• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Робочий навчальний план

/Files/images/1_klas/unnamed.jpg

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ

БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2020/2021 навчальний рік

Погоджено на засіданні педагогічної ради
(протокол №1 від 31.08.2020)
Голова педагогічної ради
директорка школи Марія Балега

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ

НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальні засади

Тип закладу - комунальний

Кількість класів: 1-4 кл. – 4; 5-9 кл. – 5.

Кількість учнів: 1-4 кл. – 66 ; 5-9 кл. – 58

Режим роботи закладу:

- мова навчання – українська;

- режим навчання – п’ятиденний;

- початок занять – о 8. 00 годині;

- тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин, у 5-9 класах - 45 хвилин.

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778)

- Між уроками - перерви 10 хв. та велика перерва – 20 хв.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». У 2020/2021 н.р. у навчальному закладі така мережа класів:

І кл. – 15

ІІ кл. – 17

ІІІ кл. – 17

ІV кл. – 16

Vкл. – 12

VI кл. – 15

VII кл. – 13

VIII кл. – 8

IX кл. – 10 / 123

ІІ. Структура навчального року

Організація освітньої діяльності у 2020/2021 навчальному році здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту»,

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p),

Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах),

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах); Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Згідно рекомендацій МОН, запроваджуємо гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Орієнтовна структура навчального року:

І семестр: з 1 вересня по 25 грудня 2020 року;

ІІ семестр: з 11 січня по 28 травня 2021 року;

Канікули

Осінні: з 26 жовтня по 1 листопада 2020 року;

Зимові: 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;

Весняні: 22 березня до 28 березня 2021 року

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (11 – 21 травня), основної (1 – 11 червня) школи.

У 2020/2021 навчальному році державна підсумкова атестація для учнів початкової школи буде проведена у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державна підсумкова атестація для учнів основної школи буде проводитися у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітнім навчальним закладом.

Вручення документів про освіту випускникам 9-го класу – до 18 червня.

Загальна кількість навчального часу:

школа І ст. – 175 робочих днів,

школа ІІ ст. – 190 робочих днів.

Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес (Закон України «Про освіту» , Закон України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462,

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 ,

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Таблиці розподілу навчального часу складені відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2020 року № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» :

для 1-2 класів – на основі Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272), Типового навчального плану для 1-2 класів початкової школи з українською мовою навчання, розробленого під керівництвом Р. Б. Шияна

для 3 класу - на основі Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273), Типового навчального плану для 3-4 класів початкової школи з українською мовою навчання, розробленого під керівництвом Р. Б. Шияна

для 4 класу – на основі Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №407, додаток Таблиця1до Типової освітньої програми;

для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, додаток Таблиця1до Типової освітньої програми.


/Files/images/1_klas/2019-2020.jpg

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Берегівської районної ради Закарпатської області

на 2019/2020 навчальний рік

Погоджено
на засіданні педагогічної ради
(протокол №1 від 30.08.2019)
Голова педагогічної ради
директор школи М.В.Балега

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальні засади

Тип закладу - комунальний

Кількість класів: 1-4 кл. – 4; 5-9 кл. – 5.

Кількість учнів: 1-4 кл. – 63 ; 5-9 кл. – 61

Режим роботи закладу:

- мова навчання – українська;

- режим навчання – п’ятиденний;

- початок занять – о 8 годині;

- тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин, у 5-9 класах - 45 хвилин.

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778)

- Між уроками - перерви 10 хв. та велика перерва – 20 хв.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

У 2019/2020 н.р. у навчальному закладі така мережа класів:

І кл. – 16

ІІ кл. – 18

ІІІ кл. – 16

ІV кл. – 13

Vкл. – 15

VI кл. – 15

VII кл. – 8

VIII кл. – 9

IX кл. – 14 / 124

ІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року буде така:

І семестр: з 2 вересня по 27 грудня 2019 року;

ІІ семестр: з 13 січня по 29 травня 2020 року;

Канікули

Осінні: з 28 жовтня до 3 листопада 2019 року;

Зимові: 27 грудня 2019 року до 13 січня 2020 року;

Весняні: 23 березня до 29 березня 2020 року

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12 – 22 травня), основної (2 – 12 червня) школи.

У 2019/2020 навчальному році державна підсумкова атестація для учнів початкової школи буде проведена у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державна підсумкова атестація для учнів основної школи буде проводитися у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітнім навчальним закладом.

Проведення навчальної практики та навчальних екскурсiй буде проходити з 3 червня, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-61 від 06.02.2008 року «Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше з академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х -протягом 10 днів: у 5-6-х класах ─ по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах по 4 академічні години.

Вручення документів про освіту випускникам 9-го класу – до 15 червня.

Загальна кількість навчального часу: школа І ст. – 175 робочих днів, школа ІІ ст. – 190 робочих днів.

Початок робочого дня з 8:00 к.ч.

Між уроками перерви тривалістю 10 хв., а велика перерва – 20 хв.

Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес (Закон України «Про освіту» , Закон України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462,

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 ,

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Таблиці розподілу навчального часу складені відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 року №063-7622 «Про структуру 2019-2020 навчального року», листа Міністерства освіти і науки України 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» :

для 1-2 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року;

для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №407, додаток Таблиця1до Типової освітньої програми;

для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, додаток Таблиця 1 до Типової освітньої програми.

Таблиця розподілу навчального часу

для 1-2 класів (початкова школа)

Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

(Складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 клас 2клас Разом
Українська мова 5 5 10
Іноземна мова 2 3 5
Математика 3+1 3 7
Інтегрований курс «Я досліджую світ» 7 8 15
Мистецтво 2 2 4
Фізична культура 3 3 6
Усього 19+1+3 21+3 41+6
Угорська мова 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 48

Таблиця розподілу навчального часу

для 3-4 класів (початкова школа)

Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

(Складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №407, додаток Таблиця1 до Типової освітньої програми )

№ п/п Навчальні предмети Класи
3 4 Разом
Укр. мова 7+1 7+1 16
Математика 4 4+1 9
Іноземна мова/англійська 2 2 4
Я у світі 1 1 2
Природознавство 2 2 2
Музика 1 1 2
Образотворче м-во 1 1 2
Трудове навчання 1 1 1
Фізичне виховання 3 3 6
Основи здоров’я 1 1 2
Інформатика 1 1 2
Разом 21+1+3 21+2+3 42+3+6
Угорська мова 1 1
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складової 26 26 52

Таблиця розподілу навчального часу

для 5-9 класів (основна школа)

Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

(Складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405. Таблиця 1 до Типової освітньої програми. Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою )

Освітні галузі Навчальні предмети 5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+1,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1+1 1 1+0,5 1,5+1 1,5+0,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1+1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Біологія - 2+1 2+1 2+1 2
Природознавство 2 - - - -
Хімія 1,5+0,5 2+1 2+1
Географія - 2+1 2 2 1,5+0,5
Фізика 2 2 3
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
РАЗОМ 23,5+3,5+3 26,5+3,5+3 28+2,5+3 28,5+3+3 30+3+3
Варіативна частина
1. Угорська мова 1 1
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

ІІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

1. У навчальному закладі у повному обсязі годин забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової, передбаченої Типовими навчальними планами.

2. Години варіативної складової навчального плану виділені згідно освітніх потреб учнів, затверджені на педраді від 30.08.2019 за №1 і вивчатимуться як предмети, крім угорської мови.

3. Навчальний план містить інваріантну складову та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

Години варіативної складової використані на предмети інваріантної складової (таблиця додається )

№ п.п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
11 22 33 44 55 66 77 88 99 разом
1. Укр. мова 1 11 11 1,5 00,5 10,5 1 4,5
2. Угорська мова(ф) 1 11 11 1 11 11 4
3. Історія України 11 10,5 11 10,5 3
4. Правознавство 11 1
5. Географія 11 1 10,5 1,5
6. Хімія 1 00,5 11 11 2,5
7. Біологія 11 11 11 3
8. Математика 11 1 1'1 2

Факультативні заняття з угорської мови (2-6 кл) проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Перелік навчальних годин

для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ст. у 2019/2020 навчальному році

№ з/п Клас Вид (спецкурс, курс за вибором, факультатив, індивідуальне заняття) Назва Програма, коли і ким надано гриф/схвалення Кількість годин
Початкова школа
1 2-3 факультатив Угорська мова Укладач Сергійчук Ю.П., Ужгород, 2010 Наказ МОН молоді та спорту України від12.09.2011 № 1050 2
Основна школа
2 5-6 факультатив Угорська мова «Угорська мова. 5-9 класи» (автори Берегсасі А.Ф., Браун Є.Л., Черничко С.С.) Наказ МОН від 24.06.2014 № 750 2

Розподіл годин за окремими предметами навчального

плану в деяких класах: 1-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії),

у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». У 8 та 9 класах вивчається курс «Мистецтво».

Для учнів 2–4-х класів створена одна ГПД (0,75 ставки), яку відвідують 25 учнів (згідно заяв батьків) та ГПД (0,5 ставки) для учнів 1 класу.

Робота груп продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121).

До послуг учнів є комп’ютерний клас (1 робочий комп’ютер + 4 ноутбуки ), шкільна комп’ютерна система підключена до мережі Інтернет.

Заплановано організувати гуртки «Умілі руки» (3 год), «Крій та шиття» (6 год), що надасть учням можливість оволодіти цікавими знаннями.

Повноцінна освіта забезпечується шляхом відповідності вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, реалізації як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Директор школи: М.В.Балега


/Files/images/18-19н.р..jpg

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Берегівської районної ради Закарпатської області

на 2018/2019 навчальний рік

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №1 від 31.08.2018)

Голова педагогічної ради

директор школи М.В.Балега

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальні засади

Тип закладу - комунальний

Кількість класів: 1-4 кл. – 4; 5-9 кл. – 5.

Кількість учнів: 1-4 кл. – 65 ; 5-9 кл. – 52

Режим роботи закладу:

- мова навчання – українська;

- режим навчання – п’ятиденний;

- початок занять – о 8 годині;

- тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин, у 5-9 класах - 45 хвилин.

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778)

- Між уроками - перерви 10 хв. та велика перерва – 20 хв.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

У 2018/2019 н.р. у навчальному закладі така мережа класів:

І кл. – 20

ІІ кл. – 15

ІІІ кл. – 14

ІV кл. – 16

Vкл. – 14

VI кл. – 8

VII кл. – 10

VIII кл. – 14

IX кл. – 6 / 117

ІІ Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року буде така:

І семестр: з 3 вересня по 22 грудня 2018 року;

ІІ семестр: з 8 січня по 24 травня 2019 року;

Канікули

Осінні: з 29 жовтня до 4 листопада 2017 року;

Зимові: 22 грудня 2018 року до 7 січня 2019 року;

Весняні: 25 березня до 31 березня 2018 року

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (13 – 23 травня), основної (3 – 13 червня) школи.

У 2018/2019 навчальному році державна підсумкова атестація для учнів початкової школи буде проведена у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державна підсумкова атестація для учнів основної школи буде проводитися у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітнім навчальним закладом.

Проведення навчальної практики та навчальних екскурсiй буде проходити з 3 червня, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-61 від 06.02.2008 року «Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше з академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х -протягом 10 днів: у 5-6-х класах ─ по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах по 4 академічні години.

Вручення документів про освіту випускникам 9-го класу – до 15 червня.

Загальна кількість навчального часу: школа І ст. – 175 робочих днів, школа ІІ ст. – 190 робочих днів.

Початок робочого дня з 8:00 к.ч.

Між уроками перерви тривалістю 10 хв., а велика перерва – 20 хв.

Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес (Закон України «Про освіту» , Закон України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462,

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 ,

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Таблиці розподілу навчального часу складені відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.07.2018 року №063-7622 «Про структуру 2018-2019 навчального року» :

для 1 класу – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року;

Додаток 1 Типовий навчальний план для початкової школи з навчанням українською мовою

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4 Разом
Українська мова 5 5 5 5 20
Іноземна мова 2 3 3 3 11
Математика 3 3 3 3 12
Я досліджую світ* 7 8 8 8 31
Мистецтво** 2 2 2 2 8
Фізична культура *** 3 3 3 3 12
Усього 20+3 21+3 22+3 22+3 82+12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 2 2 6
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23 88
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26 100

розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 класу, 5 – для 2 -4 класу ; інтегрований предмет «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

для 2-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №407, додаток Таблиця1до Типової освітньої програми;

№ п/п Навчальні предмети Класи
2 3 4 Разом
Укр. мова 7+1 7+1 7+1 26
Математика 4+1 4 4 13
Іноземна мова/англійська 2 2 2 6
Я у світі 1 1 2
Природознавство 2 2 2 6
Музика 1 1 1 3
Образотворче м-во 1 1 1 3
Трудове навчання 1 1 1 3
Фізичне виховання 3 3 3 9
Основи здоров’я 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Разом 20+2+3 21+1+3 21+1+3 62+9
Угорська мова 1 1 2
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складової 25 26 26 77

для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, додаток Таблиця1 до Типової освітньої програми

Освітні галузі Навчальні предмети 5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+1,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2 2+1
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1+1 1 1+0,5 1,5+1 1,5+0,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Біологія - 2+1 2+1 2+1 2
Природознавство 2 - - - -
Хімія 1,5+0,5 2+1 2+1
Географія - 2+1 2 2 1,5+0,5
Фізика 2 2 3
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
РАЗОМ 23,5+3,5+3 26,5+3,5+3 28+2,5+3 28,5+3+3 30+3+3
Варіативна частина
1. Угорська мова 1 1
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

ІІІ порядок вивчення окремих навчальних предметів

1. У навчальному закладі у повному обсязі годин забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової, передбаченої Типовими навчальними планами.

2. Години варіативної складової навчального плану виділені згідно освітніх потреб учнів, затверджені на педраді від 31.08.2018 за №1 і вивчатимуться як предмети, крім угорської мови.

3. Навчальний план містить інваріантну складову та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

Години варіативної складової використані на предмети інваріантної складової (таблиця додається )


Перелік навчальних годин для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ст. у 2018/2019 навчальному році

№ з/п Клас Вид (спецкурс, курс за вибором, факультатив, індивідуальне заняття) Назва Програма, коли і ким надано гриф/схвалення Кількість годин
Початкова школа
1 3-4 факультатив Угорська мова Укладач Сергійчук Ю.П., Ужгород, 2010 Наказ МОН молоді та спорту України від12.09.2011 № 1050 2
Основна школа
2 5-6 факультатив Угорська мова «Угорська мова. 5-9 класи» (автори Берегсасі А.Ф., Браун Є.Л., Черничко С.С.) Наказ МОН від 24.06.2014 № 750 2

Розподіл годин за окремими предметами навчального плану в деяких класах: 1-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії), Факультативні заняття з угорської мови (2-6 кл) проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом

у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». У 8 та 9 класах вивчається курс «Мистецтво».

Для учнів 2–4-х класів створена одна ГПД (0,75 ставки), яку відвідують 25 учнів (згідно заяв батьків) та ГПД (0,5 ставки) для учнів 1 класу.

Робота груп продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121).

До послуг учнів є комп’ютерний клас (1 робочий комп’ютер + 4 ноутбуки ), шкільна комп’ютерна система підключена до мережі Інтернет.

Заплановано організувати гуртки «Умілі руки», «Природа і фантазія», «Чарівні ручки», що надасть учням можливість оволодіти цікавими знаннями.

Повноцінна освіта забезпечується шляхом відповідності вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, реалізації як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Директор школи: М.В.Балега


/Files/images/14_jovtnya/28178570.png

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Берегівської районної ради Закарпатської області

на 2017/2018 навчальний рік

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №1 від 31.08.2017)

Голова педагогічної ради

директор школи ____________ М.В.Балега

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальні засади

Тип закладу - комунальний

Кількість класів: 1-4 кл. – 4; 5-9 кл. – 5.

Кількість учнів: 1-4 кл. – 61 ; 5-9 кл. – 47

Режим роботи закладу:

- мова навчання – українська;

- режим навчання – п’ятиденний;

- початок занять – о 8.00 годині;

- тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин, у 5-9 класах - 45 хвилин.

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778)

- Між уроками - перерви 10 хв. та велика перерва – 20 хв.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

У 2017-2018 н.р. у навчальному закладі така мережа класів:

І кл. – 15

ІІ кл. – 14

ІІІ кл. – 16

ІV кл. – 16

Vкл. – 12

VI кл. – 10

VII кл. – 14

VIII кл. – 5

IX кл. – 6 / 108

ІІ Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року буде така:

І семестр: з 1 вересня по 22 грудня 2017 року;

ІІ семестр: з 9 січня по 25 травня 2018 року;

Канікули

Осінні: з 30 жовтня по 5 листопада 2017 року;

Зимові: 23 грудня 2016 року по 8 січня 2018 року;

Весняні: 26 березня по 2 квітня 2018 року

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12 – 21 травня), основної (1 – 8 червня) школи.

У 2017/2018 навчальному році державна підсумкова атестація для учнів початкової школи буде проведена у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державна підсумкова атестація для учнів основної школи буде проводитися у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітнім навчальним закладом.

Проведення навчальної практики та навчальних екскурсiй буде проходити з 3 червня, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-61 від 06.02.2008 року «Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше з академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х -протягом 10 днів: у 5-6-х класах ─ по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах по 4 академічні години.

Вручення документів про освіту випускникам 9-го класу – до 15 червня.

Загальна кількість навчального часу: школа І ст. – 175 робочих днів, школа ІІ ст. – 190 робочих днів.

Початок робочого дня з 8:00 к.ч.

Між уроками перерви тривалістю 10 хв., а велика перерва – 20 хв.

Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес (Закон України «Про освіту» , Закон України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462,

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 ,

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Таблиці розподілу навчального часу складені відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, (Додаток №1), (із змінами);

для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664, додаток №10), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465


Таблиця розподілу навчального часу

для 1-4 класів (початкова школа)

Нижньореметівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

(для 1-4 класів за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, (Додаток № 1), зі змінами згідно з внесеними наказом МОН України від 16.04.2014 № 460)

№ п/п Навчальні предмети Класи
1 2 3 4
Укр. мова 7 7+1 7+1 7+1
Математика 4+1 4 4 4
Іноземна мова/англійська 1 2 2 2
Я у світі 1 1
Природознавство 2 2 2 2
Музика 1 1 1 1
Образотворче м-во 1 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1
Фізичне виховання 3 3 3 3
Основи здоров’я 1 1 1 1
Сходинки до інформатики 1 1 1
Разом 18+3 20+3 21+3 21+3
Гранично допустиме навантаження 20 22 23 23
Варіативна частина
Угорська мова 1 1 1 1
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складової 23 25 26 26

Таблиця розподілу навчального часу

для 5-9 класів (основна школа)

Нижньореметівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

(для 5-9 класів за Типовими навчальними планами ЗНЗ ІІ ст. затвердженими наказом МОН молоді та спорту України до наказу Міністерства №409 від 03.04.2012 зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 664 ( додаток №10) із змінами згідно з наказом від 12.12.2014 №1465, від 08.03.2015 №518)

Освітні галузі Навчальні предмети 5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська) 3 2+1 2+1 2 2
Друга іноземна мова (рос.) 2 2 2 2 2
Математика Математика 4+1 4+1 - - -
Алгебра - - 2 2 2+1
Геометрія - - 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1+1 1,5+0,5 1,5+0,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Природознавство Біологія - 2 2 2+1 2
Природознавство 2 - - - -
Хімія 1,5+0,5 2+1 2
Географія - 2 2 2+1 1,5+0,5
Фізика 2 2 3
Естетична культура Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3 3 3 3 3
Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
РАЗОМ 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 30,5+3
Додатковий час на вивчення предметів, факультативи 2,5 3,5 3 3,5 2
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 28 33
Варіативна частина
1. Угорська мова 1 1
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

ІІІ порядок вивчення окремих навчальних предметів

1. У навчальному закладі у повному обсязі годин забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової, передбаченої Типовими навчальними планами.

2. Години варіативної складової навчального плану виділені згідно освітніх потреб учнів, затверджені на педраді від 22.05.2017 за №7 і вивчатимуться як предмети, крім угорської мови.

3. Навчальний план містить інваріантну складову та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

Години варіативної складової використані на предмети інваріантної складової (таблиця додається )

№ п.п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 разом
1. Укр. мова 1 1 1 0,5 0,5 0,5 4,5
2. Угорська мова(ф) 1 1 1 1 1 1 6
3. Англійська мова 1 1 1 3
5. Історія України 1 0,5 0,5 2
6. Географія 1 0,5 1,5
7. Хімія 0,5 1 1,5
8. Математика 1 1 1 2
9. Алгебра 1 1
10. Біологія 1 1

Факультативні заняття з угорської мови (1-6 кл) проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Перелік навчальних годин для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ст.

у 2017/2018 навчальному році

№ з/п Клас Вид (спецкурс, курс за вибором, факультатив, індивідуальне заняття) Назва Програма, коли і ким надано гриф/схвалення Кількість годин
Початкова школа
1 1-4 факультатив Угорська мова Укладач Сергійчук Ю.П., Ужгород, 2010 Наказ МОН молоді та спорту України від12.09.2011 № 1050 4
Основна школа
2 5-6 факультатив Угорська мова «Угорська мова. 5-9 класи» (автори Берегсасі А.Ф., Браун Є.Л., Черничко С.С.) Наказ МОН від 24.06.2014 № 750 2

Розподіл годин за окремими предметами навчального плану в деяких класах: 1-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії),

у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

У 8 та 9 класах вивчається курс «Мистецтво».

Для учнів 1–4-х класів створена одна ГПД (0,75 ставки), яку відвідують 25 учнів (згідно заяв батьків), їдальня, де харчуються 60 учнів. Робота групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121).

До послуг учнів є комп’ютерний клас (1 комп’ютер + 2 ноутбуки ), шкільна комп’ютерна система підключена до мережі Інтернет.

Заплановано організувати гуртки «Юний художник», «Умілі руки»,«Ерудит», що надасть учням можливість оволодіти цікавими знаннями. Повноцінна освіта забезпечується шляхом відповідності вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, реалізації як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Директор школи: М.В.Балега

Кiлькiсть переглядiв: 544

Коментарi