• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Річний звіт директора 2018

Річний звіт директора

Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ступенів

на загальношкільних зборах трудового колективу про діяльність закладу 2017/2018 н.р. від 12.06.2018року

У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

2. Загальна інформація про школу

Історія школи

Школа почала діяти з 1962 року.

Її директором став Каменца Микола Юрійович, який очолював школу до 1975 року

У школі працювало багато вчителів з центральної та східної України, наприклад Гайдар Марія Костівна, Забіяк Людмила, Бондаренко Лідія…

Після смерті Каменци М.Ю. навчальний заклад очолила Баєр Варвара Іванівна.

Згодом школа стала 9-ти річкою. На зміну Баєр В.І. директором став Фущич Ю.І.

У 1985-1986 році будівля школи була знесена, почалося будівництво нової школи, яке так і не завершилося.

Школі виділили приміщення, де знаходилася контора колгоспу «Зоря».

У цьому приміщенні учні навчаються і по сьогоднішній день.

Директор школи Балега Марія Василівна, освіта вища, за фахом учитель російської мови та л-ри, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший вчитель». Заклад очолює з вересня 2008 року.

Контингент учнів

На початку 2017/2018 навчального року було 108 учнів, у кінці І семестру – 102 учнів. На початку ІІ семестру – 103. Навчання завершили 103 учнів. Мережа класів: 1 клас - 15 учнів; 2 клас – 13 учнів; 3 клас – 17 учнів; 4 клас – 16 учнів; 5 клас – 9 учнів; 6 клас – 10 учнів; 7 клас – 14 учнів; 8 клас – 5 учнів; 9 клас – 4 учнів.

Протягом навчального року вибуло 6 учнів. Прибув 1 учень.

Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.

Педагогічний колектив нараховує 16 педагогів, з них 15 мають вищу освіту, 1 – неповну вищу. Вищу кваліфікаційну категорію мають 6 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 4 вчителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 4 вчителів, категорію „спеціаліст” – 2 вчителів. Звання «старший учитель» мають 5 вчителів.

Забезпечення харчуванням

Гарячим харчуванням за рахунок батьків на кінець 2017/2018 навчального року було забезпечено 40 учнів початкових класів(10 гр.на дитину) та 4 дітей пільгових категорій(15 гр.на дитину) за рахунок державної субвенції із 1-4 класів.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування особистості учня, виявлення його нахилів, здібностей, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».

Учителі школи брали участь у районних МО та у у МАН.

Відділення:хімії, біології. Тема: "Легкий хмільний напій, його вплив на організм". Роботу виконав учень 8 класу Дудинець Максим. Науковий керівник Митровці Ганна Іванівна.

Відділення математики. Тема: "Використання простих чисел". Роботу виконав учень 6 класу Попович Максим. Науковий керівник Ребрик Наталія Василівна

МАН. Відділення:хімії, біології. Тема: "Дослідження вмісту нітратів у найбільш широковживаних овочах та фруктах". Роботу виконав учень 8 класу Дудинець Максим. Вчитель Біла М.І.

У школі працює 4 гуртки: Літературне краєзнавство, математичний гурток »Ерудит», «Чарівні ручки», «Юний художник».

Підвіз учнів та вчителів з Верхніх Реміт здійснюється шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 9 навчальних класів, комп’ютерний клас (2 ПК), пристосована міні- спортивна зала, їдальня та волейбольний майданчик.

Бібліотечний фонд налічує 1700 примірників художньої та навчальної літератури.

3. Кадрове забезпечення

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Берегівської районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

- вивчати професійні якості вчителя;

- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

- неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

- максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

- створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

Звіт про атестацію вчителів 2017- 2018 р.

Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього
Вища 2 2
І 1 1
ІІ
Спеціаліст
Учитель-методист
Старший учитель 2 2

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:

- формування ключових компетенцій ;

- моніторинг якості освітньої діяльності;

- впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи;

- самоосвітня діяльність педагога;

- залучення кадрів до творчої роботи;

- психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності.

Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.

4. Методична робота

Методична робота з педагогічними працівниками школи у 2017/2018 навчальному році проводилася у відповідності до Законів України «Про освіту», наказу по школі від 03.09.2017 № 39 «Про організацію і проведення методичної роботи в школі в 2017-2018 навчальному році» та була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителів, підвищення їх фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь та розвитку творчості шляхом участі у методичних заходах різних рівнів, самоосвіти, що сприяло відповідності знань, умінь і навичок педагогів сучасним вимогам.

На початку навчального року була створена Методична рада школи. До її складу ввійшли: директор школи Балега М.В., заступник директора з НВР Біла М.І.; голови МО: Митровці Г.І., Іванюк О.М., Пилип Д.Я., Хіміч Т.І.

Створено 4 методичні об'єднання:

1. Вчителів початкових класів, у складі: Хіміч Т.І. (2 кл.), Лендєл Г.В. (3 кл), Гоал Н.І.(4 кл), Звонар Н.О.(1 кл.), Зякун М.М.- вихователь ГПД.

Керівник: Хіміч Тетяна Іванівна.

2. Вчителів-предметників природничо-математичного циклу, у складі: Митровці Г.І.(вчитель хімії, природознавства, основ здоров'я), Біла М.І.(вчитель біології), Сонливий В.М. (вчитель фізичної культури), Ребрик Н.В.(вчитель математики, інформатики , фізики), Радченко Я.І. (вчитель математики, технологій), Пилип Д.Я.(вчитель географії).

Керівник: Митровці Г.І.

3. Вчителів предметників гуманітарного циклу, у такому складі: Балега М.В.(вчитель зарубіжної літератури та російської мови), Пилип Д.Я. (вчитель історії, правознавства, мистецтва та художньої культури), Іванюк О.М. (вчитель української мови та літератури ), Маргітич О.І. (вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва), Кузьма Оксана Іванівна (вчитель англійської мови), Радченко Я.І. (вчитель музичного мистецтва ). Керівник: Іванюк Олеся Михайлівна.

4. Класних керівників, у складі: Іванюк О.М.(9 кл.), Радченко Я.І. (5 кл.),

Пилип Д.Я.(6 кл.), Маргітич О.І.(7 кл.), Ребрик Н.В. (8 кл.).

Керівник: Пилип Діана Ярославівна

Педагогічний колектив працював над єдиною науково-методичною проблемою «Формування особистості учня, виявлення його нахилів, здібностей, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».

Науково-методична робота розглядалася як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Робота планувалася в співпраці адміністрації школи та керівників методичних об'єднань.

Члени методичної ради спрямовували діяльність школи на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяло використання інноваційних технологій навчання.

Протягом 2017/2018 навчального року організовано та проведено методичні заходи:

• Участь у пленарному та секційних засіданнях серпневої конференції;

• Згідно плану були проведені 4 методичні тижні - 2 теоретичні і 2 практичні.

І. жовтень: Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднань .

ІІ (практичний) методичний тиждень проходив у школі з 11 по 15 грудня проводився практичний методичний тиждень на тему: «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності. Організація самостійної роботи учнів»

Відкриті уроки і виховні години обговорювалися на засіданнях методоб'єднань. Отримали високу оцінку колег.

ІІІ (практичний) методичний тиждень на тему: иховни«Виховний потенціал уроку як чинник підвищення якості навчально-виховного процесу» проведено з 6 по 11 лютого .

Згідно графіку проведено такі відкриті уроки:

1. Урок алгебри у 7 класі на тему:«Добуток різниці та суми двох виразів» Ребрик Н.В.

2. Виховна година у 9 класі на тему: « Права дитини. Їх реалізація в суспільстві» Іванюк О.М.

3. Урок хімії у 7 класі на тему: «Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції та явища. що їх супроводжують » Митровці Г.І.

4. Урок математики у 5 класі на тему: «Степінь натурального числа з натуральним показником» (Радченко Я.І. )

5. Урок російської мови у 7 класі на тему: «Буквы а, о, ь на конце наречий» Балега М.В.

6. Урок природознавства у 4 класі на тему: «Океани Землі» - Гоал Н.І.

7. Виховне заняття в ГПД на тему: «Казкарі усього світу чудеса дарують дітям» - Зякун М.М.

8. Урок математики у 3 класі на тему: «Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення до одиниці» (Лендєл Г.В. )

9. Урок математики у 2 класі на тему: «Дія ділення. Задачі дії різного ступеня» (Хіміч Т.І.)

10. Урок історії України у 8 класі на тему: «Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Іван Богун» - Пилип Д.Я.

11. Урок англійської мови у 4 класі на тему: «День народження» Кузьма О.І.

12. Виховна година у 1 кл на тему: «Мандруємо стежиною добра» (Звонар Н.О.)

Відкриті уроки і виховні години обговорювалися на засіданнях методоб'єднань. Отримали високу оцінку колег.

ІІІ (практичний) методичний тиждень на тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів. Інноваційний підхід до проблеми» проведено 12 по 23 лютого.

Згідно графіку вчителями проведено такі відкриті уроки:

1. Біла М.І. - урок біології у 6 класі на тему: «Квітка – орган розмноження»

2. Ребрик Н.В. - виховна година» у 8 класі на тему: «Життя людини найвища цінність»

3. Маргітич О.І.- виховна година у 7 класі на тему: «Цінність людини у її унікальності»

4. Хіміч Т.І. - виховна година у 2 класі на тему: «Дружба – найцінніший скарб»

5. Радченко Я.І. - виховна година у 7 класі на тему: «Секрети дружби»

6. Кузьма О.І. урок англ. мови у 8 класі на тему: «Музика навколо нас»

7. Маргітич О.І. урок української мови у 6 класі на тему: «Ступені порівняння якісних прикметників »

8. Лендєл Г.В. - виховна година у 3 класі на тему:"У хворобі щастя не буває, лише в здоров'ї щастя є"

9. Пилип Д.Я. виховна година у 6 класі на тему: «Добро починається з тебе»

10. Звонар Н.О., урок математики у 1 класі на тему: «Додавання і віднімання в межах 10»

11. Гоал Н.І. Виховна година у 4 класі на тему: «Леся Українка – геніальна дочка України"

12. Іванюк О.М. урок української літератури у 8 класі на тему: «Проблема волі людини та можливостей її здобуття «Дорогою ціною» Михайло Коцюбинський»

13. Сонливий В.М. урок фізкультури у 6 класі на тему: «Теніс»

На засіданнях методоб´єднань проведено обговорення уроків. Відкриті уроки добре продумані, цікаві, пройшли на високому методичному рівні.

ІV. квітень: Обмін досвідом, організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ПДА . Підведення підсумків методичної роботи.

Охоплено курсовою перепідготовкою вчителів початкових класів: Гоал Н.І. та Звонар Н.О., вихователя ГПД Зякун М.М.

Педагоги, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року (Наказ МОНУ від 15.01.2018 р. № 34 та №36), Гоал Н.І., Звонар Н.О., Кузьма О.І. та Зякун М.М., проходили дистанційний онлайн - курс для ознайомлення з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентнісного навчання.

Було враховано побажання педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. Паралельно з курсами широко застосовувалися можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самовдосконаленням згідно індивідуальних планів самоосвіти.

Вивчався досвід учителів, що атестувалися. Чергову атестацію пройшли:

Митровці Ганна Іванівна, вчитель хімії, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

Біла Мар’яна Іванівна, вчитель біології, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

Біла Мар’яна Іванівна, педагог-організатор, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Позачергову атестацію пройшла Ребрик Наталія Василівна, вчитель математики. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

16 учнів 2 - 9 класів взяли участь у конкурсі з англійської мови «Гринвіч». І місце – відмінний результат: Панасюк Даніель (2 клас) та Іванюк Меліса (4 клас). Координатор гри вчитель англійської мови Кузьма Оксана Іванівна.

Участь у ХVIІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Переможцями районного туру стали: учень 3 класу Лендєл Михайло (вчитель Лендєл Г.В.) ; учениця 4 класу Іванюк Меліса (вчитель Гоал Н.І.); учениця 6 класу Лендєл Ганна (вчитель Маргітич О.І.); ІІ місце посіла учениця 5 класу Мікловші Юлія(вчитель Маргітич О.І.); ІІ почесне місце у ІІІ (обласному) турі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та премію від Всесвітньої єврейської організації STL отримала Іванюк Меліса у номінації «Найкращий твір серед 4-класників в Україні».

12 учнів 2- 8 класів взяли участь і показали хороші результати у Міжнародному природничому конкурсі «Геліантус». Диплом абсолютного переможця VIІI Міжнародної природознавчої гри "Геліантус - 2017" виборов Дудинець Максим. Дипломи ІІ ступеня отримали: Сімчера Романна (7 клас), Нестерук Андріана (7 клас), Гобокан Михайло (8 клас), Пак Емеше (8 клас). Дипломи ІІІ ступеня отримали: Пйонтик Богдан (5 клас) та Мікловші Юлія (5 клас). Дипломи переможців у початковій школі отримали: Бутько Катерина (2 клас), Панасюк Даніель (2 клас), Вовканич Мартіна (4 клас) та Махньова Анастасія (4 кл). Координатори гри: Митровці Г.І., Біла М.І., Гоал Н.І., Хіміч Т.І.

8 учнів 2 та 4 класів взяли участь у IX Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»—2018»: отримали 5 Дипломів і 3 сертифікати учасника. Координатори гри : Біла М.І.,Гоал Н.І.,Хіміч Т.І.

Мікловші Юлія та Сокач Вікторія отримали дорий результат Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної вправності «Бобер-2017». Координатор: Ребрик Н.В.

5 із 7 учнів отримали добрий результат Міжнародного конкурсу з фізики «Левеня-2017». Координатор: Ребрик Н.В.

12 учнів 2 та 6 класів взяли участь і стали дипломантами Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру». 8 учнів отримали добрий сертифікат. 20 учнів взяли участь в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»: 2 відмінних і 5 добрих сертифікати. Координатор: Ребрик Н.В., Радченко Я.І.

Проведено Тиждень математики (Радченко Я.І. та Ребрик Н.В.), Олімпійський тиждень, Тижні безпеки руху, Тижні безпеки життєдіяльності (Митровці Г.І. та Біла М.І.) - превентивне виховання, Тижні історії та правознавства (Пилип Д.Я.), 2 тижні з 29 травня по11 червня - англомовний табір (Кузьма О.І.)

Цілеспрямовано здійснювалася позакласна робота, гурткова робота, що забезпечувало мотивацію учнів у навчанні. Учні школи займалися у таких гуртках: «Ерудит», «Умілі ручки», «Юний художник», «Літературне краєзнавство» РБДТ.

Отримали ІІ місце в районному конкурсі соціальної реклами "Чиста планета починається із кожного з нас"

Взяли участь у конкурсі «Воскресни, писанко!», у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Зробимо Україну чистою», «Закарпаттю чисте довкілля»…

5. Навчальна діяльність учнів

У 2017/2018 навчальному році школа працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку в 1 класі – 35 хвилин; в 2-4-х класах – 40 хвилин; в 5 – 9-х класах – 45 хвилин, перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг. За результатами річного оцінювання рівень якості знань учнів (високий+достатній) складає 43% (38 учнів); рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) - (23+15+31) - 69 учнів, що становить 78 % .

За статистичними звітами класів, за підсумками І семестру маємо такі показники:

На початку 2017/2018 н.р. в школі навчалося 108 учнів;

На кінець І семестру 2017-2018 н.р. в школі навчалися 102 учнів;

Вибуло – 6 учнів: Ракоші Вадим та Ракоші Богдан (5 клас), Марінко Сабіна та Іскра Богдан (9 клас), Бойченко Богдан (5клас) та Бойченко Назар (3 клас). Серед причин вибуття переважає зміна місця проживання.

Всього випускників 9 класу – 4 учнів;

Згідно довідки «Про підсумки закінчення І семестру 2017/2018 навчального року», моніторингових карт рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів, зведених таблиць успішності учнів 3-9 класів, маємо такі показники: закінчили І семестр 102 учнів, з них оцінювалося 74 учні:

початковий рівень –17 учнів -23%

середній рівень – 26 учнів - 35%

достатній рівень – 13 учнів -18%

високий рівень – 18 учнів - 24%

Не оцінювалися 15 учнів 1 класу та 13 учнів 2 класу

За підсумками ІІ семестру маємо такі показники:

На початку ІІ семестру 2017-2018 н.р. в школі навчалося 103 учнів;

Всього випускників 9 класу – 4 учнів;

Закінчили ІІ семестр 103 учнів.

Не оцінювалися: учні 1 класу - 15 учнів

Оцінювалося 88 учнів 2-9 кл.:

початковий рівень –10+19=19 учнів -22%

середній рівень – 14+11=31учень - 35%

достатній рівень – 6+9=15учнів - 17%

високий рівень – 16+7=23 учні - 26%

Клас К-ть учнів Рівень навчальних досягнень учнів
високий % достатній % середній % початковий %
2 13 3 24% 1 7% 4 39% 5 38%
3 17 7 41% 2 12% 5 29% 3 18%
4 16 6 38% 3 19% 5 31% 2 12%
Всього 46 16 35% 6 13% 14 30% 10 22%
5 9 2 22% 0 0% 4 44% 3 33%
6 10 3 30% 1 10% 3 30% 3 30%
7 14 0 0% 5 36% 6 43% 3 21%
8 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0%
9 4 0 0% 1 25% 3 75% - 0%
Всього 5-9 кл 42 7 17% 9 21% 17 40% 9 21%
Всього 2-9 кл 88 23 26% 15 17% 31 35% 19 22%

Результати навчальних досягнень учнів 2-9 класів школи за 2017/2018н.р. наведено в таблиці:

Як свідчать дані, рівень якості знань учнів (високий+достатній) складає 42% (31 учень) у І семестрі, а в кінці навчального року 43% показали результати високого та достатнього рівня - це 35 учнів.

Рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) у І семестрі (13+18+26)- 57 учнів, що становить 77%, а в кінці навчального року рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) - (23+15+31) - 69 учнів, що становить 78 %.

Згідно графіку проведено ДПА у 4 та 9 класах.

Проведено перевірочні контрольні роботи у 4-9 класах з математики та української мови в І та ІІ семестрі.

Проведено шкільні предметні олімпіади (І тур). Участь у ІІ турі предметних олімпіад дала такі результати:

Дудинець Максим – ІІ місце в ІІ турі предметних олімпіад з біології.

Вчитель Біла М.І.

Галько Дарина – ІІІ місце в ІІ турі предметних олімпіад з української мови.

Вчитель Іванюк О.М.

Участь у МАН. Відділення:хімії, біології. Тема: "Легкий хмільний напій, його вплив на організм". Роботу виконав учень 8 класу Дудинець Максим. Науковий керівник Митровці Ганна Іванівна

МАН. Відділення математики. Тема: "Використання простих чисел". Роботу виконав учень 6 класу Попович Максим. Науковий керівник Ребрик Наталія Василівна

МАН. Відділення:хімії, біології. Тема: "Дослідження вмісту нітратів у найбільш широковживаних овочах та фруктах". Роботу виконав учень 8 класу Дудинець Максим. Вчитель Біла М.І.

Вивчено стан викладання хімії, біології, природознавства, основ здоров’я.

На кінець навчального року було перевірено виконання вчителями навчальних програм.

Оформлено моніторингові карти рівня навчальних досягнень учнів окремо з кожного предмету, також за результатами семестрів, навчального року оформлено зведені таблиці успішності учнів 2-9 класів.

Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.

Робота школи регулярно висвітлюється Білою М.І. на сайтах

http://remety-zosh.edukit.uz.ua та http://nremeti166.zakosvita.com.ua/uk/site/index.html

Отже, слід зазначити, що методична робота у 2017/2018 н.р. проводилася на достатньому рівні.

У 2017/2018 навчальному році всі учні атестовані.

23 учнів школи нагороджено Похвальними листами.

4 випускників отримали Свідоцтва про базову загальну середню освіту.

УСЯ СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:

Роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, оформлення класу, спільні добрі справи, поїздки, індивідуальну роботу).

Навчальну виховну діяльність вчителів- предметників (виховний потенціал уроків, позакласні предметні заходи).

Роботу педагогів-організаторів і вихователя групи продовженого дня

Роботу гуртків, секцій.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ:

підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

ФУНКЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

організовує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників , матеріали узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріали атестації класних керівників.

Пріоритетним у виховній роботі школи є:

- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

- залучення молоді до національної та світової культури;

- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єдання класних керівників

Список класних керівників (2017-2018 навчальний рік):

Звонар Н.О. – 1 клас

Хіміч Т.І. – 2 клас

Лендєл Г.В.- 3клас

ГоалН.І. – 4 клас

Радченко Я.І. – 5 клас

Пилип Д. Я. – 6 клас

Маргітич О.І– 7 клас

Ребрик Н.В. – 8 клас

Іванюк О.М. – 9 клас

За планом були проведені такі основні позакласні заходи за І семестр 2017 / 2018

1. Свято 1 Дзвоника – п-о Біла М.І., Звонар Н.О.

2. Олімпійський тиждень – Кузьма О.І., Ребрик Н.В.,

3. Безпека руху – запорука здоров’я (вч.основ здоров’я Митровці Г.І., п-о Біла М.І.)

4. 21 вересня - Всесвітній день миру – класні керівники, п-о Біла М.І.

5. «Партизанський рух на території України в роки другої світової війни» (історик школи Пилип Д.Я.) та визволення Закарпаття - Пилип Д.Я., Маргітич О.С.

6. Конкурс - виставка робіт на кращу композицію «Дари Природи». Кл.кер та п-о Біла М.І.

7. День учителя – п-о Іванюк О.М.

8. Акція«Майбутнє лісу у твоїх руках» Радченко Я.І. та Біла М.І.

9. Загальношкільний позакласний захід, присвячений Дню захисника України. – Біла М.І.

10. День писемності та української мови – радіо диктант – вч. Маргітич О.І. ХVIІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика – вч. Іванюк О.М.

12. Міжнародний день відмови від куріння – п-о Біла М.І., Митровці Г.І.

13. Проведення VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – Іванюк О.М.

14. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності «Бобер-2017» (координатор гри Ребрик Н.В.)

15. VIII Міжнародна природознавча гра «Геліантус»-2017 - координатор гри Біла М.І.

16. День Гідності та Свободи- Іванюк О.М.

17. Урок пам'яті для учнів 5-9 класів "Згадуємо, пам'ятаємо, не забуваємо" – Пилип Д.Я.

18. Міжнародний день людей з обмеженими властивостями. Уроки доброти. 19. Найпопулярніший конкурс з англійської мови в Україні «Гринвіч» Координатор гри вчитель англійської мови Кузьма О.І.

20. Тиждень безпеки дорожнього руху. Митровці Г.І., кл.кер. 1-4 кл., п-о Біла М.І.

21. Конкурс із зарубіжної літератури «Sunflower». Координатор гри вчитель англійської мови Кузьма О.І.

22. 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом – Митровці Г.І., п-о Біла М.І.

23. Тиждень правових знань Пилип Д.Я., Маргітич О.С.

24. Всеукраїнський етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» для учнів 2 - 6 класів (координатор гри Ребрик Н.В.. Радченко Я.І.)

25. 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС класні керівники, Біла М.І.

26. Новорічне свято – вчителі початкових класів, класні керівники 5-9 кл. та п-о Іванюк О.М.

За планом проведено такі заходи у ІІ семестрі 2017- 2018 н. р.:

1.Відзначення Дня Соборності України та 72-ї річниці утворення Закарпатської області у складі України- 22 січня, кл.кер ., п-о Біла М.І.,

2.Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту - 27 січня, Маргітич О.С.

3.День пам’яті героїв Крут - 29 січня, п-о Біла М.І.

4. Вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні: Пилип Д.Я.

5. 21 лютого - Міжнародний день рідної мови (брейн-ринг)Іванюк О.М.

6. ІХ Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»-2018 (координатор гри Біла М.І.)

7. Шевченківські читання : березень, Іванюк О.М., Маргітич О.С.

8. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру». Координатор: Ребрик Н.В.

9. Просвітницький захід для учнів 5-9 класів «Карпатська Україна в контексті українського державотворення» - Пилип Д.Я

10. Конкурс юних істориків "Лелека-2018"» - Пилип Д.Я

11. 24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом - Митровці Г.І.

12. Участь у районному Конкурсі соціальної реклами «Доля планети Земля у наших руках»: квітень, Біла М.І.

13.Математичний конкурс «Левеня»- Ребрик Н.В.

14. День благоустрою

15. Просвітницький захід «Екологічні проблеми людства» - Біла М.І.

16. 27 квітня -День ЦО - класні керівники,Сонливий В.М., Біла М. І., Іванюк О.М.

17.Відзначення визволення в’язнів концтаборів -Пилип Д.Я.,

18.Козацько-спортивна гра «Джура», Сонливий В.М.

19. Світле свято Великодня - Зякун М.М.

20.Вивчаємо угорську мову, Ваш І.Б.

21. Свято Букварика : травень, Звонар Н.О.

22. 32 річниця аварії на ЧАЕС, класні керівники, п-о Біла М. І.

23. День пам’яті і примирення: 8 травня Пилип Д.Я.

24. День вишиванки – Біла М.І., кл.кер.

25. Свято Останнього дзвоника. Прощання з початковою школою травень, Іванюк О.М., Гоал Н.І.

26. Літній англомовний табір «Lollipop» - Кузьма О.І.

27. Були проведені екскурсії в Ужгородський та Чинадіївський замки для учнів 2-9 класів(28 квітня та 9 травня)Керівники: Гоал Н.І.,Лендєл Г.В., Звонар Н.О., Маргітич О.С.; Пилип Д.Я., Ребрик Н.В. та Радченко Я.І.

Робота висвітлюється Білою М.І. на сайтах школи.

7. Соціальний захист

У 2017/2018 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2006-2016 роки».

Робота з даного напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій.

На початку навчального року створено соціальний паспорт школи.

Банк даних дітей пільгових категорій оновлюється щосеместра.

8.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Створено комісію з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, мініспортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізичної культури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну з учителями. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

9. Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Статуту на основі прийнятого бюджету.

Джерелами фінансування є:

• кошти управління освіти Берегівської районної державної адміністрації;

• благодійні внески батьків;

• благодійні внески фізичних осіб.

У 2017/2018 навчальному році за бюджетні кошти проведено:

• косметичний ремонт коридорів;

• косметичний ремонт підсобних приміщень;

• придбано холодильник для їдальні та миючі засоби;

• укомплектовуєься приміщення для 1-го класу: придбані принтер, сканер, ноутбук, проектор…

Буде проведений ремонт приміщення 1-го класу. Також за підтримки та фінансування РДА діти 1-4 кл. були забезпечені гарячим харчуванням у І-му семестрі та діти пільгових категорій(4-ро учнів) у ІІ-му семестрі;

• За кошти батьків було організоване гаряче харчування для дітей (частково у І-му сем., повністю у ІІ-му сем.) та проведений косметичний ремонт класних приміщень;

Спонсорська допомога:

Від обласного депутата Пийтера Чаби отримано подарункові набори для першокласників;

П/п Лях М. щорічно надає подарункові набори для першокласників та вінки для обелісків;

Заплановано косметичні ремонти класних кімнат, спортивної зали, їдальні, облаштування стендами та комп’ютерною технікою. У приміщенні школи планується зробити внутрішній туалет. Класні кімнати дуже потребують заміни дверей. Ремонту потребує огорожа території школи, доріжки . Оновлення потребує спортивний майданчик та спортінвентар, який не оновлювався вже дуже давно. Дякуючи спонсору, колишньому учневі школи Крецулі Роману, ми маємо набір для гри в теніс, різного виду м’ячі , набір для гри в бадмінтон. На косметичні ремонти коридорів та підсобних приміщень відділ освіти виділив кошти у сумі 5100 гр., які ми використали на косметичний ремонт коридорів. На інше будемо шукати додаткові джерела фінансування, адже хотілося б зробити бетоновані доріжки, огорожу, придбати нові занавіски на вікна в коридорах тощо.

11. Управлінська діяльність

Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

• підготовка конкурентоспроможних випускників;

• створення конкурентоздатного освітнього середовища;

• використання комп’ютерної мережі Інтернет;

• контроль сайтів школи;

• створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;

• соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів.

Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико-дипломатична, консультативна, менеджерська, представницька.

Всю інформацію про роботу навчального закладу можна знайти на сайтах нашої шкои «Едукіт» та «Класна оцінка».

Під кінець, хочу подякувати колективу школи за підтримку у роботі, своєму заступнику Білій М.І. та у злагодженій діяльності педколективу, техперсоналу, батьків та с/Ради села.

Дякую за увагу.


Протокол зборів громадськості

Від 12.06.2018 року

Порядок денний:

Звіт директора школи Балеги М.В. про діяльність навчального закладу за 2017-2018 н.р.

Присутні: 29 чол.

(батьки, колектив школи та голова с/Ради)

СЛУХАЛИ:

1.Директора школи Балегу М.В., яка надала присутнім повну інформацію про роботу навчального закладу за 2017-2018 н.р.(звіт додається)

ВИСТУПИЛИ:

1.Голова С/Ради Подм᾽ятніков О.В., який відмітив позитивну співпрацю навчального закладу з роботою сільської громади, а також про навчально-виховну роботу школи. Подякував за залучення його як керівника села до загальношкільних заходів, які проводяться у школі.

2.Біла М.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, подякувала колективу закладу за плідну роботу у цьому навчальному році, адже нам є чим і ким пишатися.

Вирішили провести відкрите голосування про роботу директора школи за звітний період.

За результатами відкритого голосування (29 «за») роботу директора школи за звітний період вважати «задовільною».

Голова зборів Біла М.І.

Секретар зборів Гоал Н.І.

Кiлькiсть переглядiв: 622

Коментарi