• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Річний звіт директора 2019
Річний звіт директора
Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ступенів
на загальношкільних зборах трудового колективу про діяльність закладу 2018/2019 н.р. від 12.06.2019 року
У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, Освітньою програмою, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
2. Загальна інформація про школу
Історія школи
Школа почала діяти з 1962 року.
Її директором став Каменца Микола Юрійович, який очолював школу до 1975 року
У школі працювало багато вчителів з центральної та східної України, наприклад Гайдар Марія Костівна, Забіяк Людмила, Бондаренко Лідія…
Після смерті Каменци М.Ю. навчальний заклад очолила Баєр Варвара Іванівна.
Згодом школа стала 9-ти річкою. На зміну Баєр В.І. директором став Фущич Ю.І. Також школу очолювали Шерегій М.М. та Маргітич М.І.
У 1985-1986 році будівля школи була знесена, почалося будівництво нової школи, яке так і не завершилося.
Школі виділили приміщення, де знаходилася контора колгоспу «Зоря».
У цьому приміщенні учні навчаються і по сьогоднішній день.
Директор школи Балега Марія Василівна, освіта вища, за фахом учитель російської мови та л-ри, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший вчитель». Заклад очолює з вересня 2008 року.
Контингент учнів
На початку 2018/2019 навчального року було 117 учнів, у кінці І семестру – 115 учнів. На початку ІІ семестру – 115.
Навчання завершили 113 учнів у 1-9 класах.
Мережа класів в кінці поточного навчального року: 1 клас - 18 учнів; 2 клас – 16 учнів; 3 клас – 13 учнів; 4 клас – 15 учнів; 5 клас – 15 учнів; 6 клас – 8 учнів; 7 клас – 9 учнів; 8 клас – 13 учнів; 9 клас – 6 учнів.
За підсумками ІІ семестру маємо такі показники:
Всього випускників 9 класу – 6 учнів;
Закінчили ІІ семестр 113 учнів.
Не оцінювалися: учні 1 класу - 18 учнів та учні 2 класу -16 учнів
Оцінювалося 79 учнів 3-9 кл.:
початковий рівень – 23 учнів
середній рівень – 36 учнів
достатній рівень – 13учнів
високий рівень – 17 учнів
Не атестованих учнів немає
Педагогічний колектив нараховує 15 педагогів, з них 12 вчителів мають повну вищу освіту,
1 - неповну вищу освіту
1 - базову вищу освіту
За наслідками атестації мають
вищу категорію (14 тарифний розряд) - 7 вчителів;
першу категорію (13 тарифний розряд) - 4 вчителів;
другу категорію(12 тарифний розряд) - 2 вчителів;
спеціаліст (11 тарифний розряд) – 2 вчителів;
Педагогічне звання «Старший вчитель» - 4 вчителів
Забезпечення харчуванням
Гарячим харчуванням за рахунок батьків на 2018/2019 навчальний рік було забезпечено 40 учнів початкових класів(10 гр.на дитину) та 2 дітей пільгових категорій(15 гр.на дитину) за рахунок державної субвенції із 1-4 класів.
Творчий потенціал
Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування особистості учня, виявлення його нахилів, здібностей, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».
Учителі школи брали участь у районних МО, готували учнів до участі у районних та обласних олімпіадах, у конкурсах ім.Т.Г.Шевченка та П.Яцика, IX у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»-2018, у X Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»-2019, у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер", з математики- «Кенгуру», з анлійської мови – «Грінвіч» тощо.
У школі працювали 4 гуртки: Літературне краєзнавство, «Умілі руки», «Чарівні руки» та «Природа і фантазія».
Підвіз учнів та вчителів з Верхніх Реміт здійснюється шкільним автобусом.
Матеріально-технічне забезпечення.
До послуг учнів – 9 навчальних класів, комп’ютерний клас (2 ПК), пристосована міні- спортивна зала, їдальня та волейбольний майданчик. Планується ше цього року зробити внутрішній туалет, тоді постане проблема з приміщенням для комп’ютерного класу. Думаю, що очільники влади вирішать дану проблему.
У закладі є бібліотека, яка займає невеличке приміщення, але надає якісні послуги учням школи.
Бібліотечний фонд налічує 1700 примірників художньої та навчальної літератури.
3. Кадрове забезпечення
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Берегівської районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.
Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу. На даний момент школа майже повністю забезпечена кадрами, відкритою залишається вакансія вчителя фізики та трудового навчання.
Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.
Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).
Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.
Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:
- вивчати професійні якості вчителя;
- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:
- неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;
- максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;
- створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.
Звіт про атестацію вчителів 2018- 2019 н. р.
Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього
Вища 3 3
І 2 2
ІІ 1 1
Спеціаліст
Учитель-методист
Старший учитель
Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи.
Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:
- формування ключових компетенцій ;
- моніторинг якості освітньої діяльності;
- впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи;
- самоосвітня діяльність педагога;
- залучення кадрів до творчої роботи;
- психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності.
Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.
4. Методична робота
Методична робота з педагогічними працівниками школи у 2018/2019 навчальному році проводилася у відповідності до Законів України «Про освіту», наказу по школі від 04.09.2018 № 110 «Про організацію і проведення методичної роботи в школі в 2018-2019 навчальному році» та була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителів, підвищення їх фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь та розвитку творчості шляхом участі у методичних заходах різних рівнів, самоосвіти, що сприяло відповідності знань, умінь і навичок педагогів сучасним вимогам.
На початок навчального року була створена Методична рада школи. До її складу ввійшли: директор школи Балега М.В., заступник директора з НВР Біла М.І.; голови МО: Митровці Г.І., Іванюк О.М., Пилип Д.Я., Хіміч Т.І.
Створено 4 методичні об'єднання:
1. Вчителів початкових класів, у складі: Хіміч Т.І. (3 кл.), Сідор А..В. (4 кл), Гоал Н.І.(1 кл), Звонар Н.О.(2 кл.), Зякун М.М.- вихователь ГПД.
Керівник: Хіміч Тетяна Іванівна.
2. Вчителів-предметників природничо-математичного циклу, у складі: Митровці Г.І.(вчитель хімії, природознавства, основ здоров'я), Біла М.І.(вчитель біології), Сонливий В.М. (вчитель фізичної культури), Ребрик Н.В.(вчитель математики, інформатики , фізики), Пилип Д.Я.(вчитель географії).
Керівник: Митровці Г.І.
3. Вчителів предметників гуманітарного циклу, у такому складі: Балега М.В.(вчитель зарубіжної літератури та української мови), Пилип Д.Я. (вчитель історії, правознавства, мистецтва та художньої культури), Іванюк О.М. (вчитель української мови та літератури ), Кузьма Оксана Іванівна (вчитель англійської мови та образотворчого мистецтва). Керівник: Іванюк Олеся Михайлівна.
4. Класних керівників, у складі: Іванюк О.М.(5 кл.), Зякун М.М. (6 кл.),
Пилип Д.Я.(7 кл.), КузьмаО.І.(8 кл.), Ребрик Н.В. (9 кл.).
Керівник: Пилип Діана Ярославівна
Педагогічний колектив працював над єдиною науково-методичною проблемою «Формування особистості учня, виявлення його нахилів, здібностей, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».
Науково-методична робота розглядалася як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Робота планувалася в співпраці адміністрації школи та керівників методичних об'єднань.
Члени методичної ради спрямовували діяльність школи на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяло використання інноваційних технологій навчання.
Протягом 2018/2019 навчального року організовано та проведено методичні заходи:
• Участь у пленарному та секційних засіданнях серпневої конференції;
• Згідно плану були проведені 4 методичні тижні - 2 теоретичні і 2 практичні.
І. жовтень: Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднань .
ІІ (практичний) методичний тиждень проходив у школі з 03 по 14 грудня проводився практичний методичний тиждень на тему: «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності. Організація самостійної роботи учнів»
Відкриті уроки і виховні години обговорювалися на засіданнях методоб'єднань. Отримали високу оцінку колег.
ІІІ (практичний) методичний тиждень на тему: «Виховний потенціал уроку як чинник підвищення якості навчально-виховного процесу» проведено з25.02. по 05.03.2019 року .
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога, з 3 по 14 грудня проводиться декада відкритих уроків, практичний методичний тиждень на тему: «Формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку творчої активності учнів»
Понеділок (03.12.2018):
Гоал Н.І. – нестандартний урок у 1 класі на тему: «100 днів у школі» - (3 урок)
Вівторок(04.12.2018):
Іванюк О.М. Урок української мови у 5 класі на тему: « Склад, наголос та основні правила переносу.» (3 урок)
Середа(05.12.2018):
Сонливий В.М. Урок фізкультури у 7 класі на тему: «Настільний теніс. Тримання ракетки та види подач. Навчальна гра» (7 урок)
Четвер(06.12.2018):
Кузьма О.І. Урок англійської мови у 8 класі на тему: «Шкільне життя. Школа моєї мрії» (3 урок)
П'ятниця (07.12.2018):
Балега М.В. Урок зарубіжної літератури у 9 класі на тему: «Історія кохання… Тетяна і Онєгін» (5 урок)
Понеділок (10.12.2018):
Пилип Д.Я. Година спілкування у 7 класі на тему: «Що таке права людини? Чому вони важливі?» (8 урок)
Вівторок(11.12.2018):
Зякун М.М. Година спілкування у 6 класі на тему: «Стався до людей так, якби ти хотів, щоб ставилися до тебе» (8 урок)
Середа(12.12.2018):
Сідор А.В. Година спілкування у 4 класі на тему: «Життя людини – найвища цінність» (6 урок)
Четвер (13.12.2018):
Звонар Н.О. Година спілкування у 2 класі на тему: «Мандруємо країною Здоров’я» (6 урок)
П'ятниця (14.12.2018):
Ребрик Н.В. Урок алгебри у 7 класі на тему:«Розкладання многочленів на множники, винесення спільного множника за дужки способом групування» (2 урок)
Хіміч Т.І. Година спілкування у 3 класі на тему: «Знай свої права, дитино» (6 урок)
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога, з 25 лютого по 5 березня проводиться практичний методичний тиждень на тему: «Створення умов для самореалізації особистості кожного учня»
Середа (27.02.2019):
1. Урок математики у 2 класі на тему: "Вправи на закріплення таблиці множення числа 5"
Вчитель Звонар Наталія Олодарівна
2. Година спілкування у 8 класі на тему: "Віртуальна залежність: вигадка, чи реальна загроза".
Класний керівник Кузьма Оксана Іванівна
3. Година спілкування у 5 класі на тему:"Моя сім'я, моє багатство"
Класний керівник Іванюк Олеся Михайлівна
Четвер (28.02.2019) :
1. Урок літературного читання у 4 класі на тему: "Леся Українка - поетична квітка України"
Вчитель Сідор Анюта Володимирівна
2. Урок природознавства у 3 класі на тему: "Птахи"
Вчитель Хіміч Тетяна Іванівна
3. Година спілкування у 9 класі на тему: "Моральні цінності сучасної молодої людини"
Класний керівник Ребрик Наталія Василівна
П'ятниця(29.02.2019):
1. Урок математики у 1 класі на тему: "Віднімання числа 6, 7, 8, 9. Розв'язування задач"
Вчитель Гоал Наталія Іванівна
2. Урок історії у 8 класі на тему: "Гетьманування Івана Мазепи"
Вчитель Пилип Діана Ярославівна
3. Заняття в ГПД на тему: "Гра - найкращий засіб спілкування"
Вихователь Зякун Марина Михайлівна
Понеділок (04.03.2019):
Урок біології у 8 класі за темою: "Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система"
Вчитель Біла Мар'яна Іванівна.
На засіданнях методоб´єднань проведено обговорення уроків. Відкриті уроки добре продумані, цікаві, пройшли на високому методичному рівні.
ІV. квітень: Обмін досвідом, організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ДПА . Підведення підсумків методичної роботи.
Охоплено курсовою перепідготовкою вчителів початкових класів: Гоал Н.І. та Звонар Н.О., вихователя ГПД Зякун М.М., Сонливого В.М., Митровці А.І. та Білу М.І.
Педагоги, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року та липня 2019 року (Наказ МОНУ від 15.01.2018 р. № 34 та №36), Сідор А.В., Хіміч Т.І. Звонар Н.О. проходили дистанційний онлайн - курс для ознайомлення з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентнісного навчання та курси при ЗІППО у м.Берегові.
Було враховано побажання педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. Паралельно з курсами широко застосовувалися можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самовдосконаленням згідно індивідуальних планів самоосвіти.
Вивчався досвід учителів, що атестувалися. Чергову атестацію пройшли:
Гоал Наталія Іванівна, вчитель початкових класів, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Звонар Наталія Олодарівна, вчитель початкових класів, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Сонливий Валерій Миколайович, вчитель фізкультури, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Позачергову атестацію пройшла Пилип Діана Ярославівна, вчитель історії та правознавства. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
Позачергову атестацію пройшла Зякун Марина михайлівна, вихователь ГПД. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
Атестацію також пройшла Кузьма Оксана Іванівна, вчитель англійської мови та зарубіжної л-ри.
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
Учні нашої школи брали активну участь у різноманітних інтелектуальних конкурсах школи, району, області та України.
Участь у ХІX Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Переможцями районного туру стали: учениця 5 класу Іванюк Меліса І-місце (вчитель Іванюк О.М.); учениця 7класу Сокач Вікторія ІІ місце; ІІІ-е місце посіла учениця 9-го класу Галько Дарина(вчитель Іванюк О.М.); ІІ почесне місце у ІІІ (обласному) турі ХІX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та нагороджена Дипломом переможця Лігою українських меценатів та МОН України за І-е місце у Всеукраїнському турі отримала Іванюк Меліса, представлена до нагородження Президентською стипендією та вчителька укр. мови та л-ри Іванюк О.М.нагороджена подячним дипломомЛігою українських меценатів та МОН України й премією Юлії Тимошенко за високугромадянську позицію, виховання у молоді почуття патріотизму та любові до рідної мови.
Також маємо таких призерів ІІ туру предметних олімпіад :
Галько Дарина Андріївна ( 9 кл., укр. мова, ІІ-ге місце);
Нестерук Андріана Андріївна ( 8 кл., біологія, ІІІ-є місце).
Цілеспрямовано здійснювалася позакласна робота, гурткова робота, що забезпечувало мотивацію учнів у навчанні. Учні школи займалися у таких гуртках: «Природа і фантазія», «Умілі ручки», «Умілі руки», «Літературне краєзнавство» РБДТ.
Отримали ІІ місце в районному конкурсі соціальної реклами "Чиста планета починається із кожного з нас" у номінації фотоколаж. Стали переможцями районної виставки-конкурсу «Життя без сміття» у номінації «Екоторба»
Взяли участь у конкурсі «Воскресни, писанко!», у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою», «Закарпаттю чисте довкілля»…
5. Навчальна діяльність учнів
У 2018/2019 навчальному році школа працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку в 1 класі – 35 хвилин; в 2-4-х класах – 40 хвилин; в 5 – 9-х класах – 45 хвилин, перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.
Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг. Тому наводимо результати моніторингу знань з усіх предметів.
МОНІТОРИНГ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Клас Загальна к-сть учнів у класі Рівень навчальних досягнень (кість учнів, відсоток)
За результатами контрольних випробувань (зріз) у І семестрі Бали за І семестр За результатами контрольних випробувань (зріз) у ІІ семестрі Бали за ІІ семестр
Високий Достатній Середній Початковий Високий Достатній Середній Початковий Високий Достатній Середній Початковий Високий Достатній Середній Початковий
5 15 2 16,7 2 16,7 6 33 2; 16,7 2 13 6 40 6 40 1 7 2 20 1 10 7 70 0 2 14 3 20 8 53 2 13
6 8 0 2 25 3 37,5 3 37,5 0 2 25 3 37,5 3 37,5 1 12,5 1 12,5 3 37,5 3 37,5 2 25 0 3 37,5 3 37,5
7 9 0 5 50 1 10 4 40 1 11 4 44 3 33 2 22 0 1 25 2 50 1 25 0 2 23 4 44 3 33
8 13 1 8 6 46 5 38 1 8 1 8 6 46 5 38 1 8 1 17 2 26 4 57 0 2 15 4 31 6 46 1 8
9 6 4 80 0 1 20 0 2 33 3 50 1 17 0 2 50 2 50 0 0 2 33 3 50 0 1 17
Вчителі української мови
5,6,7 і 9 класи – Іванюк Олеся Михайлівна; 8 клас - Балега Марія Василівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з математики за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 13 5 38 4 31 - - 4 31 4/31 8/62
4 15 3 20 4 27 2 13 6 40 8/53 12/80
5 15 2 13 7 47 4 27 2 13 6/40 13/87
6 8 1 13 5 62 - - 2 25 2/25 7/87
7 9 А-3 7-3 33 33 4 4 50 50 1 1 11 11 1 1 11 11 2/22 2/22 6/72 6/72
8 13 А-1 Г-1 8 8 7 7 54 54 3 3 23 23 А-2 Г-2 15 15 5/38 5/38 12/92 12/92
9 6 А-0 Г-0 - - 1 1 17 17 3 3 50 50 2 2 33 33 5/83 5/83 6/100 6/100
3 клас – Хіміч Тетяна Іванівна;
4 клас – Сідор Анюта Володимирівна;
5 - 9 класи – Ребрик Наталія Василівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з фізики за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
7 9 2 22 4 44 2 22 1 11 3/33 5/55
8 13 1 8 6 46 5 38 1 8 6/46 12/92
9 6 - - 1 17 3 50 2 33 5/83 6/100
7- 8 клас – Митровці Ганна Іванівна; 9 клас – Ребрик Наталія Василівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з географії за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
6 8 2 25 3 37 1 13 2 25 3/37 6/75
7 9 3 34 2 22 2 22 2 22 4/44 6/66
8 13 4 32 2 15 5 38 2 15 7/56 9/72
9 6 0 0 1 17 - - 5 83 5/83 6/100
Вчитель географії Зякун Марина Михайлівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з інформатики за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 15 - - 4 27 5 33 6 40 11/73 15/100
6 8 - - 5 63 1 12 2 25 3/37 8/100
7 9 - - 4 44 3 33 2 22 5/55 9/100
8 13 1 8 2 15 6 46 4 31 10/77 12/93
9 6 - - - - 1 17 5 83 6/100 6/100
Вчитель інформатики Ребрик Наталія Василівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з хімії за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
7 9 2 22 4 44 2 22 1 11 3/33 7/78
8 13 - - 7 54 5 38 1 8 6/46 13/100
9 6 - - 1 17 3 50 2 33 5/83 6/100
Вчитель хімії Митровці Ганна Іванівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з біології за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
6 8 0 0 6 75 0 0 2 25 2/25 8/100
7 9 2 22 2 22 4 44 1 11 5/55 7/77
8 13 - - 6 46 5 39 2 15 7/54 13/100
9 6 - - 1 17 2 33 3 50 5/83 6/100
Вчитель біології Біла Мар’яна Іванівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з природознавства за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 13 5 38 4 31 - - 4 31 4/31 8/62
4 15 3 20 4 27 2 13 6 40 8/53 12/80
5 15 - - 7 47 6 40 2 13 8/43 15/100
Вчителі
3 клас - Хіміч Тетяна Іванівна
4 клас – Сідор Анюта Володимирівна
5 клас - Митровці Ганна Іванівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з основ здоров’я за результатам 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 15 - - 4 27 9 60 2 13 11/73 15/100
6 8 - - 3 38 3 38 2 25 5/63 8/100
7 9 - - 4 44 4 44 1 11 5/55 10/100
8 13 - - 3 23 5 38 5 38 10/76 13/100
9 6 - - 1 17 - - 5 83 5/83 6/100
Вчитель основ здоров’я Митровці Ганна Іванівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з історії за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 15 4 27 6 40 3 20 2 13 5/33 11/73
6 8 3 38 3 38 - - 2 24 2/24 5/62
7 9 У-2 В-2 22 22 У- 4 В- 4 44 44 У-2 В-2 22 22 У-1 В-1 11 11 У- 3/33 В - 3/33 У- 7/77 В- 7/77
8 13 Історія України -2 Всесвітня -2 16 16 У- 4 В- 5 31 38 У-6 В-5 46 38 У-1 В-1 8 8 У - 7/54 В - 6/46 У-11/84 В- 11/84
9 6 У-0 В-0 0 0 У-1 В-1 17 17 У-3 В-1 50 17 У-2 В-4 33 66 У- 5/83 В- 5/83 У-6/100 В- 6/100
Вчитель історії Лях Яна Олегівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
із правознавства за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
9 6 - - 1 17 1 17 4 66 5/83 6/100
Вчитель правознавства Лях Яна Олегівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із української мови за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 13 5 38 4 31 1 8 3 23 4/31 8/62
4 15 3 20 4 27 2 13 6 40 8/53 12/80
5 15 2 14 8 53 3 20 2 14 5/34 13/87
6 8 3 38 3 38 - 2 24 2/24 5/62
7 9 3 33 4 44 1 11 1 11 2/23 6/67
8 13 1 8 6 46 4 31 2 15 6/47 12/93
9 6 1 16 - - 3 50 2 34 5/84 5/84
Вчителі української мови
3 клас – Хіміч Тетяна Іванівна; 4 клас – Сідор Анюта Володимирівна; 5,6,7 і 9 класи – Іванюк Олеся Михайлівна; 8 клас - Балега Марія Василівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з англійської мови за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 13 5 38 4 31 0 0 4 31 4/31 8/62
4 15 4 27 3 20 2 13 6 40 8/53 11/73
5 15 4 27 5 33 4 27 2 13 6/40 11/73
6 8 3 38 3 38 0 0 2 25 2/25 5/63
7 9 3 33 3 33 2 22 1 11 3/33 6/66
8 13 2 15 5 38 3 23 3 23 6/46 11/85
9 6 1 17 0 0 1 17 3 50 4/67 4/67
Вчитель англійської мови Кузьма Оксана Іванівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з української літератури за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 15 1 7 6 40 6 40 2 13 8/53 14/93
6 8 3 38 3 38 - - 2 25 2/25 5/63
7 9 2 22 4 44 2 22 1 12 3/34 7/78
8 13 2 15 5 39 5 39 1 7 6/46 11/85
9 6 1 17 - - 2 34 3 50 5/84 5/84
Вчитель української літератури у 5-9 класах – Іванюк Олеся Михайлівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
із зарубіжної літератури за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 5 2 13 6 40 4 27 3 20 7/47% 13/87%
6 8 3 37 3 37 - - 2 26 2/26% 5/63%
7 9 2 22 2 22 2 22 3 33 5/55% 7/77%
8 13 2 15 3 23 5 39 3 23 8/62% 11/85%
9 6 - - 1 17 2 33 3 50 5/83% 6/100%
Вчитель зарубіжної літератури Балега М.В.
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
із мистецтва за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
8 13 2 15 2 15 6 46 3 24 9/70 11/85
9 6 - - 1 17 - - 5 83 5/83 6/100
Вчитель мистецтва Іванюк Олеся Михайлівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
із музичного мистецтва за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 15 2 13 2 13 6 40 5 34 11/74 13/87
6 8 0 0 5 63 1 13 2 26 3/39 8/100
7 9 2 22 1 11 3 33 3 33 6/66 7/78
Вчитель музичного мистецтва Кузьма Оксана Іванівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
із образотворчого мистецтва за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 15 4 27 3 20 8 53 11 73 11/74% 15/100%
6 8 0 0 2 26 4 50 2 26 6/76% 8/100%
7 9 0 0 2 22 3 33 4 44 7/77% 9/100%
Вчитель образотворчого мистецтва Кузьма Оксана Іванівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з трудового навчання за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 15 - - 4 27 2 13 9 60 11/73 15/100
6 8 - - 1 13 4 50 3 37 7/87 8/100
7 9 - - 4 44 3 33 2 22 5/55 9/100
8 13 - - 2 15 - - 11 85 11/85 13/100
9 6 - - - - 1 17 5 83 6/100 6/100
Вчитель трудового навчання Митровці Ганна Іванівна
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
із фізичної культури за результатами 2018/2019 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 15 - - 3 20 1 7 11 73 12/80 15/100
6 8 - - 3 37 2 26 3 37 5/63 8/100
7 9 - - 3 33 2 22 4 44 6/66 9/100
8 13 - - 1 8 4 30 8 62 12/92 13/100
9 6 - - - - 1 17 5 83 6/100 6/100
Вчитель фізичної культури Сонливий Валерій Миколайович
За статистичними звітами класів, за підсумками І семестру маємо такі показники:
На початку 2018/2019 н.р. в школі навчалося 117 учнів;
На кінець ІІ семестру 2018-2019 н.р. в школі навчалися 114 учнів.
Всього випускників 9 класу – 6 учнів;
Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.
Робота школи регулярно висвітлюється Білою М.І. на сайтах
http://remety-zosh.edukit.uz.ua та http://nremeti166.zakosvita.com.ua/uk/site/index.html
Отже, слід зазначити, що методична робота у 2018/2019 н.р. проводилася на достатньому рівні.
У 2018/2019 навчальному році всі учні атестовані.
16 учнів школи нагороджено Похвальними листами.
6 випускників отримали Свідоцтва про базову загальну середню освіту.
УСЯ СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:
Роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, оформлення класу, спільні добрі справи, поїздки, індивідуальну роботу).
Навчальну виховну діяльність вчителів- предметників (виховний потенціал уроків, позакласні предметні заходи).
Роботу педагогів-організаторів і вихователя групи продовженого дня
Роботу гуртків, секцій.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ:
підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.
ФУНКЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:
організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
організовує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників, матеріали узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріали атестації класних керівників.
Пріоритетним у виховній роботі школи є:
- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
- залучення молоді до національної та світової культури;
- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.
Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.
Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єдання класних керівників
Список класних керівників (2018-2019 навчальний рік):
Гоал Н.І. – 1 клас
Звонар Н.О. – 2 клас
Хіміч Т.І. – 3 клас
Сідор А.В.- 4 клас
Іванюк О.М. – 5 клас
Зякун М.М. – 6 клас
Пилип Д. Я. – 7 клас
Кузьма О.І– 8 клас
Ребрик Н.В. – 9 клас
За планом були проведені такі основні позакласні заходи за І семестр 2018 / 2019 н.р.
1. Свято 1 Дзвоника – п-о Біла М.І., Гоал Н.І.
2. Тиждень фізкультури і спорту – Сонливий В.М. та кл. кер. 1-4 класів.
3. Відзначення 100-літнього ювілею від дня народження видатного українського педагога-гуманіста, ученого зі світовим ім'ям, публіциста, письменника Василя Олександровича Сухомлинського
4. 21 вересня - Всесвітній день миру – класні керівники, п-о Біла М.І.
5. Конкурс - виставка робіт на кращу композицію «Дари Природи». Кл.кер та п-о Біла М.І.
6. День учителя – п-о Іванюк О.М.
7. Всесвітній день захисту тварин
8. Загальношкільний позакласний захід, присвячений Дню захисника України. – Пилип Д.Я.
9. День писемності та української мови – радіо диктант – вч.Іванюк О.М., XІX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика – вч. Іванюк О.М.
10. Тиждень безпеки дорожнього руху (кл. кер. ,вч.основ здоров’я Митровці Г.І., п-о Біла М.І.)
11. Позакласний захід «Англійські осінні свята» (“English Autumn Holidays”) провела вчитель англійської мови Кузьма Оксана Іванівна
12.Міжнародний день відмови від куріння – п-о Біла М.І., Митровці Г.І.
13. Проведення VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – Іванюк О.М.
14. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності «Бобер-2018» (координатор гри Ребрик Н.В.)
15. IХ Міжнародна природознавча гра «Геліантус»-2018 - координатор гри Біла М.І.
16. День Гідності та Свободи- Іванюк О.М.
17. Загальношкільний позакласний захід "Схилимо голови в скорботі" (про Голодомор 1932-1933 років – Біла М.І.
18. Акція «16 днів проти насильства»
19. Тиждень англійської мови.
20. Найпопулярніший конкурс з англійської мови в Україні «Гринвіч». Координатор гри вчитель англійської мови Кузьма О.І.
21. 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом – Митровці Г.І., п-о Біла М.І.
22.6 грудня - День Збройних сил України – п-о Біла М.І.
23. Тиждень «Ми обираємо здоровий спосіб життя!». Митровці Г.І., кл.кер. 1-9кл., п-о Біла М.І.
24. Всеукраїнський етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» для учнів 2 - 6 класів (координатор гри Ребрик Н.В.)
25. Тиждень правових знань Пилип Д.Я., Маргітич О.С.
26. 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС класні керівники
27. Іде Святий Миколай! (Хіміч Т.І., Сідор А.В.)
28. Новорічний ранок для учнів 1-4 кл. – Звонар Н.О., Гоал Н.І.
29. Новорічне шоу "Хто зверху" для учнів 5-9 класів –Кузьма О.І.та Іванюк О.М.
За планом проведено такі заходи у ІІ семестрі 2018- 2019 н. р.:
1.Відзначення Дня Соборності України та 72-ї річниці утворення Закарпатської області у складі України- 22 січня, кл.кер ., п-о Біла М.І.
2.Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту - 27 січня, Маргітич О.С.
3.День пам’яті героїв Крут - 29 січня - кл. кер.
4. 5 лютого – День безпечного інтернету – Ребрик Н.В.
5. Вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні кл. кер.,Іванюк О.М.
6. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру». Координатор: Ребрик Н.В.
7. 21 лютого - Міжнародний день рідної мови (диктант 7-9 кл # Знай українську
) Іванюк О.М., Балега М.В.
8.Х Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»-2019 (координатор гри Біла М.І.)
9. Великий Шевченко – 205 років від дня народження
Шевченківські читання : березень, Іванюк О.М., Маргітич О.С.
10. Просвітницький захід для учнів 5-9 класів 80-та річниця проголошення Карпатської України - Тематична полиця "Карпатська Україна - тріумф і трагедія одного дня" та історико-літературне читання приурочене цій визначній історичній події Пилип Д.Я
11. 22 березня - Міжнародний день води «Бережіть воду – піклуйтеся про майбутнє!» - Митровці Г.І., п-о Біла М.І.
12. 24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом - Митровці Г.І. п-о Біла М.І.
13. Акція "Закарпаттю чисте довкілля" День благоустрою( колектив школи)
14.Екскурсія в м. Львів для учнів 8-9 класів(28 березня). Керівники: Іванюк О.М. та Кузьма О.І.
15. День здоровя- Митровці Г.І. п-о Біла М.І..
16. Відзначення визволення в’язнів концтаборів – Ракущинець Я.О
17. День довкілля- просвітницький захід, екологічна акція - Біла М.І.
18. 25 квітня -День ЦО - класні керівники,Сонливий В.М., Біла М. І., Іванюк О.М.
19. Участь у районному Конкурсі соціальної реклами «Доля планети Земля у наших руках»: квітень, Біла М.І.
20. Світле свято Великодня - Зякун М.М., Звонар Н.О.
21. Роковини аварії на ЧАЕС – кл. керівники, п-о Біла М. І.
22. День пам’яті і примирення: 8 травня Ракущинець Я.О. та п-о Іванюк О.М.
23. День матері - Іванюк О.М.
24. Свято Букварика : травень, Гоал Н.І.
25. День вишиванки – Маргітич О.С., кл.кер.
26. Свято Останнього дзвоника. Прощання з початковою школою, травень - Іванюк О.М., Сідор А.В..
27. Літній англомовний табір «Мандрівник» - Кузьма О.І.
28.Незабутній відпочинок «Термальні води. Косино» - Кузьма О.І.
Робота висвітлюється Білою М.І. на сайтах школи.
7. Соціальний захист
У 2018/2019 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2006-2016 роки».
Робота з даного напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи районного практичного психолога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій.
На початок навчального року створено соціальний паспорт школи.
Банк даних дітей пільгових категорій оновлюється щосеместра.
8.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Створено комісію з охорони праці, сплановані заходи.
На початок навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, мініспортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.
Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізичної культури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну з учителями. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.
9. Фінансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Статуту на основі прийнятого бюджету.
Джерелами фінансування є:
• кошти управління освіти Берегівської районної державної адміністрації;
• благодійні внески батьків;
• благодійні внески фізичних осіб.
У 2018/2019 навчальному році за бюджетні кошти проведено:
• косметичний ремонт коридорів;
• придбано миючі засоби;
• укомплектовуєься приміщення для 1-го класу;
Буде проведенийкосметичний ремонт приміщень 1- 9- их класів. Також були забезпечені гарячим харчуванням за рахунок РДА діти пільгових категорій(2-є учнів) та за кошти батьків – 40 учнів;
• За кошти батьків буде проведений косметичний ремонт класних приміщень;
10.Спонсорська допомога:
Від обласного депутата Пийтера Чаби отримано подарункові набори для першокласників;
П/п Лях М. щорічно надає подарункові набори для першокласників та вінки для обелісків;
Заплановано косметичні ремонти класних кімнат, спортивної зали, їдальні, облаштування стендами та комп’ютерною технікою. У приміщенні школи планується зробити внутрішній туалет.

За спийняття голови районної ради п.Шіна проведено заміну всіх дверей на класних приміщеннях та вхідні двері школи, а також отримано линоліум на підлогу для І і ІІ-го поверхів.

Ремонту потребує огорожа території школи, доріжки. Оновлення потребує спортивний майданчик та спортінвентар, який не оновлювався вже дуже давно.

На косметичні ремонти коридорів та підсобних приміщень відділ освіти виділив кошти у сумі 1575 гр., які ми використаємо на косметичний ремонт лише коридорів.

На інше будемо шукати додаткові джерела фінансування, адже хотілося б зробити бетоновані доріжки, огорожу, придбати нові занавіски на вікна в коридорах тощо.
11. Управлінська діяльність
Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.
Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:
• підготовка конкурентоспроможних випускників;
• створення конкурентоздатного освітнього середовища;
• використання комп’ютерної мережі Інтернет;
• контроль сайтів школи;
• створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;
• соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів.
Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико-дипломатична, консультативна, менеджерська, представницька.
Всю інформацію про роботу навчального закладу можна знайти на сайтах нашої шкои «Едукіт» та «Класна оцінка».
Під кінець, хочу подякувати колективу школи за підтримку у роботі, своєму заступнику Білій М.І. та у злагодженій діяльності педколективу, техперсоналу, батьків та с/Ради села.
Дякую за увагу.
Протокол зборів громадськості
Від 12.06.2019 року
Порядок денний:
Звіт директора школи Балеги М.В. про діяльність навчального закладу за 2018-2019 н.р.
Присутні: 31 чол.
(батьки, колектив школи та голова с/Ради)
СЛУХАЛИ:
1.Директора школи Балегу М.В., яка надала присутнім повну інформацію про роботу навчального закладу за 2018-2019 н.р.(звіт додається).
ВИСТУПИЛИ:
1.Голова с/Ради Подм᾽ятніков О.В., який відмітив позитивну співпрацю навчального закладу з роботою сільської громади, а також про навчально-виховну роботу школи. Подякував за залучення його як керівника села до загальношкільних заходів, які проводяться у школі.
2.Біла М.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, подякувала колективу закладу за плідну роботу у цьому навчальному році, адже нам є чим і ким пишатися.
Вирішили провести відкрите голосування про роботу директора школи за звітний період.
За результатами відкритого голосування (31 «за») роботу директора школи за звітний період вважати «задовільною».
Директор школи М.В.Балега
Кiлькiсть переглядiв: 302

Коментарi