) – Ребрик Н.В
«Бережи хліб, бо він святий» (1 кл.) – Гоал Н.І.
«Його величність - Хліб» (2 клас) – Звонар Н.О.
«Хліб - це життя, тож бережімо його» (3 клас) - Хіміч Т.І.
«Бережи хліб змалечку» (4 клас) – Сідор А.В.
- заняття в ГПД «Він вічний і святий цей житній хліб» - Зякун М.М.
- приспущено Державний Прапор України на території навчального закладу;
- обмежено проведення розважальних заходів під час вшанування пам’яті жертв Голодомору
- Білою М.І. розміщено інформацію про проведення зазначених заходів на веб – сайті школи http://remetyzosh.edukit.uz.ua/20182019_navchaljnij_rik/
Згідно вищесказаного,
НАКАЗУЮ:
1. Висловити подяку педагогам за змістовне проведення заходів.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №150
від 26.11.2018
Про відзначення Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом
З метою поглибити знання учнів про ВІЛ і СНІД; сприяти усвідомленню учнями небезпеки, пов’язаної із поширенням цієї невиліковної хвороби; виховувати почуття відповідальності за власну поведінку та ведення здорового способу життя, виховувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих; навчити учнів розрізняти міфи і факти щодо ВІЛ і СНІДу; безпечні і небезпечні ситуації щодо зараження ВІЛ; назвати, що можна зробити для ВІЛ-позитивного ровесника, який є твоїм другом; розрізняти шляхи передавання і методи захисту від ВІЛ; володіти інформацією про методи діагностики ВІЛ,
НАКАЗУЮ:
1. Класними керівниками провести тематичні години спілкування
2. Вчителю основ здоров´я Митровці Г.І та педагогу- організатору Білій М.І. провести просвітницькі заходи, уроки, тематичні бесіди, анкетування, перегляд і обговорення презентацій, фільмів «Поняття про ВІЛ-інфекцію, СНІД. Шляхи і ризики інфікування. Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих»
3. Вчителю образотворчого мистецтва Кузьмі О.І. провести конкурс малюнків, стінгазет «СНІД! Не залишимось байдужими!»
4. Інформацію про проведення висвітлити на сайтах школи.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Білу М.І.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №151
від 26.11.2018
Про відзначення Міжнародного дня
інвалідів в Україні
НАКАЗУЮ:
1. Вчителям української мови з учнями 5-9 класів написати твір-роздум на тему: «Кожна людина має право на щастя».
2. Класним керівникам провести тематичні виховні години.
3. На уроках фізкультури з учнями 5-9 класів провести інформаційну хвилинку про участь українців у Параолімпійських іграх.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №152
від 26.11.2018
Про проведення методичного тижня
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога,
НАКАЗУЮ:
1. З 3 по 7 грудня провести практичний методичний тиждень на тему: «Формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку творчої активності учнів»
2. Заступнику директора скласти графік проведення відкритих уроків.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Білу М.І.
Директор школи _________________/ Балега М.В. /

Графік
проведення відкритих уроків
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога, з 3 по 14 грудня проводиться декада відкритих уроків , практичний методичний тиждень на тему: «Формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку творчої активності учнів»
Понеділок (03.12.2018):
Гоал Н.І. – нестандартний урок у 1 класі на тему: «100 днів у школі» - (3 урок)
Вівторок(04.12.2018):
Іванюк О.М. Урок української мови у 5 класі на тему: « Склад, наголос та основні правила переносу.» (3 урок)
Середа(05.12.2018):
Сонливий В.М. Урок фізкультури у 7 класі на тему: «Настільний теніс. Тримання ракетки та види подач. Навчальна гра» (7 урок)
Четвер(06.12.2018):
Кузьма О.І. Урок англійської мови у 8 класі на тему: «Шкільне життя. Школа моєї мрії» (3 урок)
П'ятниця (07.12.2018):
Балега М.В. Урок зарубіжної літератури у 9 класі на тему: «Історія кохання… Тетяна і Онєгін» (5 урок)
Понеділок (10.12.2018):
Пилип Д.Я. Година спілкування у 7 класі на тему: «Що таке права людини? Чому вони важливі?» (8 урок)
Вівторок(11.12.2018):
Зякун М.М. Година спілкування у 6 класі на тему: «Стався до людей так, якби ти хотів, щоб ставилися до тебе» (8 урок)
Середа(12.12.2018):
Сідор А.В. Година спілкування у 4 класі на тему: «Життя людини – найвища цінність» (6 урок)
Четвер(13.12.2018):
Звонар Н.О. Година спілкування у 2 класі на тему: «Мандруємо країною Здоров’я» (6 урок)
П'ятниця (14.12.2017):
Ребрик Н.В. Урок алгебри у 7 класі на тему:«Розкладання многочленів на множники, винесення спільного множника за дужки способом рупування» (2 урок)
Хіміч Т.І. Година спілкування у 3 класі на тему: «Знай свої права, дитино» (6 урок)

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №153
від 26.11.2018
Про організацію та проведення
свята до Дня збройних сил України
З метою патріотичного виховання учнів, відзначення Дня Зройних сил України,
НАКАЗУЮ:
1. Провести свято до Дня збройних сил України.
2. Відповідальними за організацію та проведення Свята до Дня збройних сил України призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Білу М.І.
3.Класним керівникам провести тематичні години спілкування.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи М.В.Балега

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №147
від 16.11.2018 р.
Про проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»
Згідно розпорядження голови Берегівської РДА від 30.10.2017р. за №319,
НАКАЗУЮ:
1.Педагогу-організаторуБілій М.І. скласти план заходів щодо проведення акції»16 днів проти насильства»
2.Класним керівникам 1-9кл.провести виховні бесіди на тему: « Стоп насильству!»
4. Бібліотекарю школи оформити інформаційний куточок на тему: «Ми проти насильства».
5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
ПЛАН
заходів щодо проведення в 2018 р.щорічної районної акції
«16 днів проти насильства»
Мета проведення: поглибити розуміння та обізнаність стосовно всіх форм насильства та торгівлі людьми, попередження проявів жорстокості й насильства у дитячому середовищі, забезпечення прав неповнолітніх.
Дати акції символічно наголошують на такому зв’язку: 25 листопада – Міжнародний день проти насильства проти жінок, 10 грудня – Міжнародний день прав людини.
1. Долучитися до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
2. Класним керівникам провести годину спілкування на тему: «Світ без насильства», бесіди з питань домашнього насильства
3. Бібліотекарю школи оформити стенд на тему: «Ми проти насильства»
4. Вчителю образотворчого мистецтва провести конкурс малюнків на тему: «Майбутнє без насильства».
5. Вчителю основ здоров´я провести бліц-вікторину на тему: « Що ти знаєш про ВІЛ/СНІД»
6. Вчителю правознавства провести серед учнів старших класів лекцію на тему: « Торгівля людьми».
7. Булінг у школі: причини, наслідки, допомога
Соціальна нестабільність, що склалася у сучасному суспільстві, зумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку та поведінці підлітків. Це підвищена тривожність, духовна спустошеність, байдужість, цинізм, жорстокість, агресивна поведінка. Особливу увагу привертає проблема насильства в дитячому середовищі, що отримала назву шкільне третирування, цькування, а у міжнародній термінології – булінг. Необхідно поглиблювати знання вчителів щодо булінгу, підвищувати їхню професійну майстерність, акцентуючи увагу на педагогічному такті, та відверто визнавати проблему, щоб сформувати єдиний погляд на її існування й розробити ефективні шляхи для попередження і подолання цього негативного соціально-психологічного явища
/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №155
від 26.11.2018
Про організацію та проведення
Тижня здоров’я
З метою пропаганди здорового способу життя,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у школі Тиждень «Ми обираємо здоровий спосіб життя» з 3 по7 грудня 2018 року.
2. Затвердити План заходів з проведення у 2018 році Тижня «Ми обираємо здоровий спосіб життя» (додаток).
3. Вчителю основ здоров’я Митровці М.І.та Білій М.І. оранізувати просвітницькі заходи з учнями 5-9 класів.
4. Класним керівникам 1-9 класів провести тематичні години спілкування протягом Тижня здоров’я.
5. Вчителю малювання Кузьмі О.І. організувати виставку малюнків.
6. Бібліотекарю школи оформити тематичну виставку літератури в бібліотеці, підготувати для класоводів і класних керівників добірку методичних матеріалів.
7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білій М.І. забезпечити висвітлення на сайті закладу інформації про проведені заходи.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи М.В.Балега

План проведення Тижня «Ми обираємо здоровий спосіб життя»
з 3 по 7 грудня 2018 року
Дата Назва заходу Відповідальні
03.12.2018 Понеділок Відкриття Тижня. Бесіда «Що таке здоров’я, його зберегти» Аукціон ідей «Що означає здоровий спосіб життя» (5-9 кл) Виставка тематичної методичної та науково-популярної літератури Вчитель основ здоров’я Митровці Г.І. , Біла М.І. Маргітич О.С.
Протягом тижня Тематичні години спілкування Класні керівники
04.12.2018 Вівторок Відкрита година спілкування у 2 класі «Мандруємо країною Здоров'я»
Перегляд і обговорення відео. Хвилинки дискусії «Будь обережним» (5-9 кл.)
Звонар Н.О. Митровці Г.І. Біла М.І.
05.12.2018 Середа Практичні заняття з елементами тренінгу «Ми обираємо здоровий спосіб життя» Виготовлення стенду «Сім правил здорового способу життя» (у 8 та 9 кл)
Відкрита година спілкування у 4 класі «Життя людини - найвища цінність»
Біла М.І. Митровці Г.І. Сідор А.В.
06.12.2018 Четвер Інформаційно - просвітницький захід для учнів 5-7 класів «Ми за здоровий спосіб життя!» Виставка малюнків «Бути здоровим – це круто!» (5-9 кл) Митровці Г.І. Біла М.І. Вчитель малювання Кузьма О.І.
07.12.2018 П’ятниця Підбиття підсумків. Висвітлення на сайті закладу інформації про проведені заходи Біла М.І.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №156
від 26.11.2018
Про проведення Всеукраїнського тижня права
З метою виховання в учнів поваги до закону і прав людини,
НАКАЗУЮ:
1. Провести з 10 грудня по 14 грудня Всеукраїнський тиждень права.
2. Забезпечити відзначення 10 грудня Дня прав людини.
3. Затвердити План заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права в закладі (додаток).
4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи забезпечити висвітлення підсумків проведення Всеукраїнського тижня права на офіційному сайті. Своєчасно надати інформацію про проведення Всеукраїнського тижня права в управління освіти.
5. Вчителю правознавства та історії Пилип Д.Я. надати методичні рекомендації класним керівникам з проведення Всеукраїнського уроку «Права дитини».
6. Бібліотекарю школи оформити виставку до Всеукраїнського тижня права, підготувати для класоводів і класних керівників добірку методичних матеріалів з реалізації захисту прав людини.
7. Педагогічним працівникам забезпечити неухильне виконання Плану заходів.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи М.В.Балега

Додаток до наказу№152 від 26.11.2018
Про проведення Всеукраїнського тижня права
План проведення Всеукраїнського тижня права з 10.12.по 14.12.2018

№ п/п Назва заходу Дата проведення Клас Відповідальний
Конкурс малюнків «Права та обов’язкиочимадітей» Протягом тижня 6-8
Відкритавиховна година «Що таке права людини? Чому вони важливі?» 10.12 7 Класний керівник вчитель правознавства Пилип Д.Я.
3 Інформаційнахвилинка «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини 11.12 5-6 Вчитель правознавства Пилип Д.Я.
4 Практичне заняття з елементами тренінгу «Базові цінності та проблеми демократичного суспільства» 12.12. 8-9 Вчитель правознавства Пилип Д.Я
5 Книжкова виставка літератури, періодичних видань у шкільній бібліотеці «Права людини» 12.12 5-8 Бібліотекар Маргітич О.С.
6 Виховні години: «В країну прав», «Сторінками Загальної декларації прав людини», «Основні права свободи і обов’язки громадян України» Протягом тижня Класні керівники
7 Круглий стіл «Проблеми насилля в сім’ї та жорстокості неповнолітніх» 13.12. 9 Вчитель правознавства Пилип Д.Я.
8 Підбиття підсумків 14.12 5-9
Висвітлення на сайті закладу інформації про проведені заходи до Всеукраїнського тижня права Заступник директора з навчально-виховної роботи

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №157
від 27.11.2018
Про участь в обласному конкурсі ім.Петра Яцика
Згідно наказу відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА за №133 від 23.10.2018 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Відрядити 08.12.2018р. в м.Ужгород ученицю 5 класу Іванюк Мелісу Миколаївну для участі в ІІІ етапі Міжнародного ХІХ конкурсу імені Петра Яцика.
2. Вчителю української мови та літератури, Іванюк О.М., забезпечити супровід дитини.
3. Дирекції школи підготувати всі необхідні документи для участі в конкурсі.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи М.В.Балега

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №158
від 27.11.2018
Про проведення адміністративних
перевірочних контрольних робіт
за І семестр 2018-2019 н. р.
з української мови та математики в 4, 5 і 9 кл.
Згідно річного плану школи, з метою перевірки якості знань учнів,
НАКАЗУЮ:
1.Дирекції школи провести перевірочні контрольні роботи з української мови та математики з 12.12.2018 р. по 21.12.2018р.
2.Вчителям-предметникам підготувати матеріали для проведення контрольних робіт до 12.12.2018р.
3.Проаналізувати рівень знань учнів за рівнями у відсотках до 22.12.2018р.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №159
від 15.12.2018
Про проведення новорічних
та різдвяних свят для дітей і підлітків,
зимових шкільних канікул
З метою забезпечення належного організаційного рівня проведення новорічних свят для дітей і підлітків, змістовного дозвілля учнів під час зимових канікул, збереження життя й здоров’я дітей
НАКАЗУЮ:
1. Провести наступні загальношкільні новорічні заходи:

Назва заходу Дата проведення Відповідальні
Святий Миколай - приклад добродійництва і милосердя для учнів (1-4 кл.) 19 грудня Хіміч Т.І., Сідор А.В.
Новорічний ранок для учнів 1-4 класів 21 грудня 12.00 Гоал Н.І., Звонар Н.О.
Новорічне шоу « Хто зверху» для учнів 5-9 кл 21 грудня 17.00 Кузьма О.І., Іванюк О.М.
2. Призначити на час проведення перелічених культурно-масових заходів черговими наступних учителів:
¨ під час проведення позакласного заходу «Святий Миколай - приклад добродійництва і милосердя», Новорічного ранку для учнів 1-4 класів –– класних керівників 1-4 класів;
¨ під час проведення Новорічного вечора для учнів 5-9 класів – класних керівників 5-9 кл.
3. Призначити відповідальним за дотримання техніки безпеки при проведенні Новорічних заходів у приміщеннях школи завгоспа школи Сімчера Л.І.
4. Спільно з відповідальним за дотримання техніки безпеки і класними керівниками залучити чергових із числа батьків на час проведення Новорічного вечора Калинича Олександра Володимировича, Мікловші Марину Іванівну.
5. Напередодні проведення культурно-масових заходів особисто провести інструктування чергових учителів і класних керівників про заходи техніки безпеки та пожежної безпеки й порядок евакуації дітей у випадку виникнення пожежі. Даний інструктаж в обов’язковому порядку зареєструвати в загальношкільному журналі з ТБ.
6. Покласти на чергових учителів та класних керівників відповідальність за суворе дотримання учнями вимог пожежної безпеки під час проведення новорічних заходів.
7. Класним керівникам:
Під час проведення культурно-масових заходів знаходитися поблизу дітей свого класу. У випадку виникнення пожежі спільно з черговими вчителями спрямовувати свої дії на забезпечення безпеки дітей, їх евакуацію та рятування.
8. Білій М.І. скласти план роботи школи на зимових канікулах.
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи: Балега М.В.

План роботи на зимових канікулах

Дата Зміст роботи Відповідальні
21.12/2018 Інструктаж з техніки безпеки на зимових канікулах та під час проведення новорічних свят Класні керівники
21.12/2018 Новорічне свято для учнів 1-4 класів Гоал Н.І., Звонар Н.О.
21.12/2018 Новорічне шоу «Хто зверху» для учнів 5-9 класів Кузьма О.І. Іванюк О.М.
24.01 -28.12/2018 Самоаналіз виконання навчальних програм за І семестр 2018-2019 н. р. за формою: кількість проведених уроків, контрольних, лабораторних, практичних робіт, виставлення оцінок за контрольні, лабораторні, практичні роботи, зошити, тематичні. Семестрові. Оформлення журналів Вчителі-предметники та вчителі початкових класів
02.12 -04.01/2019 Оформлення звітів про успішність та рух за І семестр 2018-2019 н. р. Оформлення журналів Складання таблиць успішності та моніторингових карт рівня навчальних досягнень учнів Класні керівники Біла М.І.
З 24.12.18 по 04.01.2019 Робота гуртків за графіком Керівники гуртків
З 24.12.18 по 04.01.2019 Робота шкільної бібліотеки за графіком. Книжкова лікарня. Літературна вікторина « В гостях у казки», «Новорічний календар» Вікторина «Чи знаєш ти традиційні зимові свята». Весело святкуємо, гарно колядуємо Бібліотекар Маргітич О.С.
З 24.12.18 по 04.01.2019 Робота з обдарованими учнями Вчителі-предметники
З 24.12.18 по 04.01.2019 Робота з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги Класні керівники, п-о
З 24.12.18 по 04.01.2019 Робота з невстигаючими учнями. Вчителі предметники

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №160
від 19.12.2018
Про підсумки проведення
методичного тижня
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога, з 3 по 14 грудня проводилася декада відкритих уроків, практичний методичний тиждень на тему: «Формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку творчої активності учнів»
Згідно графіку проведено такі відкриті уроки:
1. Нестандартний урок у 1 класі на тему: «100 днів у школі» - Гоал Н.І.
2. Урок української мови у 5 класі на тему: « Склад, наголос та основні правила переносу» - Іванюк О.М.
3. Урок фізкультури у 7 класі на тему: «Настільний теніс. Тримання ракетки та види подач. Навчальна гра» (Сонливий В.М.)
4. Урок англійської мови у 8 класі на тему: «Шкільне життя. Школа моєї мрії» (Кузьма О.І.)
5. Урок зарубіжної літератури у 9 класі на тему: «Історія кохання… Тетяна і Онєгін» (Балега М.В.)
6. Година спілкування у 7 класі на тему: «Що таке права людини? Чому вони важливі?» (Пилип Д.Я.)
7. Година спілкування у 6 класі на тему: «Стався до людей так, якби ти хотів, щоб ставилися до тебе» (Зякун М.М.)
8. Година спілкування у 4 класі на тему: «Життя людини – найвища цінність» (Сідор А.В.)
9. Година спілкування у 2 класі на тему: «Мандруємо країною Здоров’я» (Звонар Н.О.)
10. Урок алгебри у 7 класі на тему:«Розкладання многочленів на множники, винесення спільного множника за дужки способом групування» (Ребрик Н.В.)
11. Година спілкування у 3 класі на тему: «Знай свої права, дитино» (Хіміч Т.І.)
На засіданнях методоб´єднань проведено обговорення уроків.
НАКАЗУЮ:
1. Вчителям, які давали відкриті уроки, оголосити подяку.
2. Підвищувати рівень своєї професійної майстерності, що сприяє підвищенню ефективності уроку.
3. Взяти участь у наступному практичному методичному тижні, згідно плану.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи: Балега М.В.

/Files/images/14_jovtnya/2.jpg
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: remetyschool@gmail.com, код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №161
від 21.12.2018
Про підсумки проведення адміністративних
перевірочних контрольних робіт
за І семестр 2018-2019 н. р.
з математики в 4, 5 та 9 класах
На виконання наказу по школі № 158 від 27.11.2018 року Про проведення адміністративних перевірочних контрольних робіт за І семестр 2018-2019 н. р.
з української мови та математики в 4,5 та 9 класах, з метою перевірки якості знань учнів, проведено адміністративні перевірочні контрольні роботи з математики в 4, 5 та 9 класах в період з 12.12.2018 р. по 21.12.2018р.
Вчителі підготували матеріали для проведення контрольних робіт до 12.12.2018р. (4 клас - вчитель Сідор А.В.; 5 - 9 класи- Ребрик Н.В)
Узагальнені результати робіт подано в таблиці:

Клас Кількість учнів у класі Писало роботу Початковий рівень (1-3) Середній рівень (4-6) Достатній рівень (7-9) Високий рівень (10-12) Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
4 15 13 4 - 31 % 3 - 23 % 1 –8 % 5 – 38 % 6 – 46 % 9 – 69%
5 15 12 1 - 8% 8 – 67 % 1-8 % 2 - 17% 3 - 25% 11 - 92%
9 А - 6 Г - 6 6 6 а -0% г - 0% а 1 -17% г 1 - 17% а 4 -66% г 3- 50% а 1- 17% г 2- 33% а 5 -83% г 5 -83% 6 - 100% 6 - 100%
Проведені контрольні роботи з математики у 4,5 та 9 класах дали змогу перевірити рівень якості знань учнів.
Результати контрольних робіт свідчать про те, що матеріал в основному засвоюється учнями на рівні програмних вимог.
В порівнянні з результатами діагностичних робіт, написаних на початку навчального року ( у вересні) , рівень якості знань учнів 4, 5 класів знизився.
Писало всього 37 учнів.
З них, тільки 10 учнів - 27 % при виконанні контрольної роботи досягли високого рівня, 9 учнів - 24% - достатнього рівня, 13 учнів -35% - середнього рівня, початковий рівень 5 учнів -16%.
Враховуючи вищесказане,
НАКАЗУЮ:
1.Учителю початкових класів Сідор Анюті Володимирівні та вчителю математики Ребрик Наталії Василівні:
1.1. Продовжувати роботу над виправленням типових помилок, допущених учнями при виконанні контрольних робіт.
1.2. Використовувати диференційовані завдання з метою формування в учнів позитивного ставлення до навчання.
1.3. Звернути належну увагу на математичну грамотність учнів у записах ними пояснень, скорочень, відповідей.
1.4. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал.
1.5. З метою усунення прогалин у знаннях учнів запланувати та провести уроки корекції знань учнів.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.Кiлькiсть переглядiв: 2453

Коментарi